hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Energy : Energija, Vol. 56 No. 3, 2007.


Journal of Energy : Energija,Vol. 56 No. 3
Datum izdavanja: lipanj 2007.

Objavljen na Hrčku: 31. 8. 2007.
Sadržaj Puni tekst
ENERGETSKA POLITIKA U EUROPI I NJEN UTJECAJ NA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (str.268-291)  
ENERGY POLICY IN EUROPE AND ITS IMPACT ON ELECTRICITY SUPPLY (str.268-291)  
M. W. Kennedy, Z. Stanić
Pregledni rad
 
ENERGETSKI SEKTOR CRNE GORE – STANJE I PERSPEKTIVE (str.292-327)  
THE CURRENT SITUATION AND FUTURE POTENTIAL OF THE MONTENEGRIN ENERGY SECTOR (str.292-327)  
M. Zeljko, M. Čanović
Pregledni rad
 
JAVNA POTPORA RAZVITKU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (str.328-345)  
PUBLIC SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES (str.328-345)  
L. De Paoli, A. Višković
Pregledni rad
 
ANALIZA FINANCIJSKOG RIZIKA U VREDNOVANJU PROJEKATA IZGRADNJE VJETROELEKTRANA (str.346-373)  
RISK ANALYSIS METHODOLOGIES FOR THE FINANCIAL EVALUATION OF WIND ENERGY POWER GENERATION PROJECTS (str.346-373)  
I. Lugarić, S. Krajcar, A. Ćurković
Izvorni znanstveni članak
 
RAČUNANJE SREDNJE I EFEKTIVNE VRIJEDNOSTI STRUJE (NAPONA) SLOŽENIH VALNIH OBLIKA (str.374-387)  
ALCULATION OF THE MEAN AND EFFECTIVE CURRENT (VOLTAGE) VALUES OF COMPLEX WAVEFORMS (str.374-387)  
B. Kuzmanović, Z. Baus, I. Ferković
Stručni rad
 
Posjeta: 6.748 *