hrcak mascot   Srce   HID

Veterinar, Vol. 49. No. 2., 2011.


Datum izdavanja: studenoga 2011.

Objavljen na Hrčku: 12. 4. 2017.
Sadržaj Puni tekst
ProCJENA NEKIH BIoLošKIH ZNAčAJKI DoBroG DUPINA (TUrSIoPS TrUNCATUS) S PoMoćU STUPNJEVA oKošTAVANJA KoSTIJU PrSNE PErAJE hrvatskipdf 862 KB
S. Horvat, M. Sakač, M. Đuras Gomerčić, T. Gomerčić
Izvorni znanstveni članak
 
VArIJACIJE U MINErALIZACIJI CAKLINE PrI PrEKoMJErNoM TrošENJU PrVoG KUTNJAKA DoNJE čELJUSTI (M1) U JELENA oBIčNoG – PrIMJENA DENZIToMETrIJE I BACKSCATTErED ELECTroN METoDE hrvatskipdf 763 KB
V. Farkaš, D. Konjević, V. Njemirovski, K. Severin
Izvorni znanstveni članak
 
BoLESTI MEĐUKrALJEŽNoG DISKA U PASA I NJIHoVo KIrUršKo LIJEčENJE hrvatskipdf 1 MB
D. Knaffl, B. Pirkić
Pregledni rad
 
oTKrIVANJE I rEDUKCIJA BLIZANACA U GrAVIDNIH KoBILA hrvatskipdf 385 KB
I. Getz, T. Dobranić, A. Orak, N. Prvanović, J. Grizelj, I. Folnožić
Pregledni rad
 
PUNKNUćE PrEDNJEG KrIŽNoG LIGAMENTA U PASA hrvatskipdf 83 KB
L. Rok, I. Karaselimović, M. Kreszinger, M. Pećin, H. Labura
Pregledni rad
 
oSoBIToSTI ZUBALA U MESoJEDA hrvatskipdf 430 KB
T. Marković, A. Pervan, D. Konjević, Z. Janicki, V. Njemirovskij
Stručni rad
 
Posjeta: 8.817 *