hrcak mascot   Srce   HID

Veterinar, Vol. 50. No. 1., 2012.


Datum izdavanja: ožujka 2012.

Objavljen na Hrčku: 13. 4. 2017.
Sadržaj Puni tekst
ZNAČENJE MORFOMETRIJE RIBLJIH KOSTIJu ZA ARHEOZOOLOŠKA ISTRAŽIVANJA hrvatskipdf 326 KB
D. Andreić, S. Kužir
Izvorni znanstveni članak
 
PROcjENA bROjA DObROg DuPINA (TuRSIOPS TRuNcATuS) u ŠIbENSkO-kNINSkOj žuPANIjI hrvatskipdf 233 KB
M. Seletković, K. Šlogar
Izvorni znanstveni članak
 
OTROVANJE ORGANOFOSFORNIM SPOJEVIMA I KARBAMATIMA hrvatskipdf 196 KB
S. Levak, A. Prevendar Crnić
Pregledni rad
 
SUBAKUTNA ACIDOZA BURAGA U MLIJEČNIH KRAVA hrvatskipdf 122 KB
S. Bartolović, G. Gregurić Gračner, Lj. Bedrica, D. Gračner
Pregledni rad
 
SINDROM PADA S VELIKIH VISINA (HIGH-RISE SYNDROME) U MAČAKA hrvatskipdf 117 KB
M. Gregurić, M. Pećin
Pregledni rad
 
Posjeta: 6.532 *