hrcak mascot   Srce   HID

Criminology & Social Integration : journal for criminology, penology and behaviour problems, Vol.25 No.1

Publication Date: May 2017.

Published on HRČAK: 10 May 2017
Table of contents Full text
Doprinos interne komunikacije u predikciji zadovoljstva poslom policijskih službenika (str.1-16) croatianpdf 292 KB
Contribution of internal communication in predicting job satisfaction among police officers (str.17-33) englishpdf 293 KB
Krunoslav Borovec, Iva Balgač
Original scientific paper
 
Sudjelovanje roditelja u procjeni potreba učenika za socijalnopedagoškim intervencijama – standardizacija mjernog instrumenta (str.34-51) croatianpdf 310 KB
Parent participation in the assessment of pupils’ need for socio-pedagogical intervention (str.52-70) englishpdf 335 KB
Dejana Bouillet, Irena Velimirović
Preliminary communication
 
Nezadovoljstvo tjelesnim izgledom i ponašanja povezana s poremećajima u prehrani adolescenata (str.71-89) croatianpdf 498 KB
Dissatisfaction with physical appearance and behaviors associated with eating disorders in adolescents (str.90-109) englishpdf 530 KB
Goran Livazović, Iva Mudrinić
Preliminary communication
 
A Review of Motivations of Illegal Cyber Activities (str.110-126) englishpdf 227 KB
Xingan Li
Review article
 
Cyberbullying among children and adolescents – an overview on epidemiological studies and effective preventive programs (str.127-137) englishpdf 261 KB
Silva Capurso, Ljubica Paradžik, Matija Čale Mratović
Review article
 
Procjena potreba djece i mladih s problemima u ponašanju – konceptualne i metodičke odrednice. Koller-Trbović, N., Mirosavljević, A., Jeđud Borić, I. Zagreb, 2017. UNICEF i MDOMSP (str.138-139) croatianpdf 148 KB
Antonija Žižak
Book Review
 
Savjetovanje mladih: okvir za provedbu posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade. Urednice: Gabrijela Ratkajec Gašević i Antonija Žižak. Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. (str.140-142) croatianpdf 151 KB
Antonija Žižak, Gabrijela Ratkajec Gašević
Book Review
 
Using visual elicitation research methods: An introduction to the use of images and artefacts in elicitation-based research (Korištenje komplementarnih vizualnih metoda: Uvod u korištenje i slika i artefakata u istraživanjima) (str.143-144) croatianpdf 126 KB
Anja Mirosavljević
Meeting abstract
 
Visits: 6.651 *