hrcak mascot   Srce   HID

Tourism and hospitality management, Vol. 10 No. 1, 2004.


Datum izdavanja: ožujka 2004.

Objavljen na Hrčku: 22. 5. 2017.
Sadržaj Puni tekst
TURISTIČKA REGIONALIZACIJA U GLOBALNIM PROCESIMA (str.III-IV) hrvatskipdf 283 KB
Ostalo  
SUMMARY  
ZUSAMMENFASSUNG  
SAŽETAK (str.V-VII) hrvatskipdf 829 KB
Ostalo  
UVOD (str.1-8) hrvatskipdf 2 MB
Branko Blažević, Dragan Magaš, Suzana Marković
Uvodnik
 
REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA STAVOVA TURISTA O TURISTIČKOJ PONUDI KVARNERA I NJEGOVIH DESTINACIJA (str.9-52) hrvatskipdf 10 MB
Ivanka Avelini Holjevac, Adriana Jelušić, Suzana Marković, Dora Smolčić Jurdana
Prethodno priopćenje
 
REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA STAVOVA STANOVNIŠTVA O TURISTIČKOJ PONUDI KVARNERA I NJEGOVIH DESTINACIJA (str.53-106) hrvatskipdf 13 MB
Romina Alkier Radnić, Christian Stipanović
Prethodno priopćenje
 
REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA STAVOVA IZNAJMLJIVAČA SOBA I APARTMANA O TURISTIČKOJ PONUDI KVARNERA I NJEGOVIH DESTINACIJA (str.107-156) hrvatskipdf 11 MB
Branko Blažević, Dora Smolčić Jurdana
Prethodno priopćenje
 
REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA STAVOVA TURISTIČKOG MENADŽMENTA O TURISTIČKOJ PONUDI KVARNERA I NJEGOVIH DESTINACIJA (str.156-201) hrvatskipdf 12 MB
Gordana Medved, Milena Peršić
Prethodno priopćenje
 
KOMPARATIVNA ANALIZA ELEMENATA TURISTIČKE PONUDE (str.202-255) hrvatskipdf 15 MB
Romina Alkier Radnić, Branko Blažević, Adriana Jelušić, Dragan Magaš, Milena Peršić, Christian Stipanović
Prethodno priopćenje
 
ZAKLJUČAK (str.256-258) hrvatskipdf 586 KB
Branko Blažević, Milena Peršić
Ostalo
 
LITERATURA (str.259) hrvatskipdf 127 KB
Bibliografija  
ANKETNI UPITNIK ZA TURISTE (str.260-263) hrvatskipdf 622 KB
Ostalo  
ANKETNI UPITNIK ZA STANOVNIŠTVO (str.264-266) hrvatskipdf 675 KB
Ostalo  
ANKETNI UPITNIK ZA TURISTIČKI MENADŽMENT (str.267-269) hrvatskipdf 640 KB
Ostalo  
ANKETNI UPITNIK ZA IZNAJMLJIVAČE (str.270-272) hrvatskipdf 638 KB
Ostalo  
Ocjena turističke ponude Kvarnera (str.273-276) hrvatskipdf 1 MB
Vladimir Stipetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
POGOVOR (str.276) hrvatskipdf 329 KB
Branko Blažević, Milena Peršić
Ostalo
 
Posjeta: 5.757 *