hrcak mascot   Srce   HID

Bašćinski glasi : Južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak,Vol. 11 No. 1
Datum izdavanja: prosinac 2014.

Objavljen na Hrčku: 30. 5. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo (str.3-6) hrvatskipdf 190 KB
Kazalo  
Životopis (str.7-8) hrvatskipdf 139 KB
Životopis  
Bilješka urednice (str.9-10) hrvatskipdf 102 KB
Marija Bergamo
Uvodnik
 
Otklon kao estetika " Ne napustiti bazu, a udaljiti se ", Skladatelj ne zna što se nalazi u crnoj kutiji (str.11-20) hrvatskipdf 206 KB
Eva Sedak
Ostalo
 
Rubovima smisla (str.21-39) hrvatskipdf 290 KB
Dalibor Davidović
Izvorni znanstveni članak
 
Petar Bergamo - jedan koji brine, Prolegomena slušanju (str.41-50) hrvatskipdf 203 KB
Đurđa Otržan
Esej
 
Etida uz varijacije za klavir Petra Bergama (str.51-57) hrvatskipdf 179 KB
Borut Loparnik
Esej
 
'Nova nova sed nove' u poetici Petra Bergama (str.59-76) srpskipdf 2 MB
Tijana Popović Mlađenović
Stručni rad
 
Dvanaest pogleda, Petar Bergamo: Musica concertante (1961.-1962.) Neka osobna razmišljanja, potaknuta i razgovorima s autorom (str.77-86) hrvatskipdf 242 KB
Krešimir Seletković
Esej
 
Petar Bergamo i Concerto abbreviato (str.87-93) hrvatskipdf 756 KB
Leon Stefanija
Stručni rad
 
Attitudes toward the traditional in Bergamo's first symphony and Musica Concertante (str.95-122) engleskipdf 3 MB
Jelena Simonović Shiff
Stručni rad
 
Koncertantna muzika Petra Bergama: za princip evolucije u muzici (str.123-132) srpskipdf 233 KB
Melita Milin
Stručni rad
 
Form and content in the music of Petar Bergamo (str.133-152) engleskipdf 214 KB
Niall O'Loughlin
Esej
 
Petar Bergamo's Second Symphony (str.141-152) engleskipdf 306 KB
Gregor Pompe
Stručni rad
 
Petar Bergamo: Gudački kvartet, Polifoni postupci i polifoni oblici (str.153-179) hrvatskipdf 902 KB
Mirjana Siriščević
Izvorni znanstveni članak
 
Dva komorna djela Petra Bergama ( Canzoni antiche i Espressioni notturne ) (str.181-185) hrvatskipdf 209 KB
Mladen Tarbuk
Stručni rad
 
Pitanja o pitanjima, Bilješke uz dvije minijature za alt i saksofon i klavir Petra Bergama (str.187-194) hrvatskipdf 220 KB
Eva Sedak
Izvorni znanstveni članak
 
Zborski opus Petra Bergama: Mali prilog skici za portret (str.195-200) hrvatskipdf 202 KB
Matjaž Barbo
Esej
 
OBZORJA OBLIKA, Spiriti eccellenti, zbirka madrigala za djevojački zbor i obligatne instrumente (str.201-206) hrvatskipdf 196 KB
Erika Krpan
Esej
 
SPOJ DVA AUTENTIČNA STVARALAČKA IZRAZA, Balet Vojislava Vučkovića Čovjek koji je ukrao sunce u redakciji i orkestraciji Petra Bergama (str.207-222) srpskipdf 530 KB
Anica Sabo
Pregledni rad
 
Što je to dječja pjesma? Glazbeno - pedagoške dileme i iskustvo jednog skladatelja (str.223-240) hrvatskipdf 645 KB
Davorka Radica
Izvorni znanstveni članak
 
ETNOMUZIKOLOŠKI OSVRT NA SKLADATELJSKE BILJEŽNICE MLADIH I I II, Petar Bergamo voditelj kolegija Osnovi kompozicije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu (str.241-244) hrvatskipdf 194 KB
Nikola Buble
Crtice
 
Shvatanje pedagogije kompozicije - otisci Bergamovog pečata (str.245-256) srpskipdf 231 KB
Tijana Popović Mlađenović
Stručni rad
 
U 'Crnoj kutiji' koncertantne muzike Petra Bergama O kompozitorskoj recepciji ovog dela u srpskoj muzici, u svetlu autorovih estetičko - poetičkih gledišta (str.257-285) srpskipdf 393 KB
Mirjana Veselinović - Hofman
Izvorni znanstveni članak
 
Quo vadis Petre? (str.287-296) hrvatskipdf 231 KB
Bojan Bujić
Izvorni znanstveni članak
 
Tamburaški zborovi u Žrnovu u periodu između dva svjetska rata (str.297-316) hrvatskipdf 402 KB
Vinko Didović
Prethodno priopćenje
 
Profiliranje umjetničkih identiteta: analiza sadržaja biografskih dokumenata (str.317-340) hrvatskipdf 245 KB
Anči Leburić, Marija Lončar, Ivan Perić
Pregledni rad
 
Prilog (u)poznavanju procesije Za križen i napjeva Gospina plača na otoku Hvaru (str.341-362) hrvatskipdf 687 KB
Maja Milošević
Pregledni rad
 
Harmonijski jezik Josipa Hatzea u pjesmi Večernje zvono (str.363-376) hrvatskipdf 365 KB
Sara Dodig Baučić
Pregledni rad
 
Pjevački zbor Crkve Sv. Nikole u Trogiru krajem 20.st. (str.377-392) hrvatskipdf 516 KB
Nikola Buble
Stručni rad
 
Svetkovina trogirske duhovne glazbe Trogirska duhovna glazba: Chorus Spalatensis, dirigent: Nikola Buble Croatia Records, CD 5941, Zagreb, 2012.g. (str.393-396) hrvatskipdf 155 KB
Nenad Veselić
Recenzija, Prikaz
 
Josip Mirošević (str.397-400) hrvatskipdf 134 KB
Vedrana Milin Ćurin
In memoriam, Nekrolog
 
Miljenko Grgić (str.401-404) hrvatskipdf 137 KB
Ivana Tomić Ferić, Vito Balić
In memoriam, Nekrolog
 
Ljubo Stipišić Delmata, Putnik u iskone (str.405-410) hrvatskipdf 149 KB
Jakša Fiamengo
In memoriam, Nekrolog
 
Mihovil Popovac (str.411-414) hrvatskipdf 164 KB
Petar Bergamo
Ostalo
 
Slučaj (str.427-427) hrvatskipdf 79 KB
Petar Bergamo
Ostalo
 
Glazbeni prilog: Slučaj (str.428-429) hrvatskipdf 121 KB
Petar Bergamo
Ostalo
 
Posjeta: 6.974 *