hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 67 No. 2, 2017.


Datum izdavanja: svibnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 18. 5. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Izborna prijevara – kriminološka i kaznenopravna analiza u hrvatskom i komparativnom kontekstu (str.167-196) hrvatskipdf 681 KB
Electoral Fraud – A Criminological and Criminal Analysis in Croatian and Comparative Context (str.167-196)  
Lucija Sokanović, Anna-Maria Getoš Kalac
Izvorni znanstveni članak
 
Podrijetlo postupka legis actio per condictionem (str.197-227) hrvatskipdf 787 KB
Podrijetlo postupka legis actio per condictionem (str.197-227)  
Henrik-Riko Held
Izvorni znanstveni članak
 
Tvorba novih standarda u slučajevima teških oblika govora mržnje: negiranje genocida pred Europskim sudom za ljudska prava (str.229-253) hrvatskipdf 686 KB
New Standards in Cases of Severe Hate Speech Forms: Denial of Genocide at the European Court of Human Rights (str.229-253)  
Barbara Herceg Pakšić
Pregledni rad
 
Priznanje duga koje dovodi do prekida zastare (str.255-285) hrvatskipdf 686 KB
Acknowledgement of Debt Which Leads to the Interruption of the Limitation Period (str.255-285)  
Antun Bilić
Izvorni znanstveni članak
 
Zašto hrvatski javni bilježnici nisu sud. U povodu tumačenja Uredbe br. 805/2004 i Uredbe Bruxelles I bis u presudama Zulfikarpašić i Pula parking (str.287-317) hrvatskipdf 798 KB
Why Croatian Notaries are Not the Court. On Interpretation of Regulation No. 805/2004 and Regulation Brussels I bis in Judgements Zulfikarpašić and Pula parking (str.287-317)  
Marko Bratković
Pregledni rad
 
Pojam "radnika" u pravu Europske unije (str.319-343) hrvatskipdf 689 KB
The Concept of “Worker” in European Union Law (str.319-343)  
Katarina Peročević
Pregledni rad
 
Sjećanje na profesora emeritusa Božidara Jelčića (1930. – 2017.) (str.345-350) hrvatskipdf 457 KB
Remembering Professor Emeritus Božidar Jelčić (1930 – 2017) (str.345-350)  
Hrvoje Arbutina
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prikaz knjige Arkadiusz Wudarski (Ed.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humblot, Berlin, 2016 (str.351-354)  
Review: Arkadiusz Wudarski (Ed.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humblot, Berlin, 2016 (str.351-354) engleskipdf 506 KB
Hano Ernst
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prikaz knjige Ivan Padjen, Metodologija pravne znanosti: pravo i susjedne discipline, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2015. (str.355-361) hrvatskipdf 506 KB
Review: Ivan Padjen, Metodologija pravne znanosti: pravo i susjedne discipline, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2015 (str.355-361)  
Ivana Tucak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 20.301 *