hrcak mascot   Srce   HID

Tourism and hospitality management, Vol. 6 No. 1-2, 2000.


Datum izdavanja: prosinca 2000.

Objavljen na Hrčku: 23. 5. 2017.
Sadržaj Puni tekst
STICANJE KVALIFIKACIJA U TURIZMU - izazov obrazovanju i daljnjoj izobrazbi  
QUALIFIZIERUNG IM TOURISMUS - eine Herausforderung für Aus- und Weiterbildung (str.1-12) njemačkipdf 3 MB
Claudia Daurer
Pregledni rad
 
PONUDA I POTRAŽNJA KVALIFICIRANIH TURISTIČKIH RADNIKA NA TRŽIŠTU RADA  
THE DEMAND AND SUPPLY OF QUALIFIED EMPLOYEES OF TOURISM ON THE JOB MARKET (str.13-19) engleskipdf 2 MB
Milota Vetrakova
Prethodno priopćenje
 
THE INFLUENCE OF EDUCATION ON THE FEATURES OF MANAGERIAL DECISION-MAKING IN THE CROATIAN HOSPITALITY TRADE  
UTJECAJ OBRAZOVANJA NA ZNAČAJKE ODLUČIVANJA MENADŽERA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE (str.21-34) hrvatskipdf 3 MB
Igor Brajdić
Prethodno priopćenje
 
TOURISM DEVELOPMENT AND EDUCATION SYSTEM IN CROATIA  
RAZVOJ TURIZMA I SUSTAVA OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ (str.35-48) hrvatskipdf 3 MB
Vinka Cetinski, Ines Cerović Milohnić
Pregledni rad
 
PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE HIGHER EDUCATIONAL SYSTEM OF TOURIST AND HOTEL MANAGERS  
PRAKTIČNA NASTAVA STUDENATA U SUSTAVU VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ZA TURISTIČKE I HOTELSKE MENADŽERE (str.49-62) hrvatskipdf 3 MB
Vlado Galičić
Stručni rad
 
IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES IN TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY  
ZNAČENJE STRANOG JEZIKA STRUKE KOD KADROVA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (str.63-72) hrvatskipdf 2 MB
Dolores Miškulin Čubrić
Pregledni rad
 
KVALITETA SVEUČILIŠNOG OBRAZOVANJA ZA TURIZAM  
QUALITY OF UNIVERSITY’S TOURISM EDUCATION (str.73-84) engleskipdf 3 MB
Milena Peršić
Pregledni rad
 
KADROVSKI RAZVOJ I MENADŽMENT U TURIZMU  
PERSONNEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IN TOURISM (str.85-100) engleskipdf 5 MB
Vidoje Vujić
Stručni rad
 
ČIMBENICI KVALITETE IZLOŽBENOG PROSTORA - RAZVOJ NOVOG MJERILA  
FACTORS OF QUALITY OF THE EXHIBITION STAND - DEVELOPING A NEW YARDSTICK (str.101-118) engleskipdf 4 MB
Damijan Mumel
Prethodno priopćenje
 
GUGGENHEIM MUZEJ U BILBAO I VISOKA KUHINJA (KUHARSKO UMIJEĆE) POKRAJINE BASQUE: PRISTUP PRIJENOSU KNOW-HOW  
THE GUGGENHEIM MUSEUM BILBAO AND BASQUE HIGH CUISINE: AN APPROACH TO THE TRANSMISSION OF KNOW-HOW (str.119-126) engleskipdf 2 MB
Beatriz Plaza
Pregledni rad
 
PRODUKTIVNOST RADA HOTELSKE INDUSTRIJE HRVATSKE: izvor blagostanja i siromaštva  
LABOUR PRODUCTIVITY IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY: the source of prosperity and poverty (str.127-141) engleskipdf 3 MB
Ivanka Avelini Holjevac
Izvorni znanstveni članak
 
LOCAL STRATEGIES IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
LOKALNE STRATEGIJE U POSTIZANJU ODRŽIVOG RAZVOJA (str.143-158) hrvatskipdf 4 MB
Branko Blažević
Prethodno priopćenje
 
THE CONTEMPORARY TOURIST PROFILE AND THE CROATIAN TOURIST PRODUCT  
PROFIL SUVREMENOG TURISTA I HRVATSKI TURISTIČKI PROIZVOD (str.159-168) hrvatskipdf 2 MB
Božena Horvat
Pregledni rad
 
RETAIL TRADE IN THE TOURIST SUPPLY OF THE REPUBLIC OF CROATIA  
TRGOVINA NA MALO U TURISTIČKOJ PONUDI REPUBLIKE HRVATSKE (str.169-182) hrvatskipdf 3 MB
Nikola Knego, Halid Konjhodžić
Pregledni rad
 
BOOK REVIEWS  
BUCHBESPRECHUNGEN  
PRIKAZI KNJIGA (str.183-200) hrvatskipdf 5 MB
Brigita Bosnar-Valkovic, Cvjetan Jardas, Ana Marija Vrtodušić, Helga Maškarin, Sandra Ilić, Tea Baldigara, Vladimir Stipetić, Adriana Jelušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ACTIVITIES OF THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT, OPATIJA  
TÄTIGKEITEN DER FAKULTÄT FÜR TOURISMUS- UND HOTELMANAGEMENT, OPATIJA  
IZBOR IZ AKTIVNOSTI FAKULTETA ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT, OPATIJA (str.201-210) hrvatskipdf 3 MB
Ostalo  
SURADNICI / RECENZENTI (str.211-214) hrvatskipdf 527 KB
Ostalo  
Posjeta: 9.164 *