hrcak mascot   Srce   HID

Tourism and hospitality management, Vol. 4 No. 1, 1998.


Datum izdavanja: srpnja 1998.

Objavljen na Hrčku: 26. 5. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.VII-VIII) hrvatskipdf 522 KB
Vladimir Stipetić
Uvodnik
 
Statistika turizma u alpskom prostoru s posebnim osvrtom na Južni Tirol i utjecaj na menadžment destinacije  
Die Tourismusstatistik im Alpenraum unter besonderer Berücksichtigung Südtirols und deren Auswirkung auf das Destinationsmanagement (str.11-20) njemačkipdf 2 MB
Alfred Aberer, Harald Pechlaner
Pregledni rad
 
Izvori informacija o turističkoj potražnji  
Die Informationsquellen über die Nachfrage der Tourismusteilnehmer (str.31-41) njemačkipdf 3 MB
Marian Gučik
Prethodno priopćenje
 
Statistički indikatori rezultata poslovanja hotela  
Statistical indicators for hotel's results (str.21-30) engleskipdf 2 MB
Ivanka Avelini Holjevac
Prethodno priopćenje
 
Current and new statistical research on tourism in Croatia  
Postojeća i nova statistička istraživanja iz područja turizma u Republici Hrvatskoj (str.43-60) hrvatskipdf 4 MB
Ivan Kelebuh, Anka Javor
Pregledni rad
 
Aktivnosti WTO-a iz područja statistike turizma hrvatskipdf 2 MB
WTO’s activities in the field of tourism statistics (str.3-9)  
Enzo Paci
Pregledni rad
 
Statistika turizma u Europskoj uniji - novi izazovi i zahtjevi službene statistike turizma u Austriji  
Tourism statistics in the European union - new challenges and demands on the official tourism statistics in Austria (str.61-80) engleskipdf 4 MB
Peter Laimer
Stručni rad
 
Temeljna ocjena smještajnih kapaciteta jednog turističkog središta (na primjeru lječilišta Travemünde)  
Grundlegende Bewertung der gewerblichen Beherbergungskapazität eines Fremdenverkehrsstandortes (veranschaulich am Beispiel des Ostseeheilbades Travemünde) (str.81-92) njemačkipdf 2 MB
Hartmut Luft
Stručni rad
 
Prikupljanje statističkih podataka međunarodnog turističkog prometa na otvorenom prostoru: metodologija i primjena - slučaj Regije Veneto  
The collection of international tourism expenditure statistics on open area: methodology and applications - the case of the Veneto region (str.93-106) engleskipdf 4 MB
Mara Manente, Valeria Minghetti
Prethodno priopćenje
 
Predviđanje kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti u hotelima i restoranima Slovačke  
Development of employment and unemployment in hotels and restaurants of Slovakia (str.107-111) engleskipdf 904 KB
Eva Rublikova
Prethodno priopćenje
 
Tendencije razvoja poljskog turističkog gospodarstva  
Entwicklungstendenzen der polnischen Tourismus-Wirtschaft (str.113-120) njemačkipdf 2 MB
Jozef Sala
Stručni rad
 
Plaidoyer for the unique tourism accounts (dilemas, difficulties and questions)  
Plaidoyer za jedinstveni sustav turističkih računa (dileme, teškoće i otvorena pitanja) (str.121-134) hrvatskipdf 3 MB
Vladimir Stipetić
Prethodno priopćenje
 
Pregled statistike turizma Zavoda za statistiku Republike Slovenije  
Overview of tourism statistics at the Statistical office of the Republic Slovenia (str.135-144) engleskipdf 2 MB
Alenka Škafar
Pregledni rad
 
Entrepreneurship programs in sport and tourism  
Poduzetnički programi u sportu i turizmu (str.147-161) hrvatskipdf 3 MB
Mato Bartoluci
Pregledni rad
 
Investment in coastal hotels - limits and incentives  
Ulaganja u hotele primorskih destinacija - limiti i poticaji (str.163-171) hrvatskipdf 2 MB
Antun Kobašić
Izlaganje sa skupa
 
Marketing identity of Croatian Danube Basin as a tourism destination  
Marketinški identitet turističke destinacije hrvatskog Podunavlja (str.173-186) hrvatskipdf 4 MB
Marcel Meler
Prethodno priopćenje
 
Globalizacija i turizam  
Globalisierung und Tourismus (str.187-191) njemačkipdf 1 MB
Werner Oppitz
Izlaganje sa skupa
 
Innovating the system of tourism statistics  
Inoviranje sustava statistike turizma (str.193-203) hrvatskipdf 3 MB
Darko Vlahović
Prethodno priopćenje
 
Optimalization of structure of tourism destination supply  
Optimalizacija strukture ponude turističke destinacije (str.205-219) hrvatskipdf 4 MB
Ivo Žuvela
Izlaganje sa skupa
 
Ivanka Avelini Holjevac: Kontroling - upravljanje poslovnim rezultatom, Hotelijerski fakultet Opatija, Opatija, 1998.; Nevenka Blažević: Deutsch in Hotellerie und Tourismus, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1998. (str.221-223) hrvatskipdf 711 KB
Jadranka Deželjin, Brigita Bosnar-Valković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O radu i poslovanju Hotelijerskog fakulteta Opatija u 1997. godini (Izvješće dekana) (str.225-234) hrvatskipdf 3 MB
Milena Peršić
Ostalo
 
Curriculum of the post graduate scientific study "Quality Management in Tourism and Hotel Industry of Croatia"  
Lehrplan des postgraduales Studiums "Qualitätsmanagement in der Hotellerie und Tourismus"  
Poslijediplomski znanstveni studij "Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu Hrvatske" (str.241-247) hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
Magistrirali / Diplomirali na Hotelijerskom fakultetu Opatija 1995.-1997. (str.253-258) hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
Reviewers in this issue  
Rezensenten in dieser Ausgabe  
Recenzenti u ovom broju (str.261-262) hrvatskipdf 249 KB
Ostalo  
Posjeta: 17.354 *