hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Contemporary History, Vol. 39 No. 1, 2007


Journal of Contemporary History,Vol. 39 No. 1
Publication date: June 2007

Published on HRČAK: 19 September 2007
Table of contents Full text
Osvajanje vojarne JNA “Božidar Adžija” u Bjelovaru 1991. godine (str.7-24) croatianpdf 675 KB
Željko Karaula
Original scientific paper
 
Normativni okvir podržavljenja imovine u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1944.-1946 (str.25-62) croatianpdf 275 KB
Tomislav Anić
Original scientific paper
 
“Islamska varijanta” u morfologiji kulture NDH 1941. - 1945. (str.63-95) croatianpdf 274 KB
Nada Kisić Kolanović
Original scientific paper
 
Podržavljenje imovine Židova u Osijeku u NDH (str.97-116) croatianpdf 293 KB
Zlata Živaković Kerže
Original scientific paper
 
Splitski orjunaški list Pobeda i Stjepan Radić (str.117-132) croatianpdf 165 KB
Ivan J. Bošković
Original scientific paper
 
Prilog proučavanju djelovanja Ivana Meštrovića u Jugoslavenskom odboru (str.133-156) croatianpdf 199 KB
Norka Machiedo Mladinić
Original scientific paper
 
Duljina studiranja, doktorati i državni ispiti studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisanih 1874.-1914. (str.157-180) croatianpdf 340 KB
Tihana Luetić
Original scientific paper
 
Publicistika kao poziv: Bogoslav Šulek u javnom životu Hrvatske 1842.-1867. (str.181-204) croatianpdf 247 KB
Tomislav Markus
Original scientific paper
 
Počeci rada Obrtničke škole usavršavanja u Dubrovniku s posebnim osvrtom na Pravilnik, Naukovnu osnovu i Unutarnji disciplinarni pravilnik iz 1896. godine (str.205-214) croatianpdf 777 KB
Vladimir Reider
Professional paper
 
Prikazi (str.217-239) croatianpdf 198 KB
Book Review  
Prikazi zbornika radova (str.243-248) croatianpdf 86 KB
Book Review  
Visits: 32.395 *