hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 41 No. 79, 2017.


Datum izdavanja: svibnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 9. 7. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Kapucinski tragovi u Zadru tijekom 18. i 19. stoljeća (str.1-20) hrvatskipdf 345 KB
CAPUCHINS’ TRACES IN ZADAR DURING THE 18th AND 19th CENTURIES (str.1-20)  
Zdenko DUNDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Prvi vatikanski koncil uzagrebačkom tisku (str.21-45) hrvatskipdf 264 KB
THE FIRST VATICAN COUNCIL IN THE ZAGREB PRESS (str.21-45)  
Mateo BRATANIĆ – Andrea PANDURIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Jezik četiriju izdanja molitvenika Otče, budi volja tvoja biskupa Jurja Dobrile (str.47-60) hrvatskipdf 320 KB
LANGUAGE OF FOUR EDITIONS OF THE PRAYER BOOK OTČE, BUDI VOLJA TVOJA BY BISHOP JURAJ DOBRILA (str.47-60)  
Teodora FONOVIĆ CVIJANOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Osobna imena župe Otočac s naglaskom na osobna imena kršćanske provenijencije od početka 20. stoljeća do suvremenosti (str.61-81) hrvatskipdf 310 KB
PERSONAL NAMES PARISH OTOČAC FOCUS ON PERSONAL NAMES CHRISTIAN PROVENANCE SINCE THE EARLY 20 CENTURY TO THE PRESENT (str.61-81)  
Jasminka BRALA MUDROVČIĆ
Prethodno priopćenje
 
Katoličko svećenstvo na parlamentarnim izborima 5. svibnja 1935. u percepciji nositelja vlasti (str.83-124) hrvatskipdf 331 KB
CATHOLIC CLERGY AT THE ELECTIONS FOR THE PARLIAMENT HELD ON 5th MAY 1935 IN THE PERCEPTION OF RULERS (str.83-124)  
Mato ARTUKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Tko stoji iza pseudonima Vigilantibus iura (str.125-140) hrvatskipdf 234 KB
WHO HIDES BEHIND PSEUDONYM VIGILANTIBUS IURA (str.125-140)  
Domagoj TOMAS
Izvorni znanstveni članak
 
Neostvarena nastojanja pape Ivana Pavla II. da posjeti Jugoslaviju (str.141-158) hrvatskipdf 206 KB
UNACCOMPLISHED ATTEMPTS OF POPE JOHN PAUL II TO VISIT YUGOSLAVIA (str.141-158)  
Miroslav AKMADŽA
Izvorni znanstveni članak
 
Historiografska i arhivistička ostavština Josipa Buturca (str.159-174) hrvatskipdf 209 KB
HISTORIOGRAPHICAL AND ARCHIVAL LEGACY OF JOSIP BUTORAC (str.159-174)  
Daniel PATAFTA
Prethodno priopćenje
 
Zbirke stranih rijetkih knjiga XVI. stoljeća u knjižnicama Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda: franjevački samostan u Čakovcu (str.175-208) hrvatskipdf 482 KB
COLLECTIONS OF FOREIGN RARE BOOKS FROM THE 16th CENTURY IN THE LIBRARIES OF THE CROATIAN FRANCISCAN PROVINCE OF SS CYRIL AND METHODIUS: FRANCISCAN MONASTERY IN ČAKOVEC (str.175-208)  
Juraj LOKMER - Fila BEKAVAC LOKMER
Pregledni rad
 
L’Ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure e instituzioni (1216-2016), (ur. Gianni Festa – Marco Rainini), Editori Laterza, Bari-Roma 2016., 490 str. (str.209-211) hrvatskipdf 112 KB
Slavko SLIŠKOVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sv. Franjo Asiški u Hrvatskoj 1212. godine: Radovi s međunarodnoga znanstvenog skupa u prigodi osam stoljeća od dolaska sv. Franje u Hrvatsku i o počecima franjevačkoga reda među Hrvatima održanog u Splitu i Zadru 1. i 2. listopada 2012., u: Kačić. Zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, sv. XLVI. – XLVII., Split, 2014. – 2015., 568 str. (str.211-214) hrvatskipdf 124 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ljudevit Anton Maračić, Franjevci konventualci u Istri (1559. – 1827.). Prema gradivu Arhiva Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca (1559. – 1827.), Pazin, Državni arhiv u Pazinu – Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2016., 175 str. (str.214-215) hrvatskipdf 104 KB
Marino MARTINČEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nastanak zapadnohrvatske franjevačke pokrajine Bosne-Hrvatske prije 500 godina, (ur. Franjo Emanuel Hoško), Franjevački samostan na Trsatu, Naklada Kvarner, Rijeka, 2015., 176 str. (str.215-217) hrvatskipdf 101 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Damir Magaš – Josip Brtan, Prostor i vrijeme knezova Posedarskih: Zemljopisna obilježja i povijesni razvoj Općine Posedarje (Posedarje, Slivnica, Vinjerac, Podrgradina, Islam Latinski, Ždrilo i Grgurice), Sveučilište u Zadru: Centar za istraživanje krša i priobalja – Odjel za geografiju (Bibliotheca Croatica Maritima et Carsologica, knj. 2); Hrvatsko geografsko društvo – Zadar (Posebna izdanja, knj. 3), (ur. Josip Faričić), Zadar, 2015., 363 str. (str.218-220) hrvatskipdf 124 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
The Reformation in the Croatian Historical Lands. Research results, challenges, perspectives, (ur. Zrinka Blažević – Stanko Jambrek – Nataša Štefanec), Biblijski institut, Zagreb, 2015., 300 str. (str.220-223) hrvatskipdf 112 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dijecezanski muzej u Požegi i Riznica požeške Katedrale, (ur. Ivica Žuljević – Mirjana Repanić Braun), Požeška biskupija, Požega, 2016., 343 str. (str.223-224) hrvatskipdf 97 KB
Ana BIOČIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gordan Akrap, Kardinal Stepinac u dokumentima Gestapa i OZN-e, Udruga sv. Juraj, Glas Koncila – Laser plus, Zagreb, 2016., 164 str. (str.224-227) hrvatskipdf 108 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni prilozi, god. 35, br. 50, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2016., 340 str. (str.227-228) hrvatskipdf 96 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 33, Zagreb, 2015., 373 str. (str.229-230) hrvatskipdf 115 KB
Dominik ŠTEFULIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
SADRŽAJ (str.233-234) hrvatskipdf 119 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.235-236) hrvatskipdf 109 KB
Ostalo  
Posjeta: 8.919 *