hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: kolovoza 2007.

Objavljen na Hrčku: 20. 9. 2007.
Sadržaj Puni tekst
"Ipak nije na odmet sve čuti": Medičejski pogled na urotničke namjere Marina Držića (str.9-46) hrvatskipdf 289 KB
“No Harm in Hearing It All”: Medicean Attitude to the Conspiracy of Marin Držić (str.46-46)  
Lovro Kunčević
Izvorni znanstveni članak
 
Strani učitelj i domaći povjesničar: Nascimbene Nascimbeni i Serafin Cerva o retorici (str.47-116) hrvatskipdf 541 KB
Foreign Teacher and a Local Historian: Nascimbene Nascimbeni and Serafin Cerva on Rhetoric (str.115-116)  
Relja Seferović
Izvorni znanstveni članak
 
Sličice iz života dubrovačkih trgovaca u Londonu u vrijeme kralja Henryja VIII. (str.117-129) hrvatskipdf 115 KB
Sketches from the Life of Ragusan Merchants in London in the Time of Henry VIII (str.128-129)  
Veselin Kostić
Izvorni znanstveni članak
 
Udio vlastele u dubrovačkoj kreditnoj trgovini (1520-1623): kvantitativna analiza vjerovnika (str.131-158) hrvatskipdf 167 KB
Participation of the Nobility in Ragusan Credit Trade (1520-1623): Quantitative Analysis of the Creditors . (str.158-158)  
Zdenko Zlatar
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovka ili odustanak od drame (str.159-189) hrvatskipdf 246 KB
Gundulić's Dubravka: a Play Devoid of Drama (str.189-189)  
Antun Pavešković
Izvorni znanstveni članak
 
Oporuke "Trista Vica udovica": iz lopudske svakodnevice u drugoj polovici 16. stoljeća (str.191-218) hrvatskipdf 209 KB
The Island of Three Hundred Widows: Everyday Life of Late-Sixteenth Century Lopud (str.218-218)  
Slavica Stojan
Izvorni znanstveni članak
 
Teritorijalno širenje Dubrovačke Komuna/Republike i crkve njezinih svetaca zaštitnika (str.219-234) hrvatskipdf 213 KB
Territorial Expansion of the Ragusan Commune/Republic and the Churches of Its Patron Saints (str.234-234)  
Ana Marinković
Izvorni znanstveni članak
 
Turska kancelarija i Acta Turcarum od vremena Dubrovačke Republike do danas (str.235-284) hrvatskipdf 362 KB
Turkish Chancellery and Acta Turcarum from the Period of the Dubrovnik Republic until the Present (str.283-284)  
Vesna Miović, Nikša Selmani
Izvorni znanstveni članak
 
Matrikula bratovštine dubrovačkih topnika (bombardijera) u prijepisu iz 1697. godine (str.285-318) hrvatskipdf 630 KB
The Statute of the Ragusan Confraternity of Bombardiers (Bombardieri) According to the Copy from 1697 . (str.318-318)  
Tonko Marunčić
Izvorni znanstveni članak
 
Ulomci iz gospodarstva Konavala u 19. stoljeću (str.319-345) hrvatskipdf 243 KB
On the Economic Life of Konavle in the Nineteenth Century (str.345-345)  
Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
Stanovništvo Rogotina na kraju 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća na temelju matičnih knjiga i stanja duša . (str.347-389) hrvatskipdf 369 KB
The Population of Rogotin in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries (str.389-389)  
Maja Šunjić
Izvorni znanstveni članak
 
Iseljenici iz grada Kotora – posjednici na mletačkoj terrafermi (str.391-408) hrvatskipdf 3 MB
Migrants from the City of Kotor as Estate Owners in the Venetian Terraferma (str.408-408)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Fra Josip Sopta, Spisi Franjevačke provincije u Dubrovniku. Analitički inventar. Dubrovnik: Državni arhiv i samostan Male braće, 2006. (str.409-410) hrvatskipdf 310 KB
Relja Seferović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nada Skatolini, Pripovijesti o Gradu. Dubrovnik: Matica hrvatska Ogranak Dubrovnik, 2006. (str.410-411) hrvatskipdf 310 KB
Nella Lonza
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nina Vodopić, Kunovske stare riči. Kuna: vlastita naklada, 2006. (str.412-413) hrvatskipdf 310 KB
Mihaela Vekarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Inventari fonda veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru (godine 1325.-1385.), I, prepisao i priredio Robert Leljak. [Zadarski inventari i oporuke, 1]. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2006. (str.413-415) hrvatskipdf 310 KB
Nella Lonza
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marija Mogorović Crljenko, Nepoznati svijet istarskih žena. Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću. Zagreb: Srednja Europa, 2006. (str.415-418) hrvatskipdf 310 KB
Zrinka Pešorda Vardić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mario Jareb, Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941. Zagreb: Hrvatski institut za povijest - Školska knjiga, 2006. (str.418-421) hrvatskipdf 310 KB
Ante Birin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lovorka Čoralić, Barani u Mlecima: povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice. Zagreb: Dom i svijet (Biblioteka Povjesnica) - Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, 2006. (str.421-422) hrvatskipdf 310 KB
Zdravka Jelaska Marijan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Enes Pelidija, Banjalučki boj iz 1737; uzroci i posljedice. Sarajevo: El-Kalem, 2003. (str.422-424) hrvatskipdf 310 KB
Vesna Miović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. (str.424-427) hrvatskipdf 310 KB
Slavica Stojan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Il Carteggio Marcovaldi (1401-1437) nell’Archivio di Stato di Prato, prir. Paola Pinelli. [Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 106]. Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2006. (str.427-428) hrvatskipdf 310 KB
Nella Lonza
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gábor Ágoston, Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. (str.428-430) hrvatskipdf 310 KB
Domagoj Madunić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Voprosi istorii slavjan, Sbornik naučnyh trudov. Voronjež: Voronješki gosudarstvenny univer sitet, 2006. (str.431-433) hrvatskipdf 310 KB
Mihaela Vekarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 41.734 *