hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studeni 2016.

Objavljen na Hrčku: 7. 6. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Arheološka istraživanja u Limskom kanalu 2014. i 2015. Lokaliteti Romualdova pećina i Abri Kontija 002, Pećina kod Rovinjskog Sela, Lim 001 i podvodni pregled Limskog kanala (str.5-24) hrvatskipdf 1 MB
Archaeological Investigation of the Lim Channel in 2014 and 2015 at Romuald’s Cave, Abri Kontija 002, Pećina Cave near Rovinjsko Selo, Lim 001 and an Underwater Survey of the Lim Channel (str.5-24) engleskipdf 1 MB
Ivor Janković, Darko Komšo, James C. M. Ahern, Rory Becker, Katarina Gerometta, Sanjin Mihelić, Krunoslav Zubčić
Prethodno priopćenje
 
Doprinos poznavanju podmorskog eneolitičkog nalazišta u uvali Zambratija (str.25-74) hrvatskipdf 4 MB
A Contribution to a Better Understanding of the Underwater Eneolithic Site at the Zambratija Cove (str.25-74) engleskipdf 4 MB
Ida Koncani Uhač, Maja Čuka
Izvorni znanstveni članak
 
Tajni grad - grad tajni Oporovina i sustav špilja u kanjonu Lovranske Drage (str.75-98) hrvatskipdf 2 MB
A Secret City - A City of Secrets Oporovina and the Cave System in the Canyon at Lovranska Draga (str.75-98) engleskipdf 2 MB
Martina Blečić Kavur, Darko Komšo
Izvorni znanstveni članak
 
Stijenska umjetnost u pripećku na plaži Povilac kod Selca - prapovijesna slikarija ili recentni falsifikat? (str.99-108) hrvatskipdf 945 KB
Rock Art in an Abri on Povilac Beach near Selce - Prehistoric Pictograph or Recent Forgery? (str.99-108) engleskipdf 945 KB
Darko Komšo, Ivor Karavanić, Jacqueline Balen
Izvorni znanstveni članak
 
Oslikana žbuka iz rimske vile na poluotoku Sorna kraj Poreča (str.109-148) hrvatskipdf 2 MB
Painted Plaster from a Roman Villa on the Sorna Peninsula near Poreč (str.109-148) engleskipdf 2 MB
Astrid Mirjana Majkić
Izvorni znanstveni članak
 
Idejna rekonstrukcija podnih, zidnih i stropnih dekoracija rimske vile na lokalitetu Sorna (str.149-168) hrvatskipdf 2 MB
A Conceptual Reconstruction of the Floor, Wall and Ceiling Decoration of a Roman Villa at the Sorna Site (str.149-168) engleskipdf 2 MB
Astrid Mirjana Majkić, Đeni Gobić-Bravar
Izvorni znanstveni članak
 
Svjetiljke iz gornjih slojeva lokaliteta u četvrti sv. Teodora u Puli (str.169-194) hrvatskipdf 2 MB
Lamps from the Upper Layers of a Site in Pula’s St Theodore’s Quarter (str.169-194) engleskipdf 2 MB
Vendi Jukić Buča
Izvorni znanstveni članak
 
Elementi arhitekture franjevačkih crkava građenih do kraja 16. stoljeća u Istri i na otocima Kvarnerskog zaljeva (str.195-240) hrvatskipdf 2 MB
The Architectural Elements of Franciscan Churches Built up to the End of the Sixteenth Century in Istria and the Kvarner Bay Islands (str.195-240) engleskipdf 2 MB
Damir Demonja
Pregledni rad
 
Kapitularna dvorana franjevačkog samostana u Puli Arheološka i antropološka istraživanja (str.241-270) hrvatskipdf 3 MB
Chapter House of the Franciscan Monastery in Pula Archaeological and Anthropological Studies (str.241-270) engleskipdf 3 MB
Tatjana Bradara, Petra Rajić Šikanjić, Zrinka Premužić
Pregledni rad
 
Bikonična posuda - kada rekonstrukcija i zašto, a na kraju i kako (str.271-280) hrvatskipdf 915 KB
A Biconical Vessel - When, Why and How to Undertake a Reconstruction (str.271-280) engleskipdf 915 KB
Andrea Sardoz
Stručni rad
 
Sentimentalni rezovi iz 19. stoljeća Restaurirana slika izrađena od kose na staklu (str.281-296) hrvatskipdf 2 MB
Nineteenth Century Sentimental Cuts A Restored Hairwork Picture on Glass (str.281-296) engleskipdf 2 MB
Monika Petrović, Tea Zubin Ferri
Stručni rad
 
Posjeta: 5.274 *