hrcak mascot   Srce   HID

Reumatizam, Vol. 62 No. suppl. 1, 2015.


Datum izdavanja: listopada 2015.

Objavljen na Hrčku: 9. 6. 2017.
Sadržaj Puni tekst
SVEUKUPNA OBILJEŽJA I RANA DIJAGNOZA U BOLESNIKA S BOLESTIMA VEZIVNOG TKIVA hrvatskipdf 372 KB
OVERALL CHARACTERISTICS AND EARLY DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH CONNECTIVE TISSUE DISEASES  
László Czirják
Pregledni rad
 
IZAZOV RANOG OSTEOARTRITISA KOLJENA hrvatskipdf 344 KB
THE CHALLENGE OF EARLY KNEE OSTEOARTHRITIS  
Alberto Migliore, Emaunele Bizzi
Pregledni rad
 
OSTEOARTRITIS: MEHANIČKI POREMEĆAJ ILI UPALNA BOLEST? hrvatskipdf 585 KB
OSTEOARTHRITIS: A MECHANICAL DISORDER OR AN INFLAMMATORY DISEASE?  
Nadica Laktašić-Žerjavić
Pregledni rad
 
ULOGA BIOMARKERA U OSTEOARTRITISU hrvatskipdf 663 KB
THE ROLE OF BIOMARKERS IN OSTEOARTHRITIS  
Mislav Radić, Dušanka Martinović Kaliterna
Pregledni rad
 
RANI VS. UZNAPREDOVALI OSTEOARTRITIS S ASPEKTA RADIOLOGA hrvatskipdf 640 KB
EARLY VS. ADVANCED OSTEOARTHRITIS FROM A RADIOLOGICAL ASPECT  
Kristina Potočki, Dubravko Bajramović, Luka Novosel
Pregledni rad
 
PREPORUKE I SMJERNICE ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA hrvatskipdf 1 MB
RECOMMENDATIONS AND GUIDELINES FOR THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS  
Simeon Grazio
Pregledni rad
 
OSTEOARTRITIS – I VJEŽBE DJELUJU KAO LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU TIJEK BOLESTI? hrvatskipdf 530 KB
OSTHEOARTHRITIS – EXERCISE AS A DISEASE-MODIFYING DRUG (DMARD)?  
Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Pregledni rad
 
KIRURŠKO LIJEČENJE OSTEORATRITISA hrvatskipdf 1 MB
SURGICAL TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS  
Domagoj Delimar, Krešimir Crnogaća, Goran Bićanić
Pregledni rad
 
RANA SKLERODERMA hrvatskipdf 319 KB
EARLY SCLERODERMA  
Silvia Bellando Randone, Marco Matucci Cerinic
Pregledni rad
 
REUMATSKE I MALIGNE BOLESTI – GDJE JE POVEZANOST? hrvatskipdf 546 KB
RHEUMATIC DISEASES AND MALIGNANSY – WHERE IS THE ASSOCIATION?  
Višnj Prus, Jasminka Milas-Ahić, Željka Kardum, Ivana Kovačević
Pregledni rad
 
PARANEOPLASTIČKI SINDROMI U REUMATOLOGIJI hrvatskipdf 292 KB
PARANEOPLASTIC SYNDROMES IN RHEUMATOLOGY  
Miroslav Mayer, Branimir Anić
Pregledni rad
 
SJÖGRENOV SINDROM I LIMFOPROLIFERATIVNE BOLESTI hrvatskipdf 496 KB
SJÖGREN’S SYNDROME AND LYMPHOPROLIFERATIVE DISEASES  
Joško Mitrović, Jadranka Morović Vergles
Pregledni rad
 
LIJEČENJE REUMATSKIH BOLESTI I MALIGNOMI hrvatskipdf 364 KB
TREATMENT OF RHEUMATIC DISEASES AND MALIGNANCY  
Srdjan Novak
Pregledni rad
 
REUMATSKA POLIMIALGIJA, TEMPORALNI ARTERITIS I MALIGNOMI – POSTOJI LI POVEZANOST? hrvatskipdf 350 KB
POLYMYALGIA RHEUMATICA, GIANT CELL ARTERITIS AND MALIGNANCY – IS THERE AN ASSOCIATION?  
Daniela Marasković Krstulović, Ivona Božić, Katarina Borić
Pregledni rad
 
SISTEMSKA SKLEROZA I MALIGNE BOLESTI hrvatskipdf 389 KB
SYSTEMIC SCLEROSIS AND MALIGNANT DISEASES  
Dijana Perković, Dušanka Martinović Kaliterna
Pregledni rad
 
DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK MUSKULOSKELETNOG SUSTAVA – VAŽNOST STANDARDIZACIJE NALAZA hrvatskipdf 466 KB
DIAGNOSTIC ULTRASOUND OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM - THE IMPORTANCE OF STANDARDIZATION OF ULTRASOUND FINDINGS  
Porin Perić, Marijana Pervan, Doroteja Perić
Pregledni rad
 
Posjeta: 20.337 *