hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 14. 6. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Factors affecting the price of agricultural land in Slovakia (str.291-304) engleskipdf 594 KB
Katarína DIRGASOVÁ, Anna BANDLEROVÁ, Jarmila LAZÍKOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
An algorithm for determination of the morphological characteristics of honey bees (str.305-308) engleskipdf 401 KB
Zlatin ZLATEV, Veselina NEDEVA
Stručni rad
 
Analiza wskaźników rozrodu owiec o wełnie mieszanej w Polsce w latach 2005-2015  
The analysis of reproductive parameters in sheep of mixed wool in Poland in the years 2005-2015 (str.325-341) engleskipdf 911 KB
Ewa PETER, Małgorzata PRZEGALIŃSKA-GORĄCZKOWSKA, Henryka BERNACKA, Daria KARWOWSKA, Natasza ŚWIĘCICKA, Magdalena MISTRZAK
Izvorni znanstveni članak
 
Wykorzystanie technik data mining w analizowaniu czynników wpływających na reaktywność krów podczas doju  
The use of data mining techniques for analysing factors affecting cow reactivity during milking (str.342-357) engleskipdf 652 KB
Wojciech NEJA, Dariusz PIWCZYŃSKI, Sylwia KRĘŻEL-CZOPEK, Anna SAWA, Serkan OZKAYA
Izvorni znanstveni članak
 
Wyniki tuczu świń żywionych paszą z udziałem kiszonki z parowanych ziemniaków  
The fattening results of pigs fed with a diet with the participation of silage from steamed potatoes (str.358-368) engleskipdf 304 KB
Maria BOCIAN, Hanna JANKOWIAK, Wojciech KAPELAŃSKI, Michał LENARTOWICZ
Izvorni znanstveni članak
 
Vlianie na mancozeba vurhu reprodukciata na dugova pusturva (Oncorhynchus mykiss W.) i natrupvane na negovia kancerogenen metabolit etilen tiourea v ribnite produkti  
Reproduction impact of mancozeb on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W.) and accumulation of its carcinogen metabolite, ethylene thiourea in fish products (str.369-387) engleskipdf 641 KB
Milena TZANOVA, Vasil ATANASOV, Botjo ZAHARINOV, Georgi BEEV, Toncho DINEV, Elica VALKOVA
Izvorni znanstveni članak
 
Ocena właściwości prozdrowotnych i jakości herbatek ziołowych otrzymanych z drobnoziarnistych frakcji ziół  
Evaluation of health promoting properties and quality of herbal teas obtained from fine-grained fraction of herbs (str.388-403) engleskipdf 651 KB
Marta KOZAK, Paweł SOBCZAK, Marta KRAJEWSKA, Beata ŚLASKA-GRZYYWNA, Agnieszka WÓJTOWICZ, Wioletta ŻUKIEWICZ-SOBCZAK
Izvorni znanstveni članak
 
Seed priming effect on field emergence and grain yield in sorghum (str.404-423) engleskipdf 518 KB
Mohammed Hathal Kadhm AL-BALDAWI, Jalal Hameed HAMZA
Izvorni znanstveni članak
 
Rhizobacteria Pseudomonas fluorescens and Azospirillum sp. association enhances growth of Lactuca sativa L. under tropical conditions (str.424-440) engleskipdf 681 KB
Amael APONTE, Omar CASTILLO, Ganimedes CABRERA, Mariloly PERNIA, Yonis HERNANDEZ
Izvorni znanstveni članak
 
Wpływ Tytanitu® na plon i elementy składowe plonu bardzo wczesnych odmian ziemniaka  
Effect of Tytanit® on the yield and yield components of very early-maturing potato cultivars (str.441-459) engleskipdf 2 MB
Krzysztof KALINOWSKI, Wanda WADAS
Izvorni znanstveni članak
 
Reakcja pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie doglebowe i dolistne  
Response of spring wheat to different soil and foliar fertilization (str.460-476) engleskipdf 509 KB
Wacław JARECKI, Jan BUCZEK, Dorota BOBRECKA-JAMRO
Izvorni znanstveni članak
 
Evaluation of yield and some physiological traits of forage corn affected by chemical and biological nitrogen fertilizers intercropped with sweet basil (str.477-493) engleskipdf 630 KB
Sajad KORDI, Jalil SHAFAGH KOLVANAGH, Saeid ZEHTAB SALMASI, Mashallah DANESHVAR
Izvorni znanstveni članak
 
The influence of various dose of nitrogen on botanical composition of turfs on the basis of drought-tolerant fescues cultivated under conditions without irrigation  
Vplyv rôznej dávky dusíka na botanické zloženie trávnikov na báze suchovzdorných kostráv pestovaných v bezzávlahových podmienkach (str.494-514) slovačkipdf 832 KB
Peter KOVÁR, Ľuboš VOZÁR, Peter HRIC, Ján JANČOVIČ
Izvorni znanstveni članak
 
Dynamics of the nitrogen content in aboveground phytomass on the turf after fertilization of different forms of fertilizers  
Dynamika obsahu dusíka v nadzemnej fytomase trávnika po hnojení rôznych foriem hnojív (str.515-528) slovačkipdf 759 KB
Peter HRIC, Ján JANČOVIČ, Peter KOVÁR, Ľuboš VOZÁR
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 9.225 *