hrcak mascot   Srce   HID

Informatica museologica, No. 47, 2016.


Informatica museologica,No. 47
Datum izdavanja: ožujka 2017.

Objavljen na Hrčku: 19. 6. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Filmska baština i etika prisvajanja: nađena snimka na razmeđu arhiva, muzeja i interneta (str.6-13) hrvatskipdf 1 MB
Thomas Elsaesser
Stručni rad
 
Nacionalni muzej filma (str.14-23) hrvatskipdf 3 MB
Donata Pesenti Campagnoni
Stručni rad
 
Film u muzeju, film i muzej, filmski muzej - Fragmenti o odnosima između medija i institucija (str.24-30) hrvatskipdf 1 MB
Alejandro Bachmann
Stručni rad
 
Film u Nacionalnome muzeju medija (str.31-37) hrvatskipdf 2 MB
Michael Terwey
Stručni rad
 
Slovenska kinoteka - Filmski muzej (str.38-43) hrvatskipdf 2 MB
Metka Dariš
Stručni rad
 
Dokumentarna filmska građa 20. stoljeća u Hrvatskome povijesnom muzeju - ratna priča na filmu (str.44-49) hrvatskipdf 1 MB
Rhea Ivanuš, Nataša Mataušić
Stručni rad
 
Zbirka kinematografske tehnike u Tehničkome muzeju "Nikola Tesla" (str.50-53) hrvatskipdf 2 MB
Krešimir Bašić
Stručni rad
 
Zbirke popratnoga filmskog gradiva u odjelu Hrvatskoga filmskog arhiva Hrvatskoga državnog arhiva (str.54-61) hrvatskipdf 3 MB
Kristina Nosković
Stručni rad
 
Medijska fasada Muzeja suvremene umjetnosti - Mjesto susreta animiranog filma i medijske umjetnosti (str.62-64) hrvatskipdf 823 KB
Leila Topić
Stručni rad
 
"Kino umjetnika" - suvremena umjetnost i film (str.65-69) hrvatskipdf 517 KB
Branka Benčić
Stručni rad
 
Tomislav Gotovac i film (str.70-75) hrvatskipdf 2 MB
Darko Šimičić
Stručni rad
 
Predstavljanje etnografskog filma na konferencijama, muzejskim izložbama i festivalima (str.76-80) hrvatskipdf 1 MB
Zvjezdana Antoš
Stručni rad
 
Etnološki dokumentarni film u Muzeju Makedonije (str.81-85) hrvatskipdf 1 MB
Vladimir Bocev
Stručni rad
 
Film u knjižnici: stručne kompetencije knjižničara za rad s filmskim zbirkama (str.86-91) hrvatskipdf 246 KB
Mirko Duić, Martina Dragija Ivanović
Stručni rad
 
Oktavijan Miletić - od amaterskog filma preko DVD izdanja do budućih generacija (str.92-95) hrvatskipdf 654 KB
Carmen Lhotka
Stručni rad
 
"Postaja diva": arhiviranje slika i vremena (str.96-104) hrvatskipdf 2 MB
Barbara Borčić, Ida Hiršenfelder
Stručni rad
 
Audiovizualni arhivi: umjetničko samoarhiviranje (str.105-110) hrvatskipdf 2 MB
Darko Fritz
Stručni rad
 
Interakcija i samoarhiviranje kao umjetnička praksa (str.111-116) hrvatskipdf 2 MB
Dan Oki
Stručni rad
 
Filmski muzej u gradu, grad u filmskom muzeju (str.117-121) hrvatskipdf 731 KB
Sonja Leboš
Stručni rad
 
Senzorna etnografija i novi mediji u bilježenju nematerijalne kulture / alternativne prakse prijenosa znanja, iskustava i vizualno-antropoloških paradigmi u muzeološkom kontekstu (str.122-126) hrvatskipdf 232 KB
Tamara Nikolić Đerić
Stručni rad
 
Od Gavazzija i Štampara prema etnografskom filmu? (str.127-131) hrvatskipdf 496 KB
Sandra Urem
Stručni rad
 
Audio-vizualni arhivi i znanstveno istraživanje na području društvenih znanosti u Argentini (str.132-138) hrvatskipdf 301 KB
María Florencia Luchetti
Stručni rad
 
Film kao muzejski predmet - počeci makedonske kinematografije (str.139-142) hrvatskipdf 1 MB
Nade Genevska Bračić
Stručni rad
 
Povijest kinoprikazivalaštva na otoku Korčuli (str.143-148) hrvatskipdf 729 KB
Ivan Ramljak
Stručni rad
 
Muzej kao sredstvo integracije migranata i promoviranja kulturne različitosti (str.149-164) hrvatskipdf 1003 KB
Nina Lišnić
Stručni rad
 
Od rimske kuće do biografskog muzeja Vlaha Bukovca (str.165-170) hrvatskipdf 2 MB
Helena Puhara, Lucija Vuković
Stručni rad
 
Javna ustanova "Aquatika" - slatkovodni akvarij Karlovac i Gradski muzej Karlovac, mogućnosti i potencijali (str.171-175) hrvatskipdf 2 MB
Luka Čorak
Stručni rad
 
Zbirka Sabljarić (str.176-177) hrvatskipdf 177 KB
Matija Kalčić
Stručni rad
 
Donacija dr. Hrvoja Neimarevića Muzeju grada Koprivnice (str.178-182) hrvatskipdf 2 MB
Helena Kušenić, Marija Mesarić
Stručni rad
 
Muzejska izložba kao mjesto "sukoba" sjećanja (str.183-187) hrvatskipdf 223 KB
Gabrijela Butigan
Stručni rad
 
Kafotka - digitalni arhiv, virtualni muzej ili nešto treće (str.188-190) hrvatskipdf 948 KB
Sanda Kočevar
Stručni rad
 
Razgovor s Borisom Mašićem, muzejskim savjetnikom u Muzeju grada Zagreba (str.191-193) hrvatskipdf 196 KB
Vendi Jukić Buča
Stručni rad
 
Hipertekstualno hodočašće: muzeološki diskurs izložbe "Sveta mjesta starih Zagrepčana - hodočasnička odredišta Zagrepčana u 17. i 18. stoljeću" (str.194-196) hrvatskipdf 774 KB
Maja Šojat-Bikić
Stručni rad
 
Manjak restauratora? (str.197-200) hrvatskipdf 208 KB
Želimir Laszlo
Stručni rad
 
Posjeta: 7.122 *