hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol.141 No.5-6

Šumarski list,Vol.141 No.5-6
Datum izdavanja: Lipanj 2017.

Objavljen na Hrčku: 20.06.2017.
Sadržaj Puni tekst
REPETITIO EST MATER STUDIORUM (str.225-225) hrvatskipdf 431 KB
REPETITIO EST MATER STUDIORUM (str.226-226) engleskipdf 431 KB
Uredništvo HŠD
Uvodnik
 
USPOREDBA ODUMIRANJA STABALA HRASTA LUŽNJAKA I POLJSKOG JASENA U ODNOSU NA EKOLOŠKU KONSTITUCIJU VRSTA (str.227-235) hrvatskipdf 687 KB
COMPARISON BETWEEN TREE DIEBACK OF PEDUNCULATE OAK AND NARROW-LEAVED ASH IN RELATION TO ECOLOGICAL CONSTITUTION OF SPECIES (str.235-236)  
Damir Ugarković, Kristina Pleša
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ MATIČNOG SUPSTRATA NA FIZIČKE I MINERALNE ZNAČAJKE TLA U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA (str.237-244) hrvatskipdf 1 MB
THE EFFECT OF PARENT MATERIAL ON PHYSICAL AND MINERAL SOIL PROPERTIES ON MEDVEDNICA NATURE PARK (str.244-245)  
Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić, Nikola Glamočlija, Vibor Roje
Izvorni znanstveni članak
 
KOLIČINE GORIVA I ZALIHE UGLJIKA U ŠUMSKOJ PROSTIRCI SASTOJINA ALEPSKOG BORA NA OTOKU MLJETU (str.247-255) hrvatskipdf 2 MB
FOREST FLOOR FUEL LOADS AND CARBON STOCKS IN ALEPPO PINE FORESTS ON ISLAND OF MLJET (str.255-256)  
Nera Bakšić, Darko Bakšić
Izvorni znanstveni članak
 
DORMANTNOST SJEMENA I MORFOLOGIJA BOBULJASTIH ČEŠERA I SJEMENA KOŠTUNIČAVE BOROVICE (Juniperus drupacea Labill.) U ISTOČNO MEDITERANSKOM PODRUČJU TURSKE (str.257-262)  
SEED DORMANCY AND CONE AND SEED MORPHOLOGY OF SYRIAN JUNIPER (Juniperus drupacea Labill.) IN THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY (str.262-262) engleskipdf 817 KB
Zeynep YAVUZ, Mustafa YILMAZ
Izvorni znanstveni članak
 
PRIRODNA NALAZIŠTA TARTUFA U HRVATSKOJ I EKOLOŠKI PROBLEMI NJIHOVOG RAZVOJA (str.263-269) hrvatskipdf 2 MB
TRUFFLES IN CROATIA: NATURAL DISTRIBUTION AND ECOLOGICAL PROBLEMS (str.269-269)  
Ivica Tikvić, Damir Ugarković, Željko Zečić, Patrik Korijan, Davor Gašpar
Prethodno priopćenje
 
NALAZ STRANE VRSTE Cinara (Cinara) cedri (HEMIPTERA; APHIDIDAE) U ISTRI, HRVATSKA (str.271-276) hrvatskipdf 1 MB
RECORD OF ALIEN Cinara (Cinara) cedri, (HEMIPTERA; APHIDIDAE) IN ISTRIA, CROATIA (str.276-276)  
Nediljko Landeka, Martina Podnar
Prethodno priopćenje
 
PROCJENE USLUGA ŠUMSKIH EKOSUSTAVA I OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA PARK ŠUME MARJAN U SPLITU (str.277-284) hrvatskipdf 754 KB
ASSESSMENT OF FOREST ECOSYSTEM SERVICES AND NON-MARKET FOREST FUNCTIONS IN PARK FOREST MARJAN SPLIT (str.284-285)  
Ivica Tikvić, Damir Ugarković, Ivan Peles, Ivan Knežić, Gabrijela Medunić-Orlić, Srđan Marinić, Lukrecija Butorac, Antonela Čmrlec, Robert Koharević, Marija Nazlić, Slađana Pavlinović, Matea Špika, Robertina Tomić
Pregledni rad
 
Posjeta: 3.399 *