hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 141 No. 5-6, 2017.


Šumarski list,Vol. 141 No. 5-6
Datum izdavanja: lipnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 20. 6. 2017.
Sadržaj Puni tekst
REPETITIO EST MATER STUDIORUM (str.225-225) hrvatskipdf 431 KB
REPETITIO EST MATER STUDIORUM (str.226-226) engleskipdf 431 KB
Uredništvo HŠD
Uvodnik
 
Usporedba odumiranja stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u odnosu na ekološku konstituciju vrsta (str.227-235) hrvatskipdf 687 KB
Comparison between tree dieback of pedunculate oak and narrow-leaved ash in relation to ecological constitution of species (str.235-236)  
Damir Ugarković, Kristina Pleša
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj matičnog supstrata na fizičke i mineralne značajke tla u Parku prirode Medvednica (str.237-244) hrvatskipdf 1 MB
The effect of parent material on physical and mineral soil properties on Medvednica nature park (str.244-245)  
Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić, Nikola Glamočlija, Vibor Roje
Izvorni znanstveni članak
 
Količine goriva i zalihe ugljika u šumskoj prostirci sastojina alepskog bora na otoku Mljetu (str.247-255) hrvatskipdf 2 MB
Forest floor fuel loads and carbon stocks in aleppo pine forests on island of Mljet (str.255-256)  
Nera Bakšić, Darko Bakšić
Izvorni znanstveni članak
 
Dormantnost sjemena i morfologija bobuljastih češera i sjemena koštuničave borovice (Juniperus drupacea Labill.) u istočno mediteranskom području Turske (str.257-262)  
Seed dormancy and cone and seed morphology of syrian juniper (Juniperus drupacea Labill.) in the eastern mediterranean region of Turkey (str.262-262) engleskipdf 817 KB
Zeynep Yavuz, Mustafa Yilmaz
Izvorni znanstveni članak
 
Prirodna nalazišta tartufa u Hrvatskoj i ekološki problemi njihovog razvoja (str.263-269) hrvatskipdf 2 MB
Truffles in Croatia: natural distribution and ecological problems (str.269-269)  
Ivica Tikvić, Damir Ugarković, Željko Zečić, Patrik Korijan, Davor Gašpar
Prethodno priopćenje
 
Nalaz strane vrste Cinara (Cinara) cedri (Hemiptera: Aphididae) u Istri, Hrvatska (str.271-276) hrvatskipdf 1 MB
Record of alien Cinara (Cinara) cedri, (Hemiptera: Aphididae) Istria, Croatia (str.276-276)  
Nediljko Landeka, Martina Podnar
Prethodno priopćenje
 
Procjene usluga šumskih ekosustava i općekorisnih funkcija šuma Park šume Marjan u Splitu (str.277-284) hrvatskipdf 754 KB
Assessment of forest ecosystem services and non-market forest functions in Park forest Marjan Split (str.284-285)  
Ivica Tikvić, Damir Ugarković, Ivan Peles, Ivan Knežić, Gabrijela Medunić-Orlić, Srđan Marinić, Lukrecija Butorac, Antonela Čmrlec, Robert Koharević, Marija Nazlić, Slađana Pavlinović, Matea Špika, Robertina Tomić
Pregledni rad
 
Posjeta: 19.478 *