hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 5 No. 1, 2017.


Datum izdavanja: svibnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 30. 6. 2017.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ VIZUALNE ORIJENTACIJE SKALE ZA ODGOVARANJE I BROJA STRANICA WEB-UPITNIKA NA REZULTATE ISPITIVANJA (str.1-12) hrvatskipdf 238 KB
THE INFLUENCE OF THE NUMBER OF PAGES OF A WEB QUESTIONNAIRE AND THE VISUAL ORIENTATION OF THE ANSWERING SCALE ON THE SURVEY RESPONSES (str.1-12)  
Marko Maliković, Domagoj Švegar, Stjepan Šomođi
Izvorni znanstveni članak
 
ANALIZA SUSTAVA ZA UNUTARNJE LOCIRANJE (str.13-32)  
ANALYSIS OF AN INDOOR POSITIONING SYSTEMS (str.13-32) engleskipdf 168 KB
Marin Kaluža, Kristina Beg, Bernard Vukelić
Pregledni rad
 
INSTITUCIJSKI OKVIR UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM U EUROPSKOJ UNIJI S OSVRTOM NA HRVATSKU (str.33-44) hrvatskipdf 183 KB
INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR PUBLIC DEBT MANAGEMENT IN THE EU – WITH THE SPECIAL FOCUS ON CROATIAN CASE (str.33-44)  
Ante Žigman, Ivan Šverko
Stručni rad
 
KORIŠTENJE ONLINE REZERVACIJSKIH SUSTAVA U AGROTURIZMU ISTRE (str.45-54) hrvatskipdf 213 KB
USE OF ONLINE BOOKING SYSTEMS IN ISTRIAN AGRITOURISM (str.45-54)  
Elena Krelja Kurelović, Luana Zupičić, Jasminka Tomljanović
Stručni rad
 
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA JAVNOG PROMETA U GRADU BEČU (str.55-70) hrvatskipdf 143 KB
CUSTOMER SATISFACTION WITH PUBLIC TRANSPORT SERVICES IN THE CITY OF VIENNA (str.55-70)  
Marino Golob, Silvana Škorić, Martin Golob
Stručni rad
 
SPORTSKI MARKETING U HRVATSKOM NOGOMETNOM KLUBU RIJEKA (str.71-86) hrvatskipdf 341 KB
SPORTS MARKETING IN CROATIAN FOOTBALL CLUB RIJEKA (str.71-86)  
Robert Strahinja, Martin Golob, Tina Subašić
Stručni rad
 
VENTILACIJSKI SUSTAV U PORTUGALSKOJ RUDNIČKOJ TVRTKI „ALMINA“ (str.89-106)  
A VENTILATION SYSTEM IN THE PORTUGUESE MINING COMPANY ALMINA (str.89-106) engleskipdf 580 KB
Mario Miličić, Kristina Dundović
Izvorni znanstveni članak
 
SUSTAVI DIJELJENA VOŽNJI U FUNKCIJI SMANJENJA PROMETNIH ZAGUŠENJA UZ ZADRŽAVANJE DOSTIGNUTE RAZINE MOBILNOSTI STANOVNIŠTVA (str.107-124) hrvatskipdf 305 KB
SYSTEMS OF SHARING CAR JOURNEYS WITH THE AIM OF REDUCING THE NUMBER OF TRAFFIC JAMS BY KEEPING THE ACHIEVED LEVEL OF POPULATION MOBILITY (str.107-124)  
Saša Hirnig, Lea Šikić, Erika Gržin
Prethodno priopćenje
 
NOVI KOMPJUTORIZIRANI PROVOZNI POSTUPAK U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU (str.125-144) hrvatskipdf 274 KB
A NEW COMPUTERIZED TRANSIT PROCEDURE IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT (str.125-144)  
Barbara Rudic, Antonio Licitar, Erika Gržin
Pregledni rad
 
INOVATIVNE TEHNOLOGIJE U VOZILU U FUNKCIJI SIGURNOSTI PJEŠAČKOG PROMETA (str.145-158) hrvatskipdf 290 KB
INNOVATIVE IN-CAR SYSTEMS IN SERVICE OF PEDESTRIAN SAFETY (str.145-158)  
Marina Balukčić, Ivan Grakalić
Pregledni rad
 
ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIJE U NOVOIZGRAĐENOJ ZGRADI (str.159-174) hrvatskipdf 560 KB
INSPECTION OF SOUND ISOLATION ON A NEW BUILDING (str.159-174)  
Melani Masatović, Elvis Ciliga, Marko Kršulja
Stručni rad
 
ODREĐIVANJE OPTIMALNIH STRATEGIJA ZA IGRANJE ŠIJAVICE POMOĆU TEORIJE IGARA (str.177-186) hrvatskipdf 214 KB
DETERMINING THE OPTIMAL STRATEGIES FOR PLAYING ŠIJAVICA BY USING GAME THEORY (str.177-186)  
Katarina Volarić Nižić
Stručni rad
 
Posjeta: 23.693 *