hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: May 2017

Published on HRČAK: 30 June 2017
Table of contents Full text
UTJECAJ VIZUALNE ORIJENTACIJE SKALE ZA ODGOVARANJE I BROJA STRANICA WEB-UPITNIKA NA REZULTATE ISPITIVANJA (str.1-12) croatianpdf 238 KB
THE INFLUENCE OF THE NUMBER OF PAGES OF A WEB QUESTIONNAIRE AND THE VISUAL ORIENTATION OF THE ANSWERING SCALE ON THE SURVEY RESPONSES (str.1-12)  
Marko Maliković, Domagoj Švegar, Stjepan Šomođi
Original scientific paper
 
ANALIZA SUSTAVA ZA UNUTARNJE LOCIRANJE (str.13-32)  
ANALYSIS OF AN INDOOR POSITIONING SYSTEMS (str.13-32) englishpdf 168 KB
Marin Kaluža, Kristina Beg, Bernard Vukelić
Review article
 
INSTITUCIJSKI OKVIR UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM U EUROPSKOJ UNIJI S OSVRTOM NA HRVATSKU (str.33-44) croatianpdf 183 KB
INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR PUBLIC DEBT MANAGEMENT IN THE EU – WITH THE SPECIAL FOCUS ON CROATIAN CASE (str.33-44)  
Ante Žigman, Ivan Šverko
Professional paper
 
KORIŠTENJE ONLINE REZERVACIJSKIH SUSTAVA U AGROTURIZMU ISTRE (str.45-54) croatianpdf 213 KB
USE OF ONLINE BOOKING SYSTEMS IN ISTRIAN AGRITOURISM (str.45-54)  
Elena Krelja Kurelović, Luana Zupičić, Jasminka Tomljanović
Professional paper
 
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA JAVNOG PROMETA U GRADU BEČU (str.55-70) croatianpdf 143 KB
CUSTOMER SATISFACTION WITH PUBLIC TRANSPORT SERVICES IN THE CITY OF VIENNA (str.55-70)  
Marino Golob, Silvana Škorić, Martin Golob
Professional paper
 
SPORTSKI MARKETING U HRVATSKOM NOGOMETNOM KLUBU RIJEKA (str.71-86) croatianpdf 341 KB
SPORTS MARKETING IN CROATIAN FOOTBALL CLUB RIJEKA (str.71-86)  
Robert Strahinja, Martin Golob, Tina Subašić
Professional paper
 
VENTILACIJSKI SUSTAV U PORTUGALSKOJ RUDNIČKOJ TVRTKI „ALMINA“ (str.89-106)  
A VENTILATION SYSTEM IN THE PORTUGUESE MINING COMPANY ALMINA (str.89-106) englishpdf 580 KB
Mario Miličić, Kristina Dundović
Original scientific paper
 
SUSTAVI DIJELJENA VOŽNJI U FUNKCIJI SMANJENJA PROMETNIH ZAGUŠENJA UZ ZADRŽAVANJE DOSTIGNUTE RAZINE MOBILNOSTI STANOVNIŠTVA (str.107-124) croatianpdf 305 KB
SYSTEMS OF SHARING CAR JOURNEYS WITH THE AIM OF REDUCING THE NUMBER OF TRAFFIC JAMS BY KEEPING THE ACHIEVED LEVEL OF POPULATION MOBILITY (str.107-124)  
Saša Hirnig, Lea Šikić, Erika Gržin
Preliminary communication
 
NOVI KOMPJUTORIZIRANI PROVOZNI POSTUPAK U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU (str.125-144) croatianpdf 274 KB
A NEW COMPUTERIZED TRANSIT PROCEDURE IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT (str.125-144)  
Barbara Rudic, Antonio Licitar, Erika Gržin
Review article
 
INOVATIVNE TEHNOLOGIJE U VOZILU U FUNKCIJI SIGURNOSTI PJEŠAČKOG PROMETA (str.145-158) croatianpdf 290 KB
INNOVATIVE IN-CAR SYSTEMS IN SERVICE OF PEDESTRIAN SAFETY (str.145-158)  
Marina Balukčić, Ivan Grakalić
Review article
 
ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIJE U NOVOIZGRAĐENOJ ZGRADI (str.159-174) croatianpdf 560 KB
INSPECTION OF SOUND ISOLATION ON A NEW BUILDING (str.159-174)  
Melani Masatović, Elvis Ciliga, Marko Kršulja
Professional paper
 
ODREĐIVANJE OPTIMALNIH STRATEGIJA ZA IGRANJE ŠIJAVICE POMOĆU TEORIJE IGARA (str.177-186) croatianpdf 214 KB
DETERMINING THE OPTIMAL STRATEGIES FOR PLAYING ŠIJAVICA BY USING GAME THEORY (str.177-186)  
Katarina Volarić Nižić
Professional paper
 
Visits: 16.567 *