hrcak mascot   Srce   HID

Socijalna psihijatrija, Vol. 45 No. 2, 2017.


Socijalna psihijatrija,Vol. 45 No. 2
Datum izdavanja: lipnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 4. 7. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Motivacijski aspekti, učestalost gledanja i ovisnost o televiziji adolescenata (str.75-86) hrvatskipdf 217 KB
Motivational Aspects, the Viewing Frequency of Watching and Dependence on Television in Adolescents (str.75-86) engleskipdf 217 KB
Jadranka PavićPavićZdravstveno veleučilište, Sveuč, Majda Rijavec, Marijana Braš
Izvorni znanstveni članak
 
Pokret, dodir, imaginacija i progresivna mišićna relaksacija u palijativnoj skrbi (str.87-94) hrvatskipdf 189 KB
Movement, Touch, Imagination and Progressive Muscle Relaxation in Palliative Care (str.87-94) engleskipdf 189 KB
Renata Martinec, Damir Miholić
Pregledni rad
 
Nasilje u mladenačkim vezama: teorijski pristupi (str.95-104) hrvatskipdf 203 KB
Adolescentce Dating Violence: Theoretical Approaches (str.95-104) engleskipdf 203 KB
Arta Dodaj, Kristina Sesar, Nataša Šimić
Pregledni rad
 
Agresivnost kod djece i adolescenata (str.105-116) hrvatskipdf 220 KB
Aggression in Children and Adolescents (str.105-116) engleskipdf 220 KB
Zorana Kušević, Matea Melša
Pregledni rad
 
Anksioznost: psihodinamski i neurobiološki dijalog (str.117-124) hrvatskipdf 195 KB
Anxiety: Psychodynamic and Neurobiologic Dialogue (str.117-124) engleskipdf 195 KB
Rudolf Gregurek, Andrea Ražić Pavičić, Rudolf Gregurek ml.
Pregledni rad
 
Nove spoznaje u liječenju depresije transkranijalnom magnetskom stimulacijom (str.125-138) hrvatskipdf 220 KB
New Insights into Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) Treatment of Depression (str.125-138) engleskipdf 220 KB
Željko Milovac, Strahimir Sučić, Tomislav Gajšak, Vjekoslav Aljinović, Sandra Zečević Penić, Ena Ivezić, Igor Filipčić
Pregledni rad
 
Kognitivno-bihevioralni pristup liječenju opsesivnokompulzivnog poremećaja kod djece (str.139-148) hrvatskipdf 218 KB
Cognitive-Behavioural Approach to the Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder in Children (str.139-148) engleskipdf 218 KB
Manda Jakić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Terminološki opisni rječnik ovisnosti Opis važnih termina iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja. VI. preuređeno izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2017. (str.149-150) hrvatskipdf 243 KB
Vlado Jukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Leksikon odgojno-obrazovnih znanosti (str.151-152) hrvatskipdf 110 KB
Vlado Jukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 19.176 *