hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena lingvistika, Vol. 53-54 No. 1-2, 2002.


Datum izdavanja: rujna 2002.

Objavljen na Hrčku: 28. 9. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Autor izvornog teksta i prijevodni proces (str.1-10) hrvatskipdf 80 KB
Goranka Antunović
Izvorni znanstveni članak
 
Nominalizacija kao strategija pasivizacije (str.11-26) hrvatskipdf 121 KB
Branimir Belaj
Izvorni znanstveni članak
 
Imena šuma u Catasticum Fabii de Canali provisoris super lignis in Histria et dalmatia iz godine 1566. (str.31-44) hrvatskipdf 111 KB
Mislava Bertoša
Izvorni znanstveni članak
 
The concept of Completivity (Perfectivity) in Croatian verbal tenses: Perfect vs. Non-Perfect Tenses (str.45-55) engleskipdf 85 KB
Sunil Kumar Bhatt
Izvorni znanstveni članak
 
On Representing Syntactic Change: Towards a Theory of Diachronic Syntax (str.57-72) engleskipdf 126 KB
Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak
 
Izrada tezaurusa hrvatskoga jezika (str.73-83) hrvatskipdf 92 KB
Anja Nikolić-Hoyt
Izvorni znanstveni članak
 
Učenje glagolskih oblika u hrvatskome kao stranome jeziku (str.85-100) hrvatskipdf 659 KB
Jasna Novak Milić
Izvorni znanstveni članak
 
Morfopragmatika na primjeru talijanskog i hrvatskog jezika (str.101-115) hrvatskipdf 111 KB
Ivica Peša
Izvorni znanstveni članak
 
Lingvistička kompetencija nasuprot komunikacijskoj kompetenciji u ranojezičnome diskursu (str.117-126) hrvatskipdf 353 KB
Dunja Pavličević-Franić
Izvorni znanstveni članak
 
Talijanizmi u hrvatskome jeziku (str.127-142) hrvatskipdf 124 KB
Lelija Sočanac
Izvorni znanstveni članak
 
Rečenice s blokiranom pozicijom subjekta u hrvatskome i u češkome (str.143-170) hrvatskipdf 214 KB
Petar Vuković
Izvorni znanstveni članak
 
Croatian dupsti, dubem, Slovak dlbst', glaphyros (str.171-171) engleskipdf 64 KB
Eric P. Hamp
Izvorni znanstveni članak
 
Strojno obilježavanje hrvatskih tekstova - stanje i perspektive (str.173-182) hrvatskipdf 102 KB
Božo Bekavac
Pregledni rad
 
Što je to lektor? (str.183-193) hrvatskipdf 93 KB
Kristian Lewis
Stručni rad
 
Mocijska tvorba u hrvatskom i ruskom jeziku (str.195-203) hrvatskipdf 154 KB
Marina Radčenko
Pregledni rad
 
Sentende Representation in Context-Sensitive Grammars (str.205-218) engleskipdf 197 KB
Sanja Seljan, Kristina Vučković, Zdravko Dovedan
Pregledni rad
 
Izlaganja sa Zagrebačkoga lingvističkoga kruga (str.219-243) hrvatskipdf 201 KB
Siniša Habijanec, Damir Kalogjera, Mate Kapović, Marko Kovačić, Milica Mihaljević, Nives Opačić, Ivana Simeon, Branka Tafra, Ivana Vidović Bolt, Nina Tuđman Vuković
Izlaganje sa skupa
 
Prikazi, ocjene, osvrti (str.245-267) hrvatskipdf 585 KB
Sanja Fulgosi, Vesna Muhvić-Dimanovski, Ranko Matasović, Rita Brdar-Szabo
Recenzija, Prikaz
 
Rad Zagrebačkoga lingvističkog kruga 2002/2003. (str.269-269) hrvatskipdf 34 KB
Ivana Jerolimov, Mislava Bertoša
Vijest
 
Obznane (str.271-275) hrvatskipdf 79 KB
Mislava Bertoša, Ivana Jerolimov, Danka Singer
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 31.056 *