hrcak mascot   Srce   HID

FLUMINENSIA : Journal for philological research,Vol. 29 No. 1
Publication date: July 2017

Published on HRČAK: 04 July 2017
Table of contents Full text
NAGLASNE PARADIGME PRIDJEVA U SLIVANJSKIM GOVORIMA (str.7-27) croatianpdf 503 KB
ACCENT PARADIGMS OF ADJECTIVES IN THE SLIVNO MUNICIPALITY (str.28-28) englishpdf 503 KB
Perina Vukša Nahod
Original scientific paper
 
INSTRUMENTAL U KOPULATIVNIM REČENICAMA (str.29-44) croatianpdf 322 KB
THE INSTRUMENTAL CASE IN COPULAR SENTENCES (str.45-45) englishpdf 322 KB
Ivana Brač
Original scientific paper
 
PRISTUPI RAČUNALNOME NAZIVLJU U ZNANSTVENO-PEDAGOŠKOM FUNKCIONALNOM STILU HRVATSKIH SVEUČILIŠNIH NASTAVNIH MATERIJALA (str.47-62) croatianpdf 273 KB
APPROACHES TO ICT TERMINOLOGY IN THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL REGISTER OF CROATIAN UNIVERSITY EDUCATIONAL MATERIALS (str.63-63) englishpdf 273 KB
Daniela Matić
Preliminary communication
 
„NE VIJE DUH IZ PUTI” – ODNOS LIRSKOGA ISKAZIVAČA I NJEGOVIH PRIKAZA U PJESMI OGLEDAM SE U JEZERU TINA UJEVIĆA (str.67-80) croatianpdf 285 KB
“NE VIJE DUH IZ PUTI” – LYRIC SPEAKER AND ITS REPRESENTATIONS IN THE POEM OGLEDAM SE U JEZERU BY TIN UJEVIĆ (str.81-81) englishpdf 285 KB
Ivana Drenjančević
Original scientific paper
 
CAR JE GOL: DEZINTEGRACIJA LIRSKOGA SUBJEKTA U PJESNIŠTVU IVANA SLAMNIGA (str.83-94) croatianpdf 291 KB
THE EMPEROR HAS NO CLOTHES: DISINTEGRATION OF SLAMNIGS’S LYRIC SUBJECT (str.95-95) englishpdf 291 KB
Andrea Milanko
Original scientific paper
 
SISTEMATIZACIJA KRITIČKE RECEPCIJE I PITANJA POETIČKO-STILSKOGA OPISA PJESNIŠTVA MARIJE ČUDINE (str.97-105) croatianpdf 250 KB
SYSTEMATIZATION OF CRITICAL RECEPTION AND ISSUES OF POETIC AND STYLISTIC DESCRIPTION OF MARIJA ČUDINA’S POETRY (str.106-106) englishpdf 250 KB
Tin Lemac
Review article
 
(МЕТАФИКЦИЈАТА ВО РОМАНИТЕ НИШАН НА БЛАЖЕ МИНЕВСКИ И КНИГА ЗА ТАРА НА ЗДЕНКО ЛЕШИЌ) (str.107-117) macedonianpdf 366 KB
FIKCIJA NA NIŠANU (METAFIKCIJA U ROMANIMA NIŠAN BLAŽE MINEVSKOG I KNJIGA O TARI ZDENKA LEŠIĆA) (str.118-118) croatianpdf 366 KB
METAFICTION IN THE NOVELS NIŠAN (2007) BY BLAŽE MINEVSKI AND KNJIGA O TARI (2004) BY ZDENKO LEŠIĆ (str.118-118) englishpdf 366 KB
Marija Gjorgjieva Dimova
Original scientific paper
 
MAGNUS LIBER FLUMINENSIS (str.121-125) croatianpdf 259 KB
Sanja Zubčić
Book Review
 
UZ NOVO IZDANJE "BESJEDA" (str.126-128) croatianpdf 234 KB
Ivo Pranjković
Book Review
 
DRAGULJ KAJKAVSKE JEZIČNE BAŠTINE (str.129-131) croatianpdf 225 KB
Borana Morić-Mohorovičić
Book Review
 
OD SINTAKSE DO STILISTIKE (str.132-139) croatianpdf 262 KB
Iva Nazalević Čučević
Book Review
 
NOVI PRISTUP HRVATSKIM PRIJEDLOZIMA (str.140-142) croatianpdf 221 KB
Sanda Lucija Udier
Book Review
 
VRIJEDNI PRILOZI JEZIKOSLOVNE BOSNISTIKE (str.143-148) croatianpdf 242 KB
Anastazija Vlastelić
Book Review
 
PRILOG RAZVOJU SUVREMENE TRANSLATOLOGIJE (str.149-152) croatianpdf 226 KB
Vlasta Kučiš
Book Review
 
BUDUĆNOST NORMIRANOGA JEZIKA U EUROPI (str.153-155) croatianpdf 223 KB
Moreno Vuleta
Book Review
 
OBLJETNIČKI ZBORNIK FILOLOŠKIH DANA U RIJECI (str.156-167) croatianpdf 277 KB
Saša Stanić, Bernardina Petrović
Book Review
 
Kazalo croatianpdf 117 KB
Index englishpdf 117 KB
-
Index
 
Visits: 12.320 *