hrcak mascot   Srce   HID

Medijske studije, Vol.8 No.15

Medijske studije,Vol.8 No.15
Datum izdavanja: Lipanj 2017.

Objavljen na Hrčku: 07.07.2017.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj hrvatskipdf 512 KB
Contents engleskipdf 512 KB
Kazalo  
Uvodna bilješka (str.1-1) hrvatskipdf 518 KB
Editor's Note (str.2-2) engleskipdf 511 KB
Viktorija Car
Uvodnik
 
Tweets and Mobilisation: Collective Action Theory and Social Media (str.3-21) engleskipdf 687 KB
Tvitovi i mobilizacija: teorija kolektivnog djelovanja i društveni mediji (str.22-22) hrvatskipdf 687 KB
Cody McClain Brown
Izvorni znanstveni članak
 
EUens – The Rise of a New Identity Driven by Social Media (str.23-37) engleskipdf 680 KB
EUens: rast novog identiteta potaknut društvenim medijima (str.38-38) hrvatskipdf 680 KB
Domagoj Bebić, Dijana Eraković, Milica Vučković
Prethodno priopćenje
 
(R)evolution of Perspectives on Interactivity: from a Media-Centered to a Journalist-Centered Approach (str.39-54) engleskipdf 712 KB
R)evolucija perspektiva o interaktivnosti: od pristupa orijentiranog na medije do pristupa orijentiranog na novinare (str.55-55) hrvatskipdf 712 KB
Tanja Oblak Črnič, Dejan Jontes
Pregledni rad
 
The Correlation of Usability, Familiarity, Satisfaction and Reputation with the Loyalty of Student Users of News Websites (str.56-70) engleskipdf 719 KB
Studenti kao lojalni korisnici informativnih mrežnih stranica: kako faktori upotrebljivosti, poznatosti, zadovoljstva i reputacije koreliraju s lojalnosti korisnika (str.71-71) hrvatskipdf 719 KB
Ján Hacek
Izvorni znanstveni članak
 
The Importance of Valence-Framing in the Process of Political Communication: Effects on the Formation of Political Attitudes among Viewers of Television News in the Czech Republic (str.72-90) engleskipdf 751 KB
Važnost vrijednosnog uokvirivanja u procesu političke komunikacije: studija slučaja o utjecaju vrijednosnog uokvirivanja na formiranje političkih stavova gledatelja televizijskih vijesti u Češkoj Republici (str.91-91) hrvatskipdf 751 KB
Hana Hurtíková
Izvorni znanstveni članak
 
When Sound Bites Become the News: a Case Study on Manufacturing News in Croatia (str.92-105) engleskipdf 737 KB
Kada tonski isječak postane vijest: primjer fabriciranja vijesti u Hrvatskoj (str.106-106) hrvatskipdf 737 KB
Tena Perišin
Izvorni znanstveni članak
 
Mrežna stranica Župe sv. Filipa i Jakova u Vukovaru (str.107-129) hrvatskipdf 946 KB
Website of the Parish of the St. Philip and Jacob in Vukovar (str.130-130) engleskipdf 946 KB
Marija Pandžić, Vine Mihaljević, Jerko Valković
Izvorni znanstveni članak
 
Prikazi i anotacije - Smiljana Leinert Novosel, Komunikacijski kompas; Ana Tkalac Verčič, Odnosi s javnošću; Zoran Tomić, Odnosi s javnošću – teorija i praksa; Božo Skoko, Kakvi su Hrvati: ogledi o hrvatskom identitetu, imidžu i neiskorištenim potencijalima; Enes Kulenović (ur.), Govor mržnje u Hrvatskoj; Vinka Drezga, Politička retorika u Hrvatskoj (str.132-145) hrvatskipdf 620 KB
Tanja Grmuša, Hrvoje Jakopović, Božo Skoko, Zrinka Viduka, Gordana Vilović
Recenzija, Prikaz
 
Informacije (str.148-149) hrvatskipdf 563 KB
Information (str.150-151) engleskipdf 563 KB
Vijest  
Posjeta: 1.574 *