hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 43 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 10. 7. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Zauvijek susjedi – ali i sustanari: hrvatski jezik u kontekstu slovenske jezične politike (str.1-17) hrvatskipdf 277 KB
Neighbours forever – or also cotenants: The Croatian language in the context of Slovene educational language policy (str.1-17)  
Tatjana Balažic Bulc, Vesna Požgaj Hadži
Izvorni znanstveni članak
 
Izazovi provedbe politike višejezičnosti u Hrvatskoj (str.19-30) hrvatskipdf 223 KB
The challenges of the implementation of the policy of multilingualism in Croatia (str.19-30)  
Ana Bratulić, Siniša Smiljanić, Branka Drljača Margić, Tihana Kraš
Stručni rad
 
Prilog standardizaciji imena stranih zemljopisnih objekata u hrvatskome jeziku (str.31-53) hrvatskipdf 314 KB
A Contribution to the Standardization of Names of Foreign Geographical Features in Croatian Language (str.31-53)  
Ankica Čilaš Šimpraga, Ivana Crljenko
Prethodno priopćenje
 
Jezik radnika puljskoga biltena Uljanik u vrijeme socijalizma (str.55-66) hrvatskipdf 295 KB
Workers’ language in the Pula socialist period bulletin Uljanik (str.55-66)  
Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta
Pregledni rad
 
Terminološko planiranje i normiranje temeljnoga hrvatskoga glazbenog nazivlja (str.67-78) hrvatskipdf 290 KB
Terminology planning and standardization of basic Croatian musical terminology (str.67-78)  
Sanja Kiš Žuvela, Ana Ostroški Anić
Pregledni rad
 
Semantička tvorba u osječkom gradskom govoru (str.79-94) hrvatskipdf 342 KB
Semantic formation in Osijek city speech (str.79-94)  
Branko Kuna, Ana Mikić Čolić
Izvorni znanstveni članak
 
Kodifikacija hrvatske naglasne norme (ili kako naši priručnici govore) (str.95-106) hrvatskipdf 416 KB
Codification of the Croatian accentual norm (str.95-106)  
Blaženka Martinović
Pregledni rad
 
Uloga pravopisnih priručnika u standardizaciji pravogovornoga plana (str.107-123) hrvatskipdf 371 KB
Orthography influencing orthoepy: Old methodological issues and new challenges (str.107-123)  
Mihaela Matešić, Ermina Ramadanović
Prethodno priopćenje
 
Ideologija buržoazijskoga nacionalizma i njen utjecaj na jezično planiranje u razvoju slovačkoga književnog jezika (str.125-141)  
The ideology of bourgeois nationalism and standard Slovak (str.125-141) engleskipdf 335 KB
Gabriela Múcsková
Pregledni rad
 
Analiza rodno nediskriminirajućega jezika u sportu i vježbanju (str.143-161)  
Analysis of gender-fair language in sport and exercise (str.143-161) engleskipdf 342 KB
Darija Omrčen
Stručni rad
 
Odnos norme i uzusa na primjeru paronima (str.163-179) hrvatskipdf 410 KB
The relation between norm and usage on the example of paronyms (str.163-179)  
Jakob Patekar
Pregledni rad
 
Demokratska politika jezika višejezičnoga prebacivanje kodova: Komparativna analiza govora manjinskih zajednica (str.181-195)  
The Democratic Language Policy of Plurilingual Code-switching: A Comparative Study across Minority Language Communities (str.181-195) engleskipdf 531 KB
Anna Franca Plastina, Dino Selvaggi
Izvorni znanstveni članak
 
Naknadni prijeglas iza glasova s t z u hrvatskom jeziku (str.197-225) hrvatskipdf 942 KB
Analogical Spread of Vowel Fronting after Non-Palatal Consonants s, t and z in Croatian (str.197-225)  
Jurica Polančec
Izvorni znanstveni članak
 
O položaju manjinskoga jezika „odozdo“ i „odozgo“ na primjeru hrvatskoga jezika u Slovačkoj (str.227-240) hrvatskipdf 268 KB
On language status from the bottom-up and top-down on the example of Croatian in Slovakia (str.227-240)  
Anita Skelin Horvat, Ivana Čagalj, Aleksandra Ščukanec
Izvorni znanstveni članak
 
Stolova noga ili o kategoriji živosti u novijim priručnicima hrvatskog jezika (str.241-256) hrvatskipdf 975 KB
“Stolova noga” (Table’s leg) or about the category of animacy in recent Croatian linguistic handbooks (str.241-256)  
Marija Znika, Maja Znika
Pregledni rad
 
U zoru povijesne sociolingvistike u Hrvatskoj (Schubert, Bojana. 2016. U suton kajkavskoga književnog jezika: Povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića. Srednja Europa. Zagreb. 264 str.) (str.257-261) hrvatskipdf 190 KB
At the dawn of historical sociolinguistics in Croatia (Schubert, Bojana. 2016. U suton kajkavskoga književnog jezika: Povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića. Srednja Europa. Zagreb. 264 str.) (str.257-261)  
Vuk-Tadija Barbarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj hrvatskipdf 548 KB
Table of Contents engleskipdf 585 KB
Uredništvo
Kazalo
 
Predgovor hrvatskipdf 447 KB
Preface  
Perina Vukša Nahod
Uvodnik
 
Posjeta: 19.240 *