hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 8 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 1957.

Objavljen na Hrčku: 11. 7. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Adaptacija vidnog analizatora na treperenje svijetla i na isprekidane električne fosfene (str.1-13) hrvatskipdf 13 MB
L'adaptation de l'organe visu el aux intermittences lumineuses et aux phosphènes électriques papillotants (str.13-14)  
Z. Bujas
Izvorni znanstveni članak
 
Otrovanja cinkovnim fosfidom (str.15-23) hrvatskipdf 9 MB
Zinc phosphide poisoning (str.23-24)  
J. Frketić, A. Magdić, Z. Štajduhar-Djurić
Stručni rad
 
Statistlčka analiza nesreća (str.25-38) hrvatskipdf 12 MB
Statistical analysis of accidents (str.38-38)  
B. Petz
Pregledni rad
 
Fluorometrija u službi medicinske kemije (str.39-59) hrvatskipdf 22 MB
Die Fluorometrie im dienste der medizinischen Chemie (str.60-60)  
K. Weber, F. Walić
Stručni rad
 
Analize urina kod porfirinurija i porfirija (str.61-71) hrvatskipdf 10 MB
Analysis of urine in porphyrinuria and porphyria (str.71-71)  
D. Djurić
Stručni rad
 
(str.72-88) hrvatskipdf 16 MB
Ostalo  
Posjeta: 2.372 *