hrcak mascot   Srce   HID

Pro tempore : časopis studenata povijesti,No. 10-11
Datum izdavanja: listopada 2016.

Objavljen na Hrčku: 30. 7. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.2-5) hrvatskipdf 163 KB
Ostalo  
Pro tempore se nastavlja (str.7-9) hrvatskipdf 174 KB
Tomislav Branđolica
Uvodnik
 
Pro tempore continues (str.11-13) engleskipdf 174 KB
Tomislav Branđolica
Uvodnik
 
Što je „dobar“ intervju? (str.17-21) hrvatskipdf 161 KB
Ronald J. Grele
Stručni rad
 
Od Herodota do magnetofona: usmeni izvori i arhivi usmene povijesti (str.22-36) hrvatskipdf 225 KB
Dominique Schnapper
Stručni rad
 
Biografija i oralna historija (str.37-44) hrvatskipdf 192 KB
Valerie Yow
Stručni rad
 
Kartografski izvori u povijesnim znanostima (str.45-49) hrvatskipdf 600 KB
Mirela Altić
Stručni rad
 
Nastava iz njemačke paleografije (str.50-55) hrvatskipdf 172 KB
Sanja Lazanin
Stručni rad
 
Usmena povijest i DDR. Prošireni prilog uz svezak knjige Lutza Niethammera, Alexandera von Plata, Dorothee Wierling, Die volkseigene Erfahrung. Eine Archäologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR. 30 biographische Eröffnungen, Berlin: Rowohlt, 1991. (str.59-68) hrvatskipdf 214 KB
Jens Gieseke
Stručni rad
 
Djetinjstvo u socijalizmu, pioniri i Maja: prilog proučavanja djetinjstva djevojčica u socijalizmu metodom oralne historije (str.69-84) hrvatskipdf 427 KB
Melita Nikolić
Stručni rad
 
Djetinjstvo u socijalizmu, pioniri i Maja: prilog proučavanja djetinjstva djevojčica u socijalizmu metodom oralne historije (str.85-91) hrvatskipdf 190 KB
Agnès Callu
Stručni rad
 
Lipanjska gibanja: oralna historija studentskih demonstracija na Filozofskom fakultetu 1968. godine (str.92-128) hrvatskipdf 884 KB
Viktorija Antolković, Valentina Nedeljko, Francesca Vudrag
Stručni rad
 
Na zavoju rijeke: glasovi s rijeke Hudson. Metodologija za rad magistarskog programa usmene povijesti Sveučilišta u Columbiji (str.129-138) hrvatskipdf 191 KB
Shanna M. Farrell
Stručni rad
 
Domovinski rat: ratna svakodnevica i oralna historija (str.139-144) hrvatskipdf 174 KB
Nikola Seiwerth
Stručni rad
 
Razgovor s dr. Jurjem Njavrom (str.145-166) hrvatskipdf 279 KB
Nikola Radić
Ostalo
 
Slika Hrvata u poljskom informativno-političkom tisku u doba rata u Hrvatskoj (str.167-172) hrvatskipdf 235 KB
Wojciech Korczyński
Stručni rad
 
Razgovor Ronald J. Grele (str.173-184) hrvatskipdf 224 KB
Ronald J. Grele
Ostalo
 
Razgovor David K. Dunaway (str.185-191) hrvatskipdf 195 KB
David K. Dunaway
Ostalo
 
Razgovor David K. Dunaway (str.192-194) hrvatskipdf 181 KB
Michael Harkin
Ostalo
 
Razgovor Aris Angelis (str.195-201) hrvatskipdf 196 KB
Aris Angelis
Ostalo
 
Aris Angelis, Ljudi XX. stoljeća, Zagreb: Disput, 2011., 360 str. (str.202-204) hrvatskipdf 160 KB
Marta Fiolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filip Škiljan, Hrvatsko zagorje u Drugom svjetskom ratu 1941. – 1945. Opredjeljivanja, borbe, žrtve. Zagreb: Plejada, Muzeji Hrvatskog zagorja, 2012., 223 str. (str.204-210) hrvatskipdf 166 KB
Wollfy Krašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zabok u srednjem vijeku (str.211-235) hrvatskipdf 270 KB
Zabok im Mittelalter (Zusammenfassung) (str.227-227)  
Martina Borovčak
Stručni rad
 
Crkvene matične knjige kao izvor za povijesna istraživanja, na primjeru župe Đurđevac (str.236-251) hrvatskipdf 222 KB
Church Registers as a Source for Historical Research, the Example of Đurđevac Parisch (Summary) (str.250-250)  
Nikola Cik
Stručni rad
 
Počeci povijesne demografije i nova povijest u Francuskoj: Uvodna razmatranja uz članak Pierrea Gouberta (str.252-257) hrvatskipdf 188 KB
Filip Šimetin Šegvić
Uvodnik
 
U Beauvaisisu: demografski problemi XVII. stoljeća (str.258-273) hrvatskipdf 493 KB
Pierre Goubert
Stručni rad
 
Stanovništvo hrvatskih kućnih zadruga u 19. stoljeću (str.274-279) hrvatskipdf 171 KB
Ratko Hribar
Stručni rad
 
Genealogija plemenite obitelji Ferić de Hudibitek (str.280-303) hrvatskipdf 803 KB
Eine Genealogie der Adelsfamilie Ferić de Hudibitek (Zusammenfassung) (str.300-300)  
Marta Fiolić, Nikola Seiwerth
Stručni rad
 
Milan Šufflay i pomoćne povijesne znanosti (str.304-317) hrvatskipdf 283 KB
Neven Kovačev
Stručni rad
 
Smrt povjesničara Jakova Stipišića (1920.-2010.) (str.318-324) hrvatskipdf 212 KB
Kristina Frančina
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
„Inscriptiones latinae – cui bono? Međunarodni ljetni tečaj, Murter, rujan 2012. godine (str.325-326) hrvatskipdf 148 KB
Ivan Matijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Željko Heimer, Grbovi i zastave grada Zagreba, Zagreb: Leykam international, 2009., 179 str. (str.326-328) hrvatskipdf 152 KB
Vjenceslav Rupčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mario Jareb, Hrvatski nacionalni simboli. Zagreb: Alfa, Hrvatski institut za povijest, 2010., 472 str. (str.329-330) hrvatskipdf 149 KB
Zvonimir Plavec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mladen Paver, Pred zagonetkom obiteljskog stabla, Pregrada: MATIS d. o. o., 2009., 216 str. (str.331-334) hrvatskipdf 158 KB
Nikola Cik
Recenzija, Prikaz slučaja
 
The Deeds of Pope Innocent III (preveo i uvod napisao James M. Powell), Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2007. pp. xlv, 286 str. (str.335-337) hrvatskipdf 152 KB
Igor Razum
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Radovi međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), priredio: Tomislav Galović, Malinska-Rijeka-Zagreb, 2011., 841 str. (str.337-341) hrvatskipdf 169 KB
Luka Rukavina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima, Krk – Zagreb: Povijesno društvo otoka Krka i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, 2012. godina, 294 str. (str.342-345) hrvatskipdf 157 KB
Ana Mavrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dubravka Peić Čaldarović, Nikša Stančić, Povijest hrvatskoga grba: Hrvatski grb u mijenama hrvatske povijesti od 14. do početka 21. stoljeća, Zagreb: Školska knjiga, 2011., 316 str. (str.346-351) hrvatskipdf 162 KB
Goran Korov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
„Prošlost-kao-povijest“ (str.355-360) hrvatskipdf 170 KB
Alun Munslow
Stručni rad
 
Kultura daje smisao? Orijentacija između jučer i sutra (str.361-375) hrvatskipdf 214 KB
Jörn Rüsen
Stručni rad
 
Pregled načela povijesti (str.376-397) hrvatskipdf 242 KB
Johann Gustav Droysen
Stručni rad
 
Posvećeno Jaroslavu Šidaku, Reneu Lovrenčiću i Mirjani Gross (str.398-399) hrvatskipdf 148 KB
Uvodnik  
Engleska buržoaska revolucija (str.400-403) hrvatskipdf 142 KB
Jaroslav Šidak
Stručni rad
 
Okrenut svijetu: René Lovrenčić (1928.-2012.) (str.404-408) hrvatskipdf 193 KB
Tomislav Branđolica
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Stvarni ili izmišljeni čovjek u historiografiji (str.409-411) hrvatskipdf 153 KB
Rene Lovrenčić
Stručni rad
 
Prema hrvatskoj modernoj historiografiji. U spomen Mirjani Gross (1922.-2012.) (str.412-426) hrvatskipdf 356 KB
Nikolina Šimetin Šegvić, Filip Šimetin Šegvić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Starčevićansko nadahnuće u djelima Ante Kovačića (str.427-439) hrvatskipdf 206 KB
Mirjana Gross
Stručni rad
 
Preteča komunističkog pokreta: socijalna demokracija u Hrvatskoj i Slavoniji 1890.-1914. i njena veza s građanskim opcijama napredne omladine i Hrvatske napredne stranke (str.440-461) hrvatskipdf 253 KB
Silvestar Mileta
Stručni rad
 
Razgovor Eric Hobsbawm (str.462-463) hrvatskipdf 167 KB
Eric Hobsbawm
Ostalo
 
Eric John Ernest Hobsbawm (9. lipnja 1917. – 1. listopada 2012.) (str.464-466) hrvatskipdf 151 KB
Chris Wrigley
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Moć nacionalnih povijesti: pisanje nacionalne povijesti u Europi 19. i 20. stoljeća (str.467-493) hrvatskipdf 280 KB
Stefan Berger
Stručni rad
 
Sjećanje na don Lovru Katića (1887.- 1961.) (str.494-496) hrvatskipdf 151 KB
Mirjana Matijević Sokol
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Lewis Bernstein Namier (1888.- 1960.). Povodom pedesete obljetnice smrti (1960.- 2010.) (str.497-504) hrvatskipdf 227 KB
Nikolina Šimetin Šegvić
Životopis
 
Generacija Federica Chaboda i pomrčina nacije (1940.- 1945.) (str.505-528) hrvatskipdf 253 KB
Massimo Mastogregori
Stručni rad
 
Povodom 100. obljetnice rođenja Léona Poliakova (1910.- 1997.) (str.529-535) hrvatskipdf 267 KB
Dora Kosorčić
Životopis
 
Povjesničarka kulture i ekonomije: Miroslava Despot (1912.- 1995.) (str.536-538) hrvatskipdf 161 KB
Tomislav Branđolica
Životopis
 
Povodom 100. godišnjice rođenja akademika Mate Suića (1915.- 2002.) (str.539-544) hrvatskipdf 227 KB
Porin Šćukanec Rezniček
Životopis
 
Robert Mandrou (1921.- 1984.) (str.545-548) hrvatskipdf 220 KB
Marta Fiolić
Životopis
 
Povjesničar koji istražuje – bilo povoljno ili ne. Povodom petnaeste obljetnice smrti Richarda Georga Plaschke (1925.- 2001.) (str.549-554) hrvatskipdf 234 KB
Filip Šimetin Šegvić
Životopis
 
Massimo Pallottino (1909.- 1995.): kralj etruskologije (str.555-561) hrvatskipdf 264 KB
Porin Šćukanec Rezniček
Životopis
 
François Crouzet (1922.- 2010.) (str.562-566) hrvatskipdf 211 KB
Marta Fiolić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Povodom smrti Rudolfa Vierhausa (str.567-570) hrvatskipdf 163 KB
Vjenceslav Rupčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Ivan Kampuš (1924.- 2010.) (str.571-573) hrvatskipdf 162 KB
Martina Findrik
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Hvala Vam, profesore Knezoviću! (str.574-576) hrvatskipdf 330 KB
Porin Šćukanec Rezniček, Tena Banjeglav, Vanja Dolenec
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Razgovor Elinor Murray Despalatović (str.581-585) hrvatskipdf 176 KB
Elinor Murray Despalatović
Ostalo
 
J. Donald Hughes, Što je povijest okoliša? (preveo Damjan Lalović), Zagreb, Disput, 2011., 200 str. (str.589-591) hrvatskipdf 153 KB
Kristina Frančina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Michelle Perrot, Moja povijest žena (prevela Vesna Čaušević Kreho), Zagreb: Ibis grafika, 2009., 221 str. (str.592-596) hrvatskipdf 160 KB
Andreja Talan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Michel Pastoureau, Plava, istorija jedne boje (s francuskog preveo Milan Komnenić), Beograd: JP Službeni glasnik, 2011., 205 str. (str.596-599) hrvatskipdf 157 KB
Sanja Miljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Moses Finley, Antička ekonomija (preveo Emil Heršak), Zagreb: Mate, 2011., 279 str. (str.600-605) hrvatskipdf 171 KB
Porin Šćukanec Rezniček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Drago Roksandić, U NIN-u i Danasu. Zagreb: SKD „Prosvjeta“, 2011., 368 str. (str.606-607) hrvatskipdf 157 KB
Tomislav Branđolica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest u nastavi, god X (2012.) br. 2 (20) (str.607-609) hrvatskipdf 153 KB
Marta Fiolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Srđan Segarić, Zelići – carski tiskari, HRT, 2011., 29 min. (str.609-611) hrvatskipdf 158 KB
Hrvoje Geljić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Benoît Jacquot, Les adieux à la reine, GTM Productions/Les Films du Lendemain, 2012., 100 min./ René Féret, Nannerl, la soeur de Mozart, Les Films Alyne/CNC, 2010., 120 min. Nova povijest – nova kinematografija: na dvoru u Versaillesu (str.611-618) hrvatskipdf 409 KB
Filip Šimetin Šegvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sommer, Peter, Tales from the Green Valley / Priče iz zelene doline, BBC, Lion Television, 2005., 12 epizoda od 30 min. (str.619-621) hrvatskipdf 231 KB
Marko Lovrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Upute suradnicima (str.622-623) hrvatskipdf 155 KB
Ostalo  
Posjeta: 31.939 *