hrcak mascot   Srce   HID

Život umjetnosti : časopis o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi,Vol. 94 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 3. 8. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.1-3) hrvatskipdf 21 MB
Ostalo  
Postsocijalizam? Kratka povijest iščeznuća (str.4-15) hrvatskipdf 14 MB
Post-socialism? A Short History of Disappearance (str.4-15)  
Žarko Paić
Uvodnik
 
Sadržaj (str.16-17) hrvatskipdf 3 MB
Contents (str.16-17)  
Ostalo  
Jugonostalgija: Jugoslavija kao metaprostor u suvremenim umjetničkim praksama (str.18-35) hrvatskipdf 4 MB
Yugonostalgia: Yugoslavia as a Meta-space in Contemporary Art Practices (str.18-35)  
Milica Popović, Petra Belc
Stručni rad
 
Mimo prezent-perfekta ili pitanjem prekarnog rada o sadašnjosti kapitalističke restauracije (str.36-49) hrvatskipdf 3 MB
Around the Present Perfect, or: Discussing the Present State of Capitalist Restoration through the Issue of Precarious Labour (str.36-49)  
Ivana Hanaček
Pregledni rad
 
"Oktobar": ispitivanje (motiva) postavljanja heterologije (str.50-59) hrvatskipdf 2 MB
"October": An Examination of Heterological Posits (str.50-59)  
Bojana Matejić
Pregledni rad
 
Tri geste: Jurjević, Burđelez, Tolj (str.60-75) hrvatskipdf 3 MB
Three gestures: Jurjević, Burđelez, Tolj (str.60-75)  
Marko Stamenković
Izvorni znanstveni članak
 
Kritika ideološke konstrukcije identiteta socijalističke Jugoslavije u muzičkim videoradovima "Venceremos (133)" i "Discipline" grupe Borghesia (str.76-85) hrvatskipdf 927 KB
A Critique of Ideological Identity Construction in Socialist Yugoslavia: Music Video Clips "Venceremos (133)" and "Discipline" by Borghesia (str.76-85)  
Vanja Terzin
Prethodno priopćenje
 
Arhitektonske prakse poslijeratne Bosne i Hercegovine i odnos prema naslijeđu iz razdoblja socijalizma (str.86-103) hrvatskipdf 4 MB
Architectural Practices in Post-war Bosnia and Herzegovina: The Treatment of Socialist Legacy (str.86-103)  
Nina Stevanović
Pregledni rad
 
Napuštena utopija. O modernističkim arhitektonskim eksperimentima na području Istočne Europe (str.104-113) hrvatskipdf 5 MB
Deserted Utopia. On Modernist architectural experiments in the territory of Eastern Europe (str.104-113)  
Tanja Deman, Vesna Jovanović
Stručni rad
 
Javna umjetnost u postsocijalističkoj Rumunjskoj. Slučajevi Bukurešta i Temišvara (str.116-119) hrvatskipdf 1 MB
Andreea Lazea
Stručni rad
 
Znam neke osnovne stvari. O procesima privatizacije u Hrvatskoj kroz umjetničke projekte i javne akcije (str.120-127) hrvatskipdf 4 MB
Ana Kovačić, Sanja Sekelj, Lea Vene
Stručni rad
 
Balkan: od geografije do fantazije, Katarina Luketić (str.128-129) hrvatskipdf 211 KB
Sanja Potkonjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sovjetski modernizam od 1955. do 1991.: nepoznate priče (str.130-131) hrvatskipdf 570 KB
Walter Seidl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Biografije autora (str.132-133) hrvatskipdf 162 KB
Životopis  
Posjeta: 5.627 *