hrcak mascot   Srce   HID

Politička misao : časopis za politologiju,Vol. 54 No. 3
Datum izdavanja: rujna 2017.

Objavljen na Hrčku: 14. 9. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Construction of the Geopolitical Space of the Geopolitics of the Sea in the Context of Establishing the International Legal Framework  
Konstrukcija geopolitičkog prostora geopolitike mora u kontekstu uspostave suvremenog međunarodnog pravnog okvira (str.7-28) bosanskipdf 325 KB
Ado Kulović
Izvorni znanstveni članak
 
European Economic and Social Committee: House of Cards or Civil Society Fortress?  
Europski gospodarski i socijalni odbor: Kula od karata ili utvrda civilnog društva? (str.30-62) hrvatskipdf 347 KB
Mario Munta
Pregledni rad
 
Multilevel Modeling of the Egalitarian Syndrome: Introducing a Brief SEMA-5 Scale  
Višerazinsko modeliranje egalitarnog sindroma i validacija kratke skale SEMA-5 (str.64-79) hrvatskipdf 295 KB
Ivan Rimac, Ivan Burić, Aleksandar Štulhofer
Izvorni znanstveni članak
 
Intra-party Democracy in Croatia: The Power(lessness) of Ordinary Members in the Process of Party Policy-Making  
Unutarstranačka demokracija u Hrvatskoj: (Ne)moć običnih članova u procesu stvaranja stranačkih politika (str.80-107) hrvatskipdf 662 KB
Kristina Ćelap, Dario Nikić Čakar
Izvorni znanstveni članak
 
Third Media Sector from the Perspective of Democratically Engaged Audiences  
Treći medijski sektor iz perspektive demokratski angažiranih publika (str.108-131) hrvatskipdf 1 MB
Dina Vozab, Zrinjka Peruško, Antonija Čuvalo
Izvorni znanstveni članak
 
Sloboda u odgodi: izbor iz novinarske publicistike o hrvatskoj tranziciji (str.135-146) hrvatskipdf 275 KB
Tena Perišin
Pregledni rad
 
O govoru mržnje (str.147-158) hrvatskipdf 272 KB
Nina Čolović
Pregledni rad
 
Milan Gavrović: Bolesna vremena (str.161-163) hrvatskipdf 234 KB
Dimitrije Birač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Aleksandra Đurić-Bosnić: Kultura nacije: između krvi i tla (str.163-165) hrvatskipdf 233 KB
Bojan Delević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo Paić: Figure zaboravljanja (str.165-169) hrvatskipdf 235 KB
Marijan Krivak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mira Bogdanović: Elitistički pasijans. Povijesni revizionizam Latinke Perović. O nemislicama, nedomislicama, dvomislicama i besmislicama (str.170-172) hrvatskipdf 234 KB
Ana Rajković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Mihaljević: Komunizam i čovjek: Odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj (1958. - 1972.) (str.173-175) hrvatskipdf 231 KB
Vladimir Filipović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 14.583 *