hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: September 2017

Published on HRČAK: 15 September 2017
Table of contents Full text
Ocena oddziaływania chemicznej ochrony roślin na środowisko w intensywnej produkcji roślinnej  
Environmental impact assessment of chemical plant protection in intensive crop production (str.529-541) englishpdf 559 KB
Małgorzata HOLKA
Original scientific paper
 
Wpływ wieloletniego nawożenia azotem i obornikiem na zmiany wybranych właściwości materii organicznej gleby lekkiej  
The impact of long-term application of inorganic nitrogen fertilizers and manure on changes of selected properties of organic matter in sandy loam soil (str.542-553) englishpdf 781 KB
Barbara MURAWSKA, Krystyna KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA, Ewa SPYCHAJ-FABISIAK, Szymon RÓŻAŃSKI, Tomasz KNAPOWSKI, Beata RUTKOWSKA
Original scientific paper
 
Status of Fe, Mn and Zn in red beet due to fertilization and environment (str.554-570) englishpdf 853 KB
Marko PETEK, Nina TOTH, Marija PECINA, Boris LAZAREVIĆ, Igor PALČIĆ, Mirjana HERAK ĆUSTIĆ
Original scientific paper
 
Wpływ siarki i nawozu wieloskładnikowego na zawartość Cu, Zn and Mn w różnych typach gleb spod kukurydzy  
Influence of sulphur and multi-component fertilizer application on the content of Cu, Zn and Mn in different types of soil under maize (str.571-583) englishpdf 1 MB
Barbara MURAWSKA, Ewa SPYCHAJ-FABISIAK, Wojciech KOZERA, Tomasz KNAPOWSKI, Szymon RÓŻAŃSKI, Beata RUTKOWSKA, Wiesław SZULC
Original scientific paper
 
The effects of fulvic acid application on seed and oil yield of safflower cultivars (str.584-597) englishpdf 799 KB
Payman MORADI, Babak PASARI, Farzad FAYYAZ
Original scientific paper
 
Postharvest putrescine and ultrasound treatments to improve quality and postharvest life of table grapes (Vitis vinifera L.) cv. Michele Palieri (str.598-615) englishpdf 626 KB
Erdinc BAL, Demir KOK, Ali Izzet TORCUK
Original scientific paper
 
Wpływ metod regeneracji gleby na pożyteczną mezofaunę w uprawie pszenżyta jarego  
Effects of soil regeneration methods on beneficial mesofauna in a spring triticale field (str.616-631) englishpdf 610 KB
Jacek TWARDOWSKI, Iwona GRUSS, Leszek KORDAS
Original scientific paper
 
The effect of genotype on the behaviour of free range chickens (str.632-645) englishpdf 513 KB
Martina LICHOVNÍKOVÁ, David HAMPEL, Šárka NEDOMOVÁ, Lucie KUPČÍKOVÁ, Vojtěch ANDERLE
Original scientific paper
 
Performance characteristics and physiological response of broiler chickens at finisher stage to oral supplementation with fluted pumpkin, Telfairia occidentalis leaf extract (str.646-656) englishpdf 416 KB
Olufemi ALABI, Mathew AYOOLA, Oyebola AKINOSO
Original scientific paper
 
Hydroxymethylfurfural content, diastase activity and colour of multifloral honeys in relation to origin and storage time  
Zawartość hydroksymetylfurfuralu, aktywność diastazy i barwa miodów wielokwiatowych w zależności od pochodzenia i czasu przechowywania (str.657-668) polishpdf 502 KB
Monika KĘDZIERSKA-MATYSEK, Anna WOLANCIUK, Mariusz FLOREK, Piotr SKAŁECKI, Anna LITWIŃCZUK
Original scientific paper
 
Evaluation of the energy-protein balance of feed rations for Montbéliarde cows on the basis of protein and urea content in their milk  
Ocena energetyczno-białkowego zbilansowania dawek pokarmowych stosowanych w żywieniu krów rasy montbeliarde na podstawie zawartości białka i mocznika w mleku (str.669-684) polishpdf 770 KB
Ewa JANUŚ, Piotr STANEK
Original scientific paper
 
Performance test results of young pure breed boars produced in Poland in The Bydgoszcz Breeding Region in years 2011-2014  
Wyniki oceny przyŜyciowej knurków czysto rasowych wyprodukowanych w Polsce w bydgoskim okręgu hodowlanym w latach 2011-2014 (str.685-705) polishpdf 713 KB
Grazyna MICHALSKA, Jerzy NOWACHOWICZ, Tomasz BUCEK, Przemysław Dariusz WASILEWSKI, Małgorzata KMIECIK
Original scientific paper
 
The application of mycorrhiza in horticulture  
Primjena mikorize u hortikulturi (str.706-732) croatianpdf 885 KB
Marija ZRNIĆ, Ivan ŠIRIĆ
Review article
 
Organic agriculture as a precondition for development of eco-agrotourism on the islands - a case study of Korčula Island  
Ekološka poljoprivreda kao pretpostavka razvoja ekoagroturizma na otocima - studija slučaja otoka Korčula (str.733-748) croatianpdf 642 KB
Anđelko VRSALJKO, Alka TURALIJA, Ivo GRGIĆ, Magdalena ZRAKIĆ
Original scientific paper
 
Visits: 7.392 *