hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 19 No. 3
Datum izdavanja: rujna 2017.

Objavljen na Hrčku: 20. 10. 2017.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.694-695) hrvatskipdf 30 KB
FOREWORD (str.694-695) engleskipdf 30 KB
Uvodnik  
Spol i profil višestrukih inteligencija mlađih adolescenata kao prediktori preferenci igranja digitalnih igara (str.697-727) hrvatskipdf 307 KB
Early Adolescent Gender and Multiple Intelligences Profiles as Predictors of Digital Gameplay Preferences (str.697-727) engleskipdf 307 KB
Veljko Aleksić, Mirjana Ivanović
Izvorni znanstveni članak
 
Načelo jednake vrijednosti u priznavanju neformalnog i informalnog učenja: Koncept koji različito percipiraju ključni dionici u sustavu visokog obrazovanja (str.729-762) hrvatskipdf 266 KB
Equal Value Principle in Recognition of Prior Learning: Concept Differently Perceived by Providers and Other Stakeholders in Higher Education (str.729-762) engleskipdf 266 KB
Mislav Balković, Dražan Kozak, Vladimir Šimović
Izvorni znanstveni članak
 
Pametna ploča i školski uspjeh s obzirom na proces integracije tehnologije u nastavu: istraživanje o MkP (str.763-801) hrvatskipdf 3 MB
Smart Board and Academic Achievement in Terms of the Process of Integrating Technology into Instruction: A Study on the McA (str.763-801) engleskipdf 3 MB
Veli Batdi
Izvorni znanstveni članak
 
Učinkovitost interaktivne nastave Biologije uz pomoć računala u gimnazijama (str.803-839) hrvatskipdf 273 KB
The Efficiency of Interactive Computer-Assisted Biology Teaching in Grammar Schools (str.803-839) engleskipdf 273 KB
Tijana Pribićević, Tomka Miljanović, Vesna Odadžić, Danimir Mandić, Vera Županec
Izvorni znanstveni članak
 
Dobrobit profesora tjelesnog odgoja kao preduvjet uspješnog profesionalnog položaja: slučaj Litve (str.841-865) hrvatskipdf 227 KB
Well-Being of Physical Education Teachers as a Precondition of Successful Professional Position: The Case of Lithuania (str.841-865) engleskipdf 227 KB
Laima Trinkuniene, Arunas Emeljanovas, Laura Tumynaite, Sniegina Poteliuniene
Izvorni znanstveni članak
 
Evaluacija HEDUQUAL skale namijenjene procjeni studentske percepcije kvaliteta usluga visokoškolskih ustanova u Vojvodini (str.867-889) hrvatskipdf 193 KB
Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students’ Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina (str.867-889) engleskipdf 193 KB
Milan Nešić, Zlatko Ahmetović, Velibor Srdić, Marko Badrić
Prethodno priopćenje
 
U prilog suglasnosti o darovitim učiteljima i obrazovanju kao domeni darovitosti (str.891-917) hrvatskipdf 338 KB
In Support of Agreement on Gifted Teachers and Education as a Giftedness Performance Domain (str.891-917) engleskipdf 338 KB
Matea Mikulić, Željko Rački, Sanja Brajković
Izvorni znanstveni članak
 
Predviđanje akademskog uspjeha na temelju ciljnih orijentacija i pristupa učenju (str.919-946) hrvatskipdf 236 KB
Predicting Academic Achievement Based on Goal Orientations and Study Approaches (str.919-946) engleskipdf 236 KB
Nikolina Miškulin, Gabrijela Vrdoljak
Izvorni znanstveni članak
 
Osvrt na obrazovne politike i njihovu provedbu u obrazovanju strukovnih nastavnika (str.947-980) hrvatskipdf 279 KB
A Retrospective on Educational Policies and Their Implementation in the Vocational Teacher Education Provision (str.947-980) engleskipdf 279 KB
Didik Nurhadi, Siti Zahro, Nyan-Myau Lyau
Prethodno priopćenje
 
Geografsko porijeklo autora odgojno-obrazovnih istraživanja (str.981-1000) hrvatskipdf 169 KB
The Geography of Authorship Regarding Research on Education (str.981-1000) engleskipdf 169 KB
C.C. Wolhuter
Stručni rad
 
U SPOMEN (str.1001-1004) hrvatskipdf 90 KB
IN MEMORIAM (str.1001-1004) engleskipdf 90 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
NOVOSTI I DOGAĐAJI (str.1005-1007) hrvatskipdf 58 KB
NEWS AND EVENTS (str.1005-1007) engleskipdf 58 KB
Vijest  
IZDANJA (str.1009-1013) hrvatskipdf 324 KB
PUBLICATIONS (str.1009-1013) engleskipdf 324 KB
Ostalo  
Posjeta: 7.610 *