hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 19 No. 3
Publication date: September 2017

Published on HRČAK: 20 October 2017
Table of contents Full text
UVODNIK (str.694-695) croatianpdf 30 KB
FOREWORD (str.694-695) englishpdf 30 KB
Editorial  
Spol i profil višestrukih inteligencija mlađih adolescenata kao prediktori preferenci igranja digitalnih igara (str.697-727) croatianpdf 307 KB
Early Adolescent Gender and Multiple Intelligences Profiles as Predictors of Digital Gameplay Preferences (str.697-727) englishpdf 307 KB
Veljko Aleksić, Mirjana Ivanović
Original scientific paper
 
Načelo jednake vrijednosti u priznavanju neformalnog i informalnog učenja: Koncept koji različito percipiraju ključni dionici u sustavu visokog obrazovanja (str.729-762) croatianpdf 266 KB
Equal Value Principle in Recognition of Prior Learning: Concept Differently Perceived by Providers and Other Stakeholders in Higher Education (str.729-762) englishpdf 266 KB
Mislav Balković, Dražan Kozak, Vladimir Šimović
Original scientific paper
 
Pametna ploča i školski uspjeh s obzirom na proces integracije tehnologije u nastavu: istraživanje o MkP (str.763-801) croatianpdf 3 MB
Smart Board and Academic Achievement in Terms of the Process of Integrating Technology into Instruction: A Study on the McA (str.763-801) englishpdf 3 MB
Veli Batdi
Original scientific paper
 
Učinkovitost interaktivne nastave Biologije uz pomoć računala u gimnazijama (str.803-839) croatianpdf 273 KB
The Efficiency of Interactive Computer-Assisted Biology Teaching in Grammar Schools (str.803-839) englishpdf 273 KB
Tijana Pribićević, Tomka Miljanović, Vesna Odadžić, Danimir Mandić, Vera Županec
Original scientific paper
 
Dobrobit profesora tjelesnog odgoja kao preduvjet uspješnog profesionalnog položaja: slučaj Litve (str.841-865) croatianpdf 227 KB
Well-Being of Physical Education Teachers as a Precondition of Successful Professional Position: The Case of Lithuania (str.841-865) englishpdf 227 KB
Laima Trinkuniene, Arunas Emeljanovas, Laura Tumynaite, Sniegina Poteliuniene
Original scientific paper
 
Evaluacija HEDUQUAL skale namijenjene procjeni studentske percepcije kvaliteta usluga visokoškolskih ustanova u Vojvodini (str.867-889) croatianpdf 193 KB
Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students’ Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina (str.867-889) englishpdf 193 KB
Milan Nešić, Zlatko Ahmetović, Velibor Srdić, Marko Badrić
Preliminary communication
 
U prilog suglasnosti o darovitim učiteljima i obrazovanju kao domeni darovitosti (str.891-917) croatianpdf 338 KB
In Support of Agreement on Gifted Teachers and Education as a Giftedness Performance Domain (str.891-917) englishpdf 338 KB
Matea Mikulić, Željko Rački, Sanja Brajković
Original scientific paper
 
Predviđanje akademskog uspjeha na temelju ciljnih orijentacija i pristupa učenju (str.919-946) croatianpdf 236 KB
Predicting Academic Achievement Based on Goal Orientations and Study Approaches (str.919-946) englishpdf 236 KB
Nikolina Miškulin, Gabrijela Vrdoljak
Original scientific paper
 
Osvrt na obrazovne politike i njihovu provedbu u obrazovanju strukovnih nastavnika (str.947-980) croatianpdf 279 KB
A Retrospective on Educational Policies and Their Implementation in the Vocational Teacher Education Provision (str.947-980) englishpdf 279 KB
Didik Nurhadi, Siti Zahro, Nyan-Myau Lyau
Preliminary communication
 
Geografsko porijeklo autora odgojno-obrazovnih istraživanja (str.981-1000) croatianpdf 169 KB
The Geography of Authorship Regarding Research on Education (str.981-1000) englishpdf 169 KB
C.C. Wolhuter
Professional paper
 
U SPOMEN (str.1001-1004) croatianpdf 90 KB
IN MEMORIAM (str.1001-1004) englishpdf 90 KB
In memoriam, Obituary  
NOVOSTI I DOGAĐAJI (str.1005-1007) croatianpdf 58 KB
NEWS AND EVENTS (str.1005-1007) englishpdf 58 KB
News  
IZDANJA (str.1009-1013) croatianpdf 324 KB
PUBLICATIONS (str.1009-1013) englishpdf 324 KB
Other  
Visits: 6.798 *