hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 37 No. 2, 2017.


Filozofska istraživanja,Vol. 37 No. 2
Datum izdavanja: kolovoza 2017.

Objavljen na Hrčku: 22. 10. 2017.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.217-217) hrvatskipdf 265 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.218-218) engleskipdf 239 KB
CONTENU (str.218-218) francuskipdf 239 KB
INHALT (str.218-218) njemačkipdf 239 KB
Ostalo  
Uz temu: Filozofija i kultura Mediterana (str.219-220) hrvatskipdf 256 KB
Mislav Kukoč, Anita Lunić
Uvodnik
 
Multikulturalizam nasuprot fundamentalizma (str.221-229) hrvatskipdf 342 KB
Multiculturalism versus Fundamentalism (str.221-229) engleskipdf 342 KB
Lino Veljak
Prethodno priopćenje
 
Faros i pitagorejska načela urbanog planiranja (str.231-237) hrvatskipdf 2 MB
Pharos and the Pythagorean Principles of Urban Planning (str.231-237) engleskipdf 2 MB
Jasna Jeličić Radonić
Izvorni znanstveni članak
 
Mediteranske utopije (str.239-252) hrvatskipdf 404 KB
Mediterranean Utopias (str.239-252) engleskipdf 404 KB
Mislav Kukoč
Pregledni rad
 
Grci, Etruščani i Rimljani. Tri različita naroda srodne kulture na Apeninskom poluotoku (str.253-256) hrvatskipdf 272 KB
Greeks, Etruscans and Romans. Three Different Nations of Similar Cultures on Apennine Peninsula (str.253-256) engleskipdf 272 KB
Nenad Cambi
Izlaganje sa skupa
 
Što personalizam može reći suvremenom čovjeku? (str.257-269) hrvatskipdf 357 KB
What Can Personalism Convey to a Contemporary Human Being? (str.257-269) engleskipdf 357 KB
Borislav Dadić
Pregledni rad
 
Etički aspekti Camusova Pobunjenog čovjeka (str.271-287) hrvatskipdf 392 KB
Ethical Aspects of The Rebel by A. Camus (str.271-287) engleskipdf 392 KB
Josip Guć
Prethodno priopćenje
 
Transhumani projekt čovjeka kod Houellebecqa i Baudrillarda (str.289-304) hrvatskipdf 331 KB
The Transhuman Project of Human Being in the Works of Houellebecq and Baudrillard (str.289-304) engleskipdf 331 KB
Vesna Maričić
Izvorni znanstveni članak
 
Prevladavanje estetike u zagrebačkoj filozofiji prakse (str.305-316) hrvatskipdf 314 KB
Overcoming Aesthetics in Zagreb School of Praxis Philosophy (str.305-316) engleskipdf 314 KB
Anita Lunić
Prethodno priopćenje
 
Povijesna kontekstualizacija pripovijetke Vladimira Nazora Crveni tank (1922.) (str.317-334) hrvatskipdf 459 KB
The Historical Contextualisation of Red Tank (1922), a Short Story by Vladimir Nazor (str.317-334) engleskipdf 459 KB
Jevgenij Paščenko
Pregledni rad
 
Benjamin i avangarda (str.335-348) hrvatskipdf 332 KB
Benjamin and the Avant-garde (str.335-348) engleskipdf 332 KB
Ivan Jarnjak
Pregledni rad
 
Estetika i poetika u Andrićevim Znakovima pored puta (str.349-364) hrvatskipdf 368 KB
Aesthetics and Poetics in Andrić’s Signs by the Roadside (str.349-364) engleskipdf 368 KB
Vesna Vukićević-Janković
Prethodno priopćenje
 
René Descartes: Meditacije o prvoj filozofiji (str.365-370) hrvatskipdf 300 KB
Luka Janeš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Friedrich Heinrich Jacobi: O Spinozinu nauku u pismima Mosesu Mendelssohnu / Spisi o sporu o božanskim stvarima i njihovoj objavi (str.371-378) hrvatskipdf 380 KB
Ljudevit Fran Ježić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Peter Sloterdijk: Die schrecklichen Kinder der Neuzeit. Über das anti-genealogische Experiment der Moderne (str.378-382) hrvatskipdf 333 KB
Marko Kos
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filozofski život (str.383-411) hrvatskipdf 534 KB
Lidija Knorr, Igor Murat, Roni Rengel, Augustin Kvočić, Ivana Kovačić, Matija Mato Škerbić, Bernard Špoljarić, Kristian Peter, Magdalena Ričko, Lucijan Janko Krnic, Marijana Radoš
Ostalo
 
Posjeta: 20.134 *