hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: September 2007

Published on HRČAK: 29 November 2007
Table of contents Full text
RIJEČKI ISUSOVAC FRANJO KSAVER VERNEDA I NJEGOVA PJESMA GUVERNERU RIJEKE JÓZSEFU MAILÁTHU (1778) (str.1-11) croatianpdf 153 KB
FRANCISCUS XAVERIUS VERNEDA, A JESUIT FROM RIJEKA, AND HIS ELEGY TO JÓZSEF MAILÁTH, A GOVERNOR OF RIJEKA (1778) (str.1-11)  
Šime Demo
Professional paper
 
RIJEČKI LETAK KAO OBLIK UČENE I PUČKE KNJIŽEVNE TRADICIJE (str.13-34) croatianpdf 2 MB
THE LEAFLET AS A FORM OF LEARNED AND POPULAR LITERATURE IN RIJEKA (str.13-34)  
Irvin Lukežić
Preliminary communication
 
DRAMATOLOŠKO-TEATROLOŠKI ASPEKTI LITURGIJSKIH I PARALITURGIJSKIH RUKOPISA IZ OSTAVŠTINE OBITELJI MILAZZI (str.35-54) croatianpdf 230 KB
DRAMATOLOGICAL AND THEATROLOGICAL ASPECTS IN LITURGICAL AND SEMI-LITURGICAL MANUSCRIPTS FROM THE WRITTEN LEGACY OF THE MILAZZIES (str.35-54)  
Aljoša Pužar, Adriana Car-Mihec
Original scientific paper
 
GOVOR KRIVOGA PUTA KOD SENJA (str.57-74) croatianpdf 270 KB
THE IDIOM OF KRIVI PUT KOD SENJA (str.57-74)  
Ankica Čilaš Šimpraga
Original scientific paper
 
NAGLASAK (str.77-94) croatianpdf 231 KB
ACCENT (str.77-94)  
David Mandić
Preliminary communication
 
IDENTIFIKACIJA EUFEMIZAMA I NJIHOVA TVORBA U HRVATSKOM JEZIKU (str.95-113) croatianpdf 205 KB
IDENTIFICATION AND WORD-FORMATION OF EUPHEMISMS IN CROATIAN LANGUAGE (str.95-113)  
Branko Kuna
Original scientific paper
 
Problemi hrvatske središnje jekavštine u normiranju hrvatskoga jezika u 20. stoljeću (str.115-140) croatianpdf 389 KB
Problems with Central Croatian Jekavica during the Process of Setting the Normo for the Croatian Language in the 20th Century (str.115-140)  
Ante Selak
Original scientific paper
 
RJEČNIK FRAZEMA MJESNOG GOVORA VRBOVSKOGA (str.143-161) croatianpdf 381 KB
Mihaela Matešić
Erratum
 
RIJEČKA FILOLOŠKA POVIJEST, Diana Stolac, RIJEČKI FILOLOŠKI PORTRETI, Biblioteka časopisa Fluminensia, knjiga 2. (Filozofski fakultet, Rijeka 2006.) (str.165-169) croatianpdf 623 KB
Marija Turk
Case report
 
PRETHODNICI KAO SUGOVORNICI, Ivo Pranjković, FILOLOŠKI VJEKOPISI (Disput, Zagreb 2006.) (str.169-172) croatianpdf 488 KB
Stjepan Damjanović
Case report
 
JEZIK I NJEGOVE SLUŽBE, Josip Silić, FUNKCIONALNI STILOVI HRVATSKOGA JEZIKA (Disput, Zagreb, 2006.) (str.172-178) croatianpdf 903 KB
Lada Badurina
Case report
 
PREGLED HRVATSKIH GRAMATIKA I POGLED U NJIH, Sanda Ham, POVIJEST HRVATSKIH GRAMATlKA (Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2006.) (str.178-183) croatianpdf 772 KB
Mihaela Matešić
Case report
 
HRVATSKA KNJIŽEVNOST U DIJASPORI, Milorad Stojević, TRI STVARl GRADIŠĆANSKOHRVATSKOGA KNJIŽENSTVA (RINAZ, Rijeka 2006.) (str.183-185) croatianpdf 367 KB
Irvin Lukežić
Case report
 
HRVATSKA KNJIŽEVNOST I KAZALIŠTE -REINTERPRETACIJA PROŠLOGA, DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA,- PREŠUĆENO, ZABRANJENO, IZAZOVNO U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KAZALIŠTU (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug, Zagreb -Split, 2007.) (str.185-190) croatianpdf 792 KB
Iva Rosanda-Žigo
Case report
 
Visits: 42.108 *