hrcak mascot   Srce   HID

Annales Instituti Archaeologici, Vol. XIII No. 1, 2017.


Annales Instituti Archaeologici,Vol. XIII No. 1
Datum izdavanja: studenoga 2017.

Objavljen na Hrčku: 21. 11. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-7) hrvatskipdf 945 KB
Contents (str.1-7) engleskipdf 945 KB
Kazalo  
Rezultati zaštitnih istraživanja kasnoavarodobnoga groblja Šarengrad – Klopare (str.9-18) hrvatskipdf 3 MB
Results of the rescue excavation on the Late Avar cemetery on the site Šarengrad – Klopare (str.18-18) engleskipdf 3 MB
Marko Dizdar, Anita Rapan Papeša, Andrea Rimpf
Ostalo
 
Sotin – Srednje polje i Dunavska ulica – istraživanja višeslojnih nalazišta u Podunavlju 2016. (str.19-25) hrvatskipdf 4 MB
Sotin – Srednje polje and Dunavska street – Research of multilayer sites in the Danube Region in 2016 (str.25-25) engleskipdf 4 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar
Ostalo
 
Arheološka istraživanja u Sotinu i Vinkovačkim Banovcima 2016. godine (str.26-33) hrvatskipdf 4 MB
Archaeological research in Sotin and Vinkovački Banovci 2016 (str.33-33) engleskipdf 4 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar
Ostalo
 
Bršadin, Pašnjak pod selom – rezultati arheoloških istraživanja 2016. godine (str.34-39) hrvatskipdf 4 MB
Bršadin, Pašnjak pod selom – results of the archaeological excavations in 2016 (str.39-39) engleskipdf 4 MB
Katarina Botić
Ostalo
 
Rezultati istraživanja nalazišta Batina – Sredno 2016. godine (str.40-45) hrvatskipdf 3 MB
Research results of the Batina – Sredno site in 2016 (str.45-45) engleskipdf 3 MB
Tomislav Hršak, Tino Leleković, Marko Dizdar
Ostalo
 
Slavonski Brod, Galovo, arheološka istraživanja 2016. (str.46-49) hrvatskipdf 2 MB
Slavonski Brod, Galovo, Archaeological Research 2016 (str.49-49) engleskipdf 2 MB
Kornelija Minichreiter
Ostalo
 
Nova Bukovica – Sjenjak 2016  
Nova Bukovica – Sjenjak 2016. (str.50-53) hrvatskipdf 1 MB
Saša Kovačević
Ostalo
 
Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo – Veliko polje u 2016. godini (str.54-56) hrvatskipdf 2 MB
Research results of the La Tène culture cemetery at Zvonimirovo – Veliko polje in 2016 (str.56-56) engleskipdf 2 MB
Marko Dizdar
Ostalo
 
Dolina – Babine Grede – istraživanje kasnobrončanodobnoga naselja u Posavini 2016. godine (str.57-63) hrvatskipdf 4 MB
Dolina – Babine Grede – Research of the Late Bronze Age settlement in Posavina in 2016 (str.63-63) engleskipdf 4 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marija Mihaljević, Marko Dizdar, Mario Gavranović
Ostalo
 
Druga sezona arheoloških istraživanja kasnosrednjovjekovnog arheološkog kompleksa Grubišno Polje – Šuma Obrovi (str.64-72) hrvatskipdf 3 MB
Second season of archaeological excavations of late medieval complex at Grubišno Polje – Šuma Obrovi site (str.72-72) engleskipdf 3 MB
Tatjana Tkalčec, Siniša Krznar
Ostalo
 
Ostaci talioničke radionice na lokalitetu Hlebine – Velike Hlebine (str.73-76) hrvatskipdf 1 MB
The remains of the smelting workshop at Hlebine – Velike Hlebine site (str.76-76) engleskipdf 1 MB
Tajana Sekelj Ivančan, Ivan Valent
Ostalo
 
Rezultati istraživanja lokaliteta Torčec – Cirkvišče 2016. godine (str.77-81) hrvatskipdf 2 MB
Research results from Torčec – Cirkvišče site in 2016 (str.81-81) engleskipdf 2 MB
Siniša Krznar
Ostalo
 
Zaštitna istraživanja srednjovjekovnog lokaliteta Kutina - Sečevine Okoli (str.82-83) hrvatskipdf 1 MB
Rescue excavations of medieval site Kutina - Sečevine Okoli (str.83-83) engleskipdf 1 MB
Hrvoje Kalafatić, Mateja Hulina
Ostalo
 
Kalnik – Igrišče – rezultati arheoloških iskopavanja u 2016. godini (str.84-87) hrvatskipdf 2 MB
Kalnik – Igrišče – results of archaeological excavations in 2016 (str.87-87) engleskipdf 2 MB
Snježana Karavanić, Andreja Kudelić
Ostalo
 
Arheološka iskopavanja na nalazištu Kurilovec – Belinščica (str.88-91) hrvatskipdf 2 MB
Archaeological excavations at the Kurilovec – Belinščica site (str.91-91) engleskipdf 2 MB
Andreja Kudelić, Filomena Sirovica
Ostalo
 
Burg Vrbovec u Klenovcu Humskom – nastavak arheološko-konzervatorskih radova na kuli u 2016. (str.92-96) hrvatskipdf 3 MB
Castle Vrbovec in Klenovec Humski - continuation of archaeological and conservation works on the keep in 2016 (str.96-96) engleskipdf 3 MB
Tatjana Tkalčec
Ostalo
 
Stancija Blek (Tar), istraživanja 2016. godine – utvrđivanje najranije faze kompleksa (str.97-102) hrvatskipdf 4 MB
Excavations at Stancija Blek (Tar) in 2016 – establishing the earliest phases of the complex (str.102-102) engleskipdf 4 MB
Bartul Šiljeg, Ana Konestra, Gaetano Benčić, Enrico Cirelli
Ostalo
 
Arheološka topografija otoka Raba: geofizička, sondažna i topografska istraživanja u 2016. godini (str.103-110) hrvatskipdf 2 MB
Archaeological topography of the island of Rab: geophysics, trial excavations and topographic research in 2016 (str.110-110) engleskipdf 2 MB
Ana Konestra, Nera Šegvić, Paula Androić Gračanin, Ranko Starac
Ostalo
 
Arheološko istraživanje na lokalitetu Novo Selo Bunje na otoku Braču, 2016. godine (str.111-116) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological excavation on the Novo Selo Bunje site on the island of Brač, 2016 (str.116-116) engleskipdf 3 MB
Kristina Jelinčić Vučković, Emmanuel Botte, Audrey Bertrand
Ostalo
 
Arheološka istraživanja rimske vile u uvali Soline na otoku Sveti Klement (Pakleni otoci, Hvar), lipanj 2016. godine (str.117-121) hrvatskipdf 2 MB
Archaeological research of a Roman villa in Soline Bay on the island of St. Clement (Pakleni Islands, Hvar) in June 2016 (str.121-121) engleskipdf 2 MB
Marina Ugarković, Ivančica Schrunk, Vlasta Begović, Marinko Petrić
Ostalo
 
Terenski pregled i probna iskopavanja na izgradnji dijela istočne obilaznice Vinkovaca (str.123-125) hrvatskipdf 2 MB
Field survey and trial excavations during the construction of the Vinkovci bypass route (str.125-125) engleskipdf 2 MB
Marko Dizdar, Hrvoje Vulić
Ostalo
 
Terenski pregled na prostoru općina Belišće, Marijanci i Donji Miholjac u 2016. godini (str.126-132) hrvatskipdf 3 MB
Field survey on the territory of Belišće, Marijanci and Donji Miholjac municipalities in 2016 (str.132-132) engleskipdf 3 MB
Hrvoje Kalafatić, Bartul Šiljeg
Ostalo
 
Rezultati terenskog pregleda općina Našice i Podgorač 2016. godine (str.133-140) hrvatskipdf 3 MB
Results of a field survey of Našice and Podgorač municipalities in 2016 (str.140-140) engleskipdf 3 MB
Zorko Marković, Katarina Botić
Ostalo
 
Preliminarni rezultati geofizičkih istraživanja i geoloških uzorkovanja na lokalitetima istočne Slavonije 2016. godine (str.141-151) hrvatskipdf 4 MB
Preliminary results of geophysical research and geological sampling of eastern Slavonian sites in 2016 (str.151-151) engleskipdf 4 MB
Katarina Botić
Ostalo
 
Terenski pregled općine Grubišno Polje u 2016. godini (str.152-159) hrvatskipdf 3 MB
Field Survey of the Municipality of Grubišno Polje in 2016 (str.159-159) engleskipdf 3 MB
Tatjana Tkalčec
Ostalo
 
Terenski pregledi na području Podvelebita i Gacke (Grad Senj, Lukovo, Otočac) (str.160-162) hrvatskipdf 2 MB
Field survey in the areas of sub-Velebit Coast and Gacka (Senj, Lukovo, Otočac) (str.162-162) engleskipdf 2 MB
Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra
Ostalo
 
Terenske aktivnosti projekta RED u 2016. godini: geofizička istraživanja i terenski pregledi (str.163-166) hrvatskipdf 2 MB
Project RED’s field activities in 2016: geophysical and filed surveys (str.166-166) engleskipdf 2 MB
Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra, Mato Ilkić, Fabian Welc, Radosław Mieszkowski
Ostalo
 
Zračno rekognosciranje u istočnoj Slavoniji 2016. godine (str.168-173) hrvatskipdf 3 MB
Aerial reconnaissance in eastern Slavonia in 2016 (str.173-173) engleskipdf 3 MB
Bartul Šiljeg, Hrvoje Kalafatić
Ostalo
 
Dodatni rezultati istraživanja arheoloških ljudskih ostataka s dvaju nalazišta u sjevernoj i istočnoj Hrvatskoj na planu primjene računalne tomografije (CT-a) (str.175-181) hrvatskipdf 1 MB
Additional research results on archaeological human remains from two sites from Northern and Eastern Croatia in terms of the appliance of computed tomography (CT) (str.181-181) engleskipdf 1 MB
Jadranka Boljunčić
Ostalo
 
Additional scientific activity of the Institute  
Ostala znanstvena djelatnost Instituta za arheologiju (str.182-190) hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
Popis suradnika i Upute autorima (str.191-194) hrvatskipdf 672 KB
Ostalo  
Posjeta: 17.422 *