hrcak mascot   Srce   HID

Acta Iadertina, Vol. 8 No. 1, 2011.


Datum izdavanja: listopad 2017.

Objavljen na Hrčku: 1. 12. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Promicanje interkulturalizma u školskom okruženju hrvatskiPDF 137 KB
The promotion of interculturalism in school environment  
Marija Buterin
Prethodno priopćenje
 
Uporaba lijekova srednjoškolaca i studenata u Zadru (pilot istraživanje) hrvatskiPDF 994 KB
Abuse of medicament of adolescents and students in Zadar (pilot research)  
Ksenija Butorac, Zora Zuckerman, Višnja Punoš
Stručni rad
 
Korijeni Rawlsova poimanja dobra kao etičke vrijednosti hrvatskiPDF 286 KB
The roots of Rawls' comprehension of the good as the ethical value  
Marko Jakić
Izvorni znanstveni članak
 
Svrha i cilj inkluzivnog obrazovanja hrvatskiPDF 329 KB
The aim and purpuse of inclusive education  
Matilda Karamatić Brčić
Pregledni rad
 
Analiza temeljnih pristupa istraživanja poduzetničke kompetencije djece i mladih hrvatskiPDF 178 KB
An analysis of basic approaches to research of entrepreneurial competencies of children and young people  
Daliborka Luketić
Pregledni rad
 
Dobne razlike u zastupljenosti čimbenika povezanih s poticanjem samopoštovanja predškolske djece hrvatskiPDF 200 KB
Age differences in the prevalence of factors associated with stimulating self-respect at preschool children  
Joško Sindik, Joško Vukosav, Anđela Lukač
Prethodno priopćenje
 
Učenje kroz prizmu socijalnog konstruktivizma hrvatskiPDF 181 KB
Learning through the prism of social constructivism  
Jasmina Vrkić Dimić
Prethodno priopćenje
 
Mimetički identitet s nasiljem i starozavjetno poimanje identiteta nasilja hrvatskiPDF 182 KB
The mimetic identity with the violence and the old testament comprehension of the identity of the violence  
Marko Vučetić
Izvorni znanstveni članak
 
Nacrt istraživanja: kvalitativni, kvantitativni i mješoviti pristupi hrvatskiPDF 108 KB
Research desing: qualitative, quantitative and mixed methods approaches (3rd edition)  
Daliborka Luketić
Ostalo
 
Sveučilišni udžbenik: školska pedagogija hrvatskiPDF 91 KB
Višnja Perin
Ostalo
 
Estetička misao Luigija Pareysona hrvatskiPDF 93 KB
The aesthetic thought of Luigi Pareyson  
Maja Poljak
Ostalo
 
Filozofija i zbilja. Rasprave iz srednjovjekovne filozofije hrvatskiPDF 91 KB
Philosophy and reality. Discussions of medieval philosophy  
Marko Vučetić
Ostalo
 
Posjeta: 8.152 *