hrcak mascot   Srce   HID

Mostariensia : časopis za društvene i humanističke znanosti,Vol. 21 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 4. 12. 2017.
Sadržaj Puni tekst
KAKO ZAŠTITI DIJETE KAD POČNE RAT (tema: majka) (str.7-31) hrvatskipdf 197 KB
HOW TO PROTECT CHILD IF WAR BREAKS OUT (theme: mother) (str.7-31)  
Julijana Matanović
Izvorni znanstveni članak
 
ZASTUPLJENOST I KLASIFIKACIJA ENGLESKIH IZVANJEZIČNIH KULTUROLOŠKIH POJMOVA U FILMOVIMA (str.33-51) hrvatskipdf 250 KB
THE DISTRIBUTION AND CLASSIFICATION OF ENGLISH EXTRALINGUISTIC CULTURAL REFERENCES IN MOVIES (str.33-51)  
Lidija Mustapić
Pregledni rad
 
PERFOMANS „GLASNO ĆUTANJE“ – PREZENTACIJA PREKO INTERNETSKIH PORTALA (str.53-65) hrvatskipdf 101 KB
‘LOUD SILENCE’ PERFORMANCE – ITS PRESENTATION ON THE INTERNET PORTALS (str.53-65)  
Barbara Martinović
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST OSOBINA LIČNOSTI I ČITALAČKIH NAVIKA SREDNJOŠKOLACA (str.67-81) hrvatskipdf 164 KB
RELATEDNESS OF PERSONALITY DIMENSIONS AND READING HABITS OF HIGH SCHOOL STUDENTS (str.67-81)  
Marina Kotrla Topić, Goran Latković, Drago Stojaković
Izvorni znanstveni članak
 
DISKRIMINACIJA ŽENA – ZASTUPLJENOST ŽENA I POLITIČARKI U IZBORNIM BLOKOVIMA INFORMATIVNIH EMISIJA NACIONALNIH TELEVIZIJA (str.83-95) hrvatskipdf 182 KB
DISCRIMINATION OF WOMEN – REPRESENTATION OF FEMALE POLITICIANS IN THE ELECTION SECTIONS OF NEWS PROGRAMS OF NATIONAL TV HOUSES (str.83-95)  
Branimir Felger, Gordana Lesinger, Ivan Tanta
Prethodno priopćenje
 
ČIMBENICI OD UTJECAJA NA TRADICIONALNU I ELEKTRONSKU USMENU KOMUNIKACIJU: ISTRAŽIVANJE NA UZORKU STUDENATA (str.97-111)  
ANTECEDENTS OF TRADITIONAL AND ELECTRONIC WORD-OFMOUTH COMMUNICATION: STUDENT POPULATION-BASED STUDY (str.97-111) engleskipdf 209 KB
Ivana Kursan Milaković, Mirela Mihić, Natalija Ivasečko
Prethodno priopćenje
 
ULOGA ODNOSA S JAVNOŠĆU U ODABIRU BANKARSKIH USLUGA (str.113-125) hrvatskipdf 163 KB
ROLE OF PUBLIC RELATIONS IN BANKING SERVICE SELECTION (str.113-125)  
Marija Vukoja
Izvorni znanstveni članak
 
TEORIJSKE POSTAVKE O MEDIJIMA – DEFINICIJE, FUNKCIJE I UTJECAJ (str.127-136) hrvatskipdf 104 KB
MEDIA THEORY – DEFINITION, FUNCTIONS AND INFLUENCE (str.127-136)  
Daniela Jurčić
Stručni rad
 
Začetnik moderne hrvatske književne historiografije (Zbornik o Đuri Šurminu, Hrvatski književni povjesničari, sv. 15, gl. urednik Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2017.) (str.139-148) hrvatskipdf 107 KB
Andrea Sapunar Knežević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stvarna politika Republike Hrvatske prema BiH u vrijeme rata (Mato Arlović, Hrvatska zajednica Herceg-Bosna i (pre)ustroj Bosne i Hercegovine, Novi informator, Zagreb, 385 str.) (str.149-157) hrvatskipdf 90 KB
Miljenko Brekalo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dobar roman dobre knjige (Anto Zirdum, Učiteljica modnog krojenja u Sarajevu 1914., Dobra knjiga, Sarajevo, 2014.) (str.158-164) hrvatskipdf 84 KB
Ivan Sivrič
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Enciklopedija odnosa s javnošću (Zoran Tomić, Odnosi s javnošću: Teorija i praksa, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2016.) (str.165-172) hrvatskipdf 85 KB
Gordana Lesinger
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Religija i pragmatizam (William James, Raznolikosti religioznog iskustva: Studija o ljudskoj prirodi, prev. Nada Horvat, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2017., 379 str.) (str.173-175) hrvatskipdf 71 KB
Žan Škegro
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 28.404 *