hrcak mascot   Srce   HID

Kairos : Evanđeoski teološki časopis, Vol.11 No.2

Kairos : Evanđeoski teološki časopis,Vol.11 No.2
Datum izdavanja: Prosinac 2017.

Objavljen na Hrčku: 07.12.2017.
Sadržaj Puni tekst
Mission and the Reformation: Lessons from the Reformers and the Anabaptists (str.143-154) engleskipdf 90 KB
Misija i reformacija: Lekcije iz iskustva reformatora i anabaptista (str.157-168) hrvatskipdf 140 KB
Melody J. Wachsmuth
Izvorni znanstveni članak
 
Christian on Sunday and Atheist on Monday: Bridging the Faith and Work Gap in Croatian Culture - II. Part (str.155-186) engleskipdf 385 KB
Kršćanin nedjeljom, ateist ponedjeljkom Kako premostiti jaz između vjere i rada u hrvatskoj kulturi - II. dio (str.169-198) hrvatskipdf 456 KB
Dražen Glavaš
Stručni rad
 
Symbols of Conflict and Hope: An Introductory Analysis of the Symbolism of Daniel and Revelation (str.187-195) engleskipdf 82 KB
Simboli sukoba i nade: uvodna analiza simbolizma iz knjiga Daniel i Otkrivenje (str.199-207) hrvatskipdf 80 KB
Alexandru Neagoe
Izvorni znanstveni članak
 
Four Stages of Revelation: The Uniting of Scripture, Jesus’ Word and Spirit- Illumined Remembrance in the Fourth Gospel (str.197-215) engleskipdf 226 KB
Četiri stadija objave: Sjedinjenje Svetog pisma, Isusove Riječi i Duha – prosvijetljeno sjećanje u četvrtom evanđelju (str.209-226) hrvatskipdf 227 KB
Gregory S. Thellman
Izvorni znanstveni članak
 
The Pillars of a Balanced Local Church: An Exegetical Review of 1 Thessalonians 5:12-22 (str.217-235) engleskipdf 238 KB
Stupovi uravnotežene mjesne crkve: Egzegetsko razmatranje 1. Solunjanima 5,12-22 (str.227-243) hrvatskipdf 224 KB
Siniša Hamp
Pregledni rad
 
Critical Reflections on The Day the Revolution Began by Tom Wright (str.239-263) engleskipdf 153 KB
James Bejon
Stručni rad
 
Bibliografija hrvatskoga i engleskog izdanja časopisa Kairos: Evanđeoski teološki časopis = Kairos: Evangelical Journal of Theology. 2007. – 2017. (str.247-271) hrvatskipdf 157 KB
Koraljka Rožić
Bibliografija
 
Mark Lanier, Christianity On Trial (str.257-263) engleskipdf 61 KB
Mark Lanier, Kršćanstvo na sudu (str.275-281) hrvatskipdf 60 KB
Ervin Budiselić
Recenzija, Prikaz
 
Stanko Jambrek, Methodology of Research and Writing in Theology (str.274-276) engleskipdf 44 KB
Stanko Jambrek, Metodologija istraživanja i pisanja u teologiji (str.281-283) hrvatskipdf 43 KB
Zrinka Blažević
Recenzija, Prikaz
 
Roy H. Schoeman, Salvation Comes From the Jews (str.276-282) engleskipdf 62 KB
Roy H. Schoeman, Spasenje dolazi od Židova (str.283-288) hrvatskipdf 56 KB
Ervin Budiselić
Recenzija, Prikaz
 
Zrinka Blažević i Lahorka Plejić Poje (ed.), The Trent Legacy: Catholic Renewal and Confessionalisation in Croatian Lands (str.282-284) engleskipdf 44 KB
Zrinka Blažević i Lahorka Plejić Poje (urr.), Tridentska baština: Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama (str.289-290) hrvatskipdf 41 KB
Vatroslav Župančić
Recenzija, Prikaz
 
Jonathan Sacks, Not in God`s Name. Confronting Religious Violence (str.291-296) hrvatskipdf 65 KB
Julijana Mladenovska-Tešija
Recenzija, Prikaz
 
Walter Kasper, Milosrđe: Temeljni pojam evanđelja – ključ kršćanskoga života (str.296-301) hrvatskipdf 54 KB
Dalibor Kraljik
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 1.053 *