hrcak mascot   Srce   HID

Socijalna psihijatrija, Vol. 45 No. 3, 2017.


Socijalna psihijatrija,Vol. 45 No. 3
Datum izdavanja: rujan 2017.

Objavljen na Hrčku: 8. 12. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Stavovi predškolske djece i njihovih majki prema osobama različite tjelesne težine (str.157-168) hrvatskipdf 233 KB
Attitudes of Preschool Children and Their Mothers towards People with Different Body Weight (str.157-168) engleskipdf 233 KB
Barbara Kalebić Maglica, Tanita Perčić, Petra Anić
Izvorni znanstveni članak
 
Probir i rana detekcija psihičkih odstupanja/poremećaja kod djece u predškolskim ustanovama i adolescenata u osnovnim školama Grada Zagreba Σ rezultati probnog projekta (str.169-186) hrvatskipdf 464 KB
Screening for Mental Health Problems of Children in Kindergartens and Adolescents in Elementary Schools in the City of Zagreb Σ a Pilot Project Results (str.169-186) engleskipdf 464 KB
Vlatka Boričević Maršanić, Iva Zečević, Ljubica Paradžik, Ljiljana Karapetrić Bolfan
Izvorni znanstveni članak
 
Maligne bolesti i psihički poremećaji Σ prevalencija, mortalitet, terapijski izazov (str.187-201) hrvatskipdf 425 KB
Malignant Diseases and Mental Disorders - Prevalence, Mortality, Therapeutic Challenge (str.187-201) engleskipdf 425 KB
Sandra Vuk Pisk, Igor Filipčić, Anamarija Bogović, Željko Milovac, Ivana Todorić Laidlaw, Sandra Caratan
Pregledni rad
 
Pitanje pristanka osoba s neurokognitivnim poremećajima u području kliničkih istraživanja (str.202-208) hrvatskipdf 207 KB
The Problem of Informed Consent of Persons with Neurocognitive Disorders in Clinical Investigations (str.202-208) engleskipdf 207 KB
Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Dubravka Kalinić, Nela Pivac, Ninoslav Mimica
Stručni rad
 
Stavovi i predrasude studenata Studija sestrinstva prema psihički bolesnim osobama (str.209-216) hrvatskipdf 213 KB
Attitudes and Prejudices of Nursing Students Towards Psychiatric Patients (str.209-216) engleskipdf 213 KB
Ksenija Zagoršćak, Ana Buhin Cvek, Melita Sajko, Marija Božičević
Stručni rad
 
Kognitivno-bihevioralni tretman djeteta s hiperkinetskim poremećajem (str.217-225) hrvatskipdf 263 KB
Cognitive Behavioural Therapy of a Child with Hyperkinetic Disorder (str.217-225) engleskipdf 263 KB
Ljubica Paradžik, Ana Kordić, Anica Biško, Nela Ercegović, Ljiljana Karapetrić Bolfan, Vlatka Boričević Maršanić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 4.557 *