hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 87 No. 3, 2017.


Bogoslovska smotra,Vol. 87 No. 3
Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 19. 12. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.489-490) hrvatskipdf 761 KB
Content (str.491-491) engleskipdf 758 KB
Index (str.493-493) latinskipdf 689 KB
Ostalo  
Unutarcrkveni dijalog i pomirenje (str.495-504) hrvatskipdf 840 KB
Tomislav KOVAČ
Uvodnik
 
Neophodnost dijaloga i pomirenja u hrvatskom društvu. Radovi 57. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu, 24. – 26. siječnja 2017. Program (str.505-508) hrvatskipdf 749 KB
Ostalo  
Govori i pozdravi na svečanom otvaranju 57. Teološko-pastoralnog tjedna 24. siječnja 2017. (str.509-522) hrvatskipdf 894 KB
Ostalo  
Govor na zatvaranju 57. Teološko-pastoralnog tjedna 26. siječnja 2017. (str.523-526) hrvatskipdf 694 KB
Tonči MATULIĆ
Ostalo
 
Izvješće o 57. Teološko –pastoralnom tjednu u Zagrebu, 24. – 26. siječnja 2017. (str.527-529) hrvatskipdf 722 KB
Anto BARIŠIĆ
Crtice
 
Dijaloška bit vjere u perspektivi odnosa Bog – čovjek – Crkva – svijet (str.531-552) hrvatskipdf 947 KB
The Dialogical Essence of Faith in the Perspective of the Relation: God – Human being – Church – World (str.531-552)  
Valerija Nedjeljka KOVAČ
Izvorni znanstveni članak
 
Vjeronauk u školi u službi dijaloga i pomirenja (str.553-575) hrvatskipdf 919 KB
Religious Education in School in the Service of Dialogue and Reconciliation (str.553-575)  
Ružica RAZUM
Izvorni znanstveni članak
 
Teološko-socijalni govor Crkve u Hrvatskoj u stvaranju kulture dijaloga i pomirenja (str.577-598) hrvatskipdf 923 KB
The Role of the Theological‑social Discourse of the Church in Croatia in Creating the Culture of Dialogue and Reconciliatio (str.577-598)  
Stjepan BALOBAN
Izvorni znanstveni članak
 
Biblijski modeli dijaloga i pomirenja. Novozavjetna perspektiva (str.599-615) hrvatskipdf 875 KB
Biblical Models of Dialogue and Reconciliation a New Testament Perspective (str.599-615)  
Mario CIFRAK
Prethodno priopćenje
 
Dijaloško usmjerenje Crkve u nauku i djelovanju postkoncilskih papa (str.617-634) hrvatskipdf 899 KB
The Dialogical Directedness of the Church in Teachings and Activities of the Post‑conciliar Popes (str.617-634)  
Edvard PUNDA
Prethodno priopćenje
 
Pastoralni djelatnik u službi dijalogai pomirenja (str.635-658) hrvatskipdf 948 KB
The Pastoral Worker in the Service of Dialogue and Reconciliation (str.635-658)  
Josip BALOBAN
Pregledni rad
 
Podijeljenosti u hrvatskom društvu: mogući uzroci i posljedice u perspektivi Ivana Rogića i Željka Mardešića (str.659-673) hrvatskipdf 892 KB
Divisions within the Croatian Society: Possible Causes and Consequences in the Perspective of Ivan Rogić and Željko Mardešić (str.659-673)  
Željko TANJIĆ
Pregledni rad
 
Kako od govoriti na mentalitet razdijeljenosti i podjela u hrvatskom društvu? (str.675-690) hrvatskipdf 881 KB
How to Respond to Mentality of Dividedness and Divisions in the Croatian Society? (str.675-690)  
Neven ŠIMAC
Stručni rad
 
Societas Ethica 2017. Giving an Account of Evil / das Böse Verantworten (OBRAČUN SA ZLOM).»Thessalia« Conference Center, Melissatika Volos, Grčka, 24. – 27. kolovoza 2017. (str.691-696) hrvatskipdf 781 KB
Silvija MIGLES
Crtice
 
Tumačenje poslanice Rimljanima u pravoslavnoj teologiji, tijekom renesanse, tijekom reformacijskog razdoblja i u današnjim biblijskim istraživanjima. Međunarodna biblijska konferencija. Szeged, 28. – 30. kolovoza 2017. (str.697-699) hrvatskipdf 791 KB
Monika PRŠA
Crtice
 
Digitalizacija u europskim teološkim knjižnicama. 46. međunarodna godišnja konferencija Europskog udruženja teoloških knjižnica – BETH Zagreb, 1. – 9. rujna 2017. (str.701-704) hrvatskipdf 733 KB
Vlatka BOŽIČEVIĆ
Crtice
 
Nenad Malović, Mišljenje i djelovanje. O znanju, društvu i vrijednostima, Kršćanska sadašnjost – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2016., 199 str. (str.705-709) hrvatskipdf 761 KB
Dejan FORTUNA
Recenzija, Prikaz
 
Slavica Dodig, Biblijska medicina. O zdravlju, bolesti i smrti u Bibliji, Medicinska knjiga, Zagreb, 2016., XVI+236 str. (str.709-713) hrvatskipdf 749 KB
Mato ZOVKIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Marija Pehar, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2016., 323 str. (str.713-715) hrvatskipdf 702 KB
Petar BAŠIĆ
Crtice
 
Aram I., The Armenian Church. An Introduction to Armenian Christianity, Armenski Katolikat Cilicije u Anteliasu, Libanon, 2016., 241 str. (str.715-723) hrvatskipdf 774 KB
Vinicije LUPIS
Recenzija, Prikaz
 
Adolf Polegubić (ur.), Sakramenti i pastoral obitelji, Zbornik radova, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2017., 239 str. (str.723-725) hrvatskipdf 726 KB
Adolf POLEGUBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Adrese suradnika (str.726-727) hrvatskipdf 641 KB
Addresses of Contributors (str.726-727)  
Ostalo  
Posjeta: 6.924 *