hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 51 No. 4, 2017.


Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 19. 12. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Subjektivna procjena studenata dentalne medicine u Hrvatskoj o svojem znanju i vještinama u stomatološkoj protetici (str.271-282) hrvatskipdf 214 KB
Subjective Assessment of Croatian Dental Medicine Students on Their Knowledge and Skills in Prosthodontics (str.271-282) engleskipdf 214 KB
Nikša Dulčić, Vlaho Brailo, Valentina Rezo, Marina Katavić, Vedran Sablić, Ivica Pelivan
Izvorni znanstveni članak
 
Korelacija između stadija zrelosti cervikalne kralježnice i dentalne dobi u saudijskom uzorku (str.283-289) hrvatskipdf 190 KB
Correlation between Cervical Vertebral Maturation Stages and Dental Maturation in a Saudi Sample (str.283-289) engleskipdf 190 KB
Nayef H Felemban
Izvorni znanstveni članak
 
Prevalencija i vrsta hipodoncije kod ortodontskih pacijenata u južnoj Hrvatskoj (str.290-299) hrvatskipdf 341 KB
Prevalence and Characteristics of Congenitally Missing Permanent Teeth among Orthodontic Patients in Southern Croatia (str.290-299) engleskipdf 341 KB
Jozo Badrov, Goran Gašpar, Antonija Tadin, Tea Galić, Danijela Kalibović Govorko, Lidija Gavić, Robert Badrov, Ivan Galić
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u erupcijskom kutu palatinalno impaktiranih očnjaka kod pacijenata s Klinefelterovim sindromom: retrospektivno istraživanje na ortopantomogramima (str.300-308) hrvatskipdf 244 KB
Differences in the Eruption Angle of Palatally Displaced Canines in Klinefelter Syndrome: a Retrospective Study on Panoramic Radiographs (str.300-308) engleskipdf 244 KB
Ahmed Abulwefa, Hrvoje Brkić, Zvonimir Kaić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj termocikliranja na čvrstoću savijanja poliamidne baze proteze (str.309-315) hrvatskipdf 210 KB
The Influence of Thermocycling on the Flexural Strength of a Polyamide Denture Base Material (str.309-315) engleskipdf 210 KB
Nick Polychronakis, Aspasia Sarafianou, Alkibiadis Zissis, Triantafillos Papadopoulos
Izvorni znanstveni članak
 
Korozija nikal-titanijevih ortodontskih žičanih lukova u slini i oralnom probiotskom preparatu (str.316-325) hrvatskipdf 587 KB
Corrosion of Nickel-Titanium Orthodontic Archwires in Saliva and Oral Probiotic Supplements (str.316-325) engleskipdf 587 KB
Ines Musa Trolić, Gianluca Turco, Luca Contardo, Nikolina Leona Serdarević, Helena Otmačić Ćurković, Stjepan Špalj
Izvorni znanstveni članak
 
Pogrešna dijagnoza tuberkuloze usne šupljine kao prekancerozne lezije (str.326-331) hrvatskipdf 367 KB
Tuberculosis of the Oral Cavity Misdiagnosed as Precancerous Lesion (str.326-331) engleskipdf 367 KB
Vanja Vučićević Boras, Dragana Gabrić, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Sven Seiwerth, Krešimir Gršić, Božena Šarčević, Božena Lončar Brzak, Emilija Marunica, Ana Glavina
Stručni rad
 
Vaskularna malformacija na licu: rijedak slučaj praćen 18 godina (str.332-335) hrvatskipdf 223 KB
Vascular Malformation of the Face: a Rare Case with Follow-up of 18 Years (str.332-335) engleskipdf 223 KB
José Alcides Almeida de Arruda, Emanuel Sávio Andrade, Richard Alonso Andrade, José Ricardo Dias Pereira, Gerhilde Callou
Stručni rad
 
Nove spoznaje o lokalnoj primjeni tramadola u oralnoj kirurgiji (str.336-344) hrvatskipdf 245 KB
New Findings on Local Tramadol Use in Oral Surgery (str.336-344) engleskipdf 245 KB
Petar Đanić, Ivan Salarić, Darko Macan
Pregledni rad
 
Sažeci Kongresa sportske stomatologije s međunarodnim sudjelovanjem : 12. – 13. svibnja 2017. Opatija, Hrvatska (str.346-349) hrvatskipdf 200 KB
Abstracts of the Congress of Sports Dentistry with International Participation : May 12 – 13, 2017 Opatija, Croatia (str.346-349) engleskipdf 200 KB
Kongres sportske stomatologije
Sažetak sa skupa
 
Sažetci 7. Međunarodnog kongresa Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju Hrvatskoga liječničkog zbora : 12. – 14. listopada 2017., Osijek (str.350-365) hrvatskipdf 297 KB
Abstracts of 7th International Congress of the Croatian Society of Dental Implantology of the Croatian Medical Association : October 12 – 14, 2017, Osijek, Croatia (str.350-365) engleskipdf 297 KB
Međunarodni kongres Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju
Sažetak sa skupa
 
Sinergija znanosti i kliničkog rada : Kongres s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora : 27. i 28. listopada 2017., Zagreb, Hrvatska (str.366-372) hrvatskipdf 246 KB
Synergy of Science and Clinical Practice : Congress with International Participation organised by Department of Endodontics and Restorative Dentistry, School of Dental Medicine, University of Zagreb and Croatian Society for Minimum Intervention Dentistry - Croatian Medical Association : October, 27th and 28th 2017, Zagreb, Croatia (str.366-372) engleskipdf 246 KB
Kongres Sinergija znanosti i kliničkog rada
Sažetak sa skupa
 
Doc. dr. sc. HANZI PREDANIĆ-GAŠPARAC : 1932. – 2017. (str.378-378) hrvatskipdf 103 KB
Assistant professor HANZI PREDANIĆ-GAŠPARAC : 1932 – 2017 (str.378-378) engleskipdf 103 KB
Dragutin Komar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
ASCRO recenzenti 2017;51 (str.380-380) hrvatskipdf 113 KB
Ascro Uredništvo
Vijest
 
Posjeta: 9.668 *