hrcak mascot   Srce   HID

Ars Adriatica, No. 7, 2017.


Ars Adriatica,No. 7
Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 21. 12. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo (str.1-3) hrvatskipdf 3 MB
Contents (str.1-3) engleskipdf 3 MB
Kazalo  
Posveta broja prof. dr. sc. Pavuši Vežiću (str.8-8) hrvatskipdf 3 MB
Dedicaton of the issue to prof. Pavuša Vežić (str.8-8) engleskipdf 3 MB
Laris Borić
Uvodnik
 
Životopis i bibliografija prof. dr. sc. Pavuše Vežića (str.9-13) hrvatskipdf 3 MB
Biography and Curriculum Vitae of prof. Pavuša Vežić (str.9-13) engleskipdf 5 MB
Emil Hilje
Životopis
 
Primjer damnatio memoriae u Enoni: Kaligula / August (str.15-28) hrvatskipdf 3 MB
A Case of damnatio memoriae in Aenona: Caligula / Augustus (str.15-28) engleskipdf 3 MB
Marija Kolega
Izvorni znanstveni članak
 
Zadarska biskupija u okviru Splitske metropolije od 805. do 1154. godine (str.29-46) hrvatskipdf 3 MB
The Diocese of Zadar as Part of the Province of Split (805-1154) (str.29-46) engleskipdf 3 MB
Mladen Ančić
Izvorni znanstveni članak
 
O načinu funkcioniranja predromaničkih klesarskih atelijera na primjeru Kotorske klesarske radionice (str.47-64) hrvatskipdf 4 MB
On the Operation of Pre-Romanesque Stone-Carving Workshops: The Stone-Carving Workshop of Kotor (str.47-64) engleskipdf 4 MB
Meri Zornija
Izvorni znanstveni članak
 
Biogradska predromanička skulptura (str.65-82) hrvatskipdf 4 MB
Pre-Romanesque Sculpture from Biograd (str.65-82) engleskipdf 4 MB
Ivan Josipović
Izvorni znanstveni članak
 
O gradnji, funkciji i rušenju krstionice-zvonika dubrovačke romaničke katedrale (str.83-98) hrvatskipdf 4 MB
On the Construction, Function, and Demolition of the Baptistery-Belfry at the Romanesque Cathedral of Dubrovnik (str.83-98) engleskipdf 4 MB
Ana Marinković
Izvorni znanstveni članak
 
Zidne slike u južnoj apsidi crkve Sv. Krševana - prijedlog za Ivana Petrova iz Milana (str.99-112) hrvatskipdf 5 MB
Wall Paintings in the Southern Apse of St Chrysogonus’ Church: Proposal for an Attribution to Giovanni di Pietro from Milan (str.99-112) engleskipdf 5 MB
Emil Hilje
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko primjera baštine kasnoga srednjovjekovlja Rijeke i Kvarnera za profesora Vežića (str.113-128) hrvatskipdf 4 MB
Examples of Heritage from the Late Medieval Period in Rijeka and Kvarner: To Professor Vežić (str.113-128) engleskipdf 4 MB
Marijan Bradanović
Izvorni znanstveni članak
 
Katolička crkva Sv. Petra i dubrovačka kolonija u Starom Trgu kod Trepče (str.129-144) hrvatskipdf 4 MB
The Roman Catholic Church of St Peter’s and the Ragusan Colony in Stari Trg near Trepča (str.129-144) engleskipdf 4 MB
Rosana Ratkovčić
Izvorni znanstveni članak
 
A Research Contribution on the Nassis House in Zadar: Division of the House in 1488 engleskipdf 3 MB
Prilog poznavanju kuće Nassis u Zadru: podjela kuće iz 1488. godine (str.145-156) hrvatskipdf 3 MB
Sofija Sorić
Prethodno priopćenje
 
Još jedno djelo Paola Campse i Giovannija da Malines u Istri (str.157-166) hrvatskipdf 4 MB
Another Statue in Istria Attributed to Paolo Campsa and Giovanni da Malines (str.157-166) engleskipdf 4 MB
Samo Štefanac
Izvorni znanstveni članak
 
On Contacts between the Painters Active in the Republic of Dubrovnik, Venetian Albania, and South Italy during the Early 16th Century, with a Focus on Painter Michele Greco from Valona as a Case Study engleskipdf 4 MB
Prilog poznavanju slikarskih kontakata između Dubrovačke Republike, Mletačke Albanije i južne Italije početkom 16. stoljeća s posebnim osvrtom na „slučaj“ slikara Michelea Greca iz Valone (str.167-180) hrvatskipdf 4 MB
Ivana Prijatelj Pavičić
Izvorni znanstveni članak
 
The Schiavoni and the Holy House of Loreto in the 15th and 16th Centuries: The Confraternity, Architects, Workforce, and Materials between Historiographical Tradition and Documentary Verification (str.181-194) engleskipdf 3 MB
Gli schiavoni e la Santa Casa di Loreto fra '400 e '500: la confraternita, gli architetti, le maestranze e i materiali fra tradizioni storiografiche e verifiche documentarie (str.181-194)  
Francesca Coltrinari
Izvorni znanstveni članak
 
Opus Bernardina Ricciardija na istočnoj jadranskoj obali (str.195-212) hrvatskipdf 4 MB
Bernardino Ricciardi’s Oeuvre in the Eastern Adriatic (str.195-212) engleskipdf 4 MB
Ana Šitina
Izvorni znanstveni članak
 
Barutane (polveriere) na tvrđavama sv. Nikole i sv. Ivana u Šibeniku (str.213-226) hrvatskipdf 4 MB
Gunpowder Magazines (polveriere) in the Forts of St Nicholas and St John in Šibenik (str.213-226) engleskipdf 4 MB
Ivo Glavaš
Izvorni znanstveni članak
 
Zadarski anđeli u Ceregnanu: prilog za Gregoria Morlaitera (str.227-236) hrvatskipdf 3 MB
Angels from Zadar in Ceregnano: A Research Contribution on Gregorio Morlaiter (str.227-236) engleskipdf 3 MB
Damir Tulić, Mario Pintarić
Izvorni znanstveni članak
 
Barokna palača i vrt Giovannija Felicea de Gerliczyja u Rijeci: prilog identifikaciji i valorizaciji (str.237-250) hrvatskipdf 4 MB
The Baroque Palace and Garden of Giovanni Felice de Gerliczy in Rijeka: Identification and Analysis (str.237-250) engleskipdf 4 MB
Petar Puhmajer, Krasanka Majer Jurišić
Izvorni znanstveni članak
 
„Francuska cesta” na Biokovu poviše Brela (str.251-268) hrvatskipdf 4 MB
The “French Road” on Mount Biokovo above Brela (str.251-268) engleskipdf 4 MB
Josip Belamarić
Izvorni znanstveni članak
 
Documents related to the Exchange of Two Paintings by Vittore Carpaccio from Strossmayer’s Gallery for the Baptismal Font of Duke Višeslav or Priest Ivan from Museo Correr engleskipdf 3 MB
Dokumenti o zamjeni dviju slika Vittorea Carpaccia iz Strossmayerove galerije za Višeslavovu, odnosno Krstionicu svećenika Ivana iz Muzeja Correr (str.269-280) hrvatskipdf 3 MB
Ljerka Dulibić, Iva Pasini Tržec
Prethodno priopćenje
 
Slikar Marko Rašica u vojsci Austro-Ugarske Monarhije (str.281-290) hrvatskipdf 3 MB
Painter Marko Rašica in the Austro-Hungarian Army (str.281-290) engleskipdf 3 MB
Sanja Žaja Vrbica
Prethodno priopćenje
 
Ivan Vitić i povijesna jezgra Zadra – Povodom stogodišnjice rođenja (str.291-312) hrvatskipdf 4 MB
Ivan Vitić and the Historical Centre of Zadar: On the 100th Anniversary of His Birth (str.291-312) engleskipdf 4 MB
Antonija Mlikota
Izvorni znanstveni članak
 
Kultura stanovanja u Zadru 1950-ih godina u kontekstu afirmacije modernizma (str.313-328) hrvatskipdf 4 MB
Housing Culture in Zadar during the 1950s: The affirmation of Modernism (str.313-328) engleskipdf 4 MB
Jasna Galjer, Anđela Galić
Izvorni znanstveni članak
 
Prema kritičkom mapiranju: slojevi graditeljskih intervencija u povijesnom tkivu splitske četvrti Veli Varoš od 1945. godine do danas (str.329-350) hrvatskipdf 4 MB
Towards Critical Mapping: Layers of Urban Interventions in the Historical Texture of the Veli Varoš District in Split since 1945 (str.329-350) engleskipdf 4 MB
Nikola Bojić
Izvorni znanstveni članak
 
Pokretljivi umjetnik - nomad: napis uz 96. rođendan akademika Ivana Kožarića (str.353-363) hrvatskipdf 3 MB
The Mobile Artist-Nomad: On the 96th Birthday of Academic Artist Ivan Kožarić (str.353-363) engleskipdf 3 MB
Ivica Župan
Esej
 
Venecijanski Bijenale na putovima autorskih koncepcija (2003. – 2017.) (str.364-375) hrvatskipdf 3 MB
The Venice Biennale in the Light of Artistic Concepts (2003-2017) (str.364-375) engleskipdf 3 MB
Vinko Srhoj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O prvoj monografiji posvećenoj gotičkom kiparu i graditelju Pavlu Vanucijevu iz Sulmone (str.376-378) hrvatskipdf 3 MB
On the First Monograph Dedicated to the Gothic Sculptor and Builder Paolo di Vanuzzi da Sulmona (str.376-378) engleskipdf 3 MB
Đurđina Lakošeljac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slika i antislika – Julije Knifer i problem prezentacije (str.379-382) hrvatskipdf 3 MB
Image and Anti-Image – Julije Knifer and the Problem of Representation (str.379-382) engleskipdf 3 MB
Blaženka Perica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 34.584 *