hrcak mascot   Srce   HID

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu,Vol. 44 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 10. 1. 2018.
Sadržaj Puni tekst
POIMANJE I TEMELJNA ZEMLJOPISNA OBILJEŽJA PODGORJA (str.5-16) hrvatskipdf 1 MB
THE UNDERSTANDING AND BASIC GEOGRAPHICAL FEATURES OF PODGORJE (str.16-16)  
MLADEN KLEMENČIĆ
Pregledni rad
 
VELEBIT I ZAŠTITA PRIRODE (str.17-33) hrvatskipdf 2 MB
VELEBIT AND THE PROTECTION OF NATURE (str.33-34)  
ZORAN ŠIKIĆ, DENIS GURLICA, TOMISLAV ŠARIĆ
Pregledni rad
 
VRTLINA – GOLEMA ŠPILJA VELEBITSKOG PODGORJA (str.35-46) hrvatskipdf 1 MB
VRTLINA – THE HUGE CAVE OF VELEBIT PODGORJE (str.46-46)  
VLADO BOŽIĆ
Stručni rad
 
VELEBITSKE PTICE (str.47-72) hrvatskipdf 1 MB
THE BIRDS OF VELEBIT (str.72-72)  
GORDAN LUKAČ, MARIJAN MILOVAC, NIKICA BUŠLJETA, IVANA ADŽIĆ, NATALIJA ANDAČIĆ, SNJEŽANA VUJČIĆ-KARLO, WILLIBALD STANI
Pregledni rad
 
SUVREMENA DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA PODGORJA (str.73-95) hrvatskipdf 1 MB
CONTEMPORARY DEMOGRAPHIC FEATURES OF PODGORJE (str.96-96)  
IVO TURK, NIKOLA ŠIMUNIĆ, NENAD POKOS
Pregledni rad
 
ANTROPOLOŠKA – JUNGIJANSKA ANALIZA PARADOKSA SPECIFIČNOSTI PODGORJA: PREMA ARHETIPSKOM ČITANJU HRVATSKIH ŽIVOTNIH KOZMOLOGIJA (str.97-115) hrvatskipdf 2 MB
ANTHROPOLOGICAL – JUNGIAN ANALYSIS OF THE PARADOX OF THE SPECIFICITY OF PODGORJE: ACCORDING TO AN ARCHETYPAL READING OF CROATIAN LIVING COSMOLOGIES (str.115-116)  
SANJA ŠPOLJAR VRŽINA
Izvorni znanstveni članak
 
NASELJENOST SJEVERNOG I SREDNJEG VELEBITA U PRAPOVIJESTI I ANTICI (str.117-128) hrvatskipdf 1 MB
THE POPULATION COVERAGE OF NORTHERN AND CENTRAL VELEBIT IN PREHISTORY AND ANTIQUITY (str.128-128)  
VEDRANA GLAVAŠ, MIROSLAV GLAVIČIĆ
Pregledni rad
 
SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U PODGORJU (str.129-148) hrvatskipdf 4 MB
MEDIAEVAL ARCHAEOLOGICAL SITES IN PODGORJE (str.148-148)  
RADOMIR JURIĆ, IVA ŠKORO
Pregledni rad
 
FRAGMENTI IZ CRKVENE I SVJETOVNE POVIJESTI PODGORJA U 19. I 20. STOLJEĆU (str.149-157) hrvatskipdf 1 MB
FRAGMENTS FROM THE ECCLESIAL AND LAY HISTORY OF PODGORJE IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES (str.158-158)  
ŽELJKO HOLJEVAC
Izvorni znanstveni članak
 
SUDJELOVANJE SENJSKIH PODGORACA U DOMOVINSKOM RATU (str.159-164) hrvatskipdf 1 MB
THE PARTICIPATION OF SENJ’S PODGORJE POPULATION IN THE HOMELAND WAR (str.164-164)  
MIRKO RAGUŽ
Pregledni rad
 
IZ IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADA SENJA I OPĆINE KARLOBAG (str.165-194) hrvatskipdf 2 MB
FROM REPORTS ABOUT THE CONDITION IN THE AREA OF THE TOWN OF SENJ AND THE MUNICIPALITY OF KARLOBAG (str.194-194)  
STIPE MUDROVČIĆ
Pregledni rad
 
DOSADAŠNJE I POTENCIJALNE DJELATNOSTI U VELEBITSKOM PRIMORJU I PODGORJU (str.195-213) hrvatskipdf 1 MB
CURRENT AND POTENTIAL ACTIVITIES IN THE VELEBIT PRIMORJE AND PODGORJE (LITTORAL AND FOOTHILL) REGIONS (str.214-214)  
JOSO BRAJKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
KOMPATIBILNOST POMORSKOG I CESTOVNOG PROMETA VELEBITSKOG PODGORJA (str.215-229) hrvatskipdf 3 MB
THE COMPATIBILITY OF THE SEA AND ROAD TRANSPORT OF VELEBIT PODGORJE (str.230-230)  
ČEDOMIR DUNDOVIĆ, DAMIAN DUNDOVIĆ, KRISTINA DUNDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
REVALORIZACIJA SEKUNDARNIH PROMETNICA U VELEBITSKOM PODGORJU (str.231-251) hrvatskipdf 2 MB
THE REVALORISATION OF SECONDARY ROADS IN VELEBIT PODGORJE (str.252-252)  
IVAN LEGAC, HRVOJE PILKO
Prethodno priopćenje
 
PUČKA GRADNJA KAO EVOLUCIJSKA SINTEZA IDEJNE, EMOTIVNE I MATERIJALNE KOMPOZICIJSKE KOMPONENTE (str.253-274) hrvatskipdf 2 MB
PUBLIC CONSTRUCTION AS AN EVOLUTIONAL SYNTHESIS OF A CONCEPTUAL, EMOTIONAL AND MATERIAL COMPOSITIONAL COMPONENT (str.274-274)  
HELENA KNIFIĆ SCHAPS
Izvorni znanstveni članak
 
PODGORSKA DRUŠTVA: SASTAVNICE KULTURNOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA PODVELEBITSKOG KRAJA (str.275-289) hrvatskipdf 2 MB
PODGORJE SOCIETIES: COMPONENT PARTS OF THE CULTURAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PODVELEBIT REGION (str.290-290)  
IVAN BRLIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PODRUŽNICA HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA ZAVIŽAN U SV. JURJU (1928. – 1935.) (str.291-310) hrvatskipdf 2 MB
THE ‘ZAVIŽAN’ BRANCH OF THE CROATIAN MOUNTAINEERING SOCIETY IN SVETI JURAJ (1928-1935) (str.310-310)  
MIRKO BELAVIĆ
Stručni rad
 
PRILOG PROUČAVANJU IKONOGRAFSKOG MOTIVA STABLA SVIJETA/ŽIVOTA NA MIRILIMA JUŽNOG VELEBITA (str.311-331) hrvatskipdf 8 MB
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ICONOGRAPHIC MOTIF OF THE TREE OF THE WORLD/LIFE ON THE MIRILO OF SOUTHERN VELEBIT (str.332-332)  
MIRJANA TROŠELJ
Izvorni znanstveni članak
 
PREDAJNI KRAJOLIK VELEBITSKOG PODGORJA (str.333-344) hrvatskipdf 1 MB
THE TRADITIONAL LANDSCAPE OF VELEBIT PODGORJE (str.344-344)  
MATIJA DRONJIĆ
Prethodno priopćenje
 
DON ANTE ADŽIJA – ZABORAVLJENI STARIGRADSKOPAKLENIČKI VELIKAN (str.345-370) hrvatskipdf 7 MB
DON ANTE ADŽIJA – A FORGOTTEN LEADING FIGURE OF STARIGRAD-PAKLENICA (str.371-372)  
MIRJANA TROŠELJ
Izvorni znanstveni članak
 
ŠKOLE SENJSKOG PODGORJA (str.373-402) hrvatskipdf 1 MB
THE SCHOOLS OF SENJ PODGORJE (str.402-402)  
MIRKO RAGUŽ
Pregledni rad
 
SVOTA ZAPADNE NOVOŠTOKAVŠTINE U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU (str.403-416) hrvatskipdf 1 MB
THE AMOUNT OF WESTERN NEOŠTOKAVIAN IN THE CROATIAN STANDARD LANGUAGE (str.416-416)  
STJEPAN VUKUŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
KNJIŽEVNICI I DRUGI PISCI IZ VELEBITSKOG PODGORJA (str.417-436) hrvatskipdf 1 MB
LITERARY WRITERS AND OTHER WRITERS FROM VELEBIT PODGORJE (str.436-436)  
ANTE BEŽEN
Pregledni rad
 
PODGORJE U PRIPOVJEDNOMU MODELU VJENCESLAVA NOVAKA (str.437-449) hrvatskipdf 1 MB
PODGORJE IN THE NARRATIVE MODEL OF VJENCESLAV NOVAK (str.450-450)  
SINTIJA ČULJAT
Pregledni rad
 
ŠEST OPĆIH OZNAČITELJA VELEBITSKE PRIMORSKE PADINE I PITANJE O REVITALIZACIJI (str.451-481) hrvatskipdf 1 MB
SIX GENERAL IDENTIFIERS OF THE VELEBIT LITTORAL HILLSIDE AND THE QUESTION OF REVITALISATION (str.482-482)  
IVAN ROGIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
POSEBNOSTI IDENTITETA PODGORACA – NJEGOVO OBLIKOVANJE I OBILJEŽJA (str.483-499) hrvatskipdf 2 MB
THE SPECIFICS OF THE IDENTITY OF THE PEOPLE OF PODGORJE – ITS FORMATION AND CHARACTERISTICS (str.500-500)  
TATJANA TOMAIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
POTENCIJALI I PERSPEKTIVE RAZVITKA VELEBITSKOG PODGORJA (str.501-516) hrvatskipdf 3 MB
THE POTENTIALS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF VELEBIT PODGORJE (str.516-516)  
ČEDOMIR DUNDOVIĆ, DAMIAN DUNDOVIĆ, KRISTINA DUNDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIODEMOGRAFSKA ANALIZA PODGORJA: OD PROSTORNO-ZAVIČAJNOG OKRUŽENJA DO "CLUSTERA DOŽIVLJAJA" (str.517-553) hrvatskipdf 4 MB
SOCIO-DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF PODGORJE: FROM A SPATIAL-REGIONAL ENVIRONMENT TO A "CLUSTER OF EXPERIENCES" (str.554-554)  
SAŠA POLJANEC BORIĆ, ANITA BUŠLJETA TONKOVIĆ, NIKOLA ŠIMUNIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
USMJERAVANJE RAZVOJA PODGORJA KROZ PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU (str.555-576) hrvatskipdf 2 MB
THE ORIENTATION OF THE DEVELOPMENT OF PODGORJE THROUGH SPATIALLY-PLANNED DOCUMENTATION (str.576-576)  
ARIANA KORLAET, VESNA MAROHNIĆ KUZMANOVIĆ, DUBRAVKA ŠEPAROVIĆ
Pregledni rad
 
ISTRAŽIVANJE I KOMUNIKACIJA BAŠTINE U STARIGRADU (str.577-594) hrvatskipdf 4 MB
THE INVESTIGATION AND COMMUNICATION OF HERITAGE IN STARIGRAD (str.594-594)  
OZREN DOMITER, IVAN RADMAN-LIVAJA
Pregledni rad
 
DOPRINOS REVITALIZACIJI MIROVA – PRIJEDLOG IZGRADNJE NOVE KAPELICE (str.595-606) hrvatskipdf 3 MB
A CONTRIBUTION TO THE REVITALISATION OF MIROVO – A PROPOSAL FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW LITTLE CHAPEL (str.606-606)  
MARTINA STJEPANDIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
IN MEMORIAM SREĆKO BOŽIČEVIĆ ČOVJEK VRHUNACA I JAMA (str.607-613) hrvatskipdf 2 MB
IN MEMORIAM SREĆKO BOŽIČEVIĆ MAN OF THE PEAKS AND PITS (str.613-613)  
HELENA KNIFIĆ SCHAPS
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 24.425 *