hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin,No. 28
Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 29. 12. 2017.
Sadržaj Puni tekst
NORMIZACIJA POKAZATELJA ONEČIŠĆENJA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA ALGORITMIMA NEIZRAZITE LOGIKE (str.13-29) hrvatskipdf 607 KB
STANDARD SETTING FOR POLLUTION INDICATORS OF SURFACE AND UNDERGROUND WATERS BY APPLYING ALGHORITMS OF FUZZY LOGIC (str.29-29) engleskipdf 607 KB
Damir Rumenjak
Izvorni znanstveni članak
 
DINAMIKA SADRŽAJA NITRATA, FOSFATA I DETERDŽENATA U PODZEMNOJ VODI...VODOOPSKRBNOG SUSTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (str.31-40) hrvatskipdf 713 KB
DYNAMICS OF NITRATES, PHOSPHATES AND DETERGENTS IN THE UNDERGROUND WATER OF MEDJIMURJE COUNTY WATER SUPPLY SYSTEM (str.40-40) engleskipdf 713 KB
Nikola Sakač, Nada Glumac, Ivan Kovač
Izvorni znanstveni članak
 
KOMPARATIVNA ANALIZA KONCENTRACIJE NITRATA U GORNJEM I DONJEM SLOJU VARAŽDINSKOG VODONOSNIKA (str.41-57) hrvatskipdf 685 KB
COMPARATIVE ANALYSIS OF NITRATE CONCENTRATION IN UPPER AND LOWER AQUIFER OF THE VARAŽDIN SYSTEM OF AQUIFERS (str.41-57) engleskipdf 685 KB
Ivan Kovač, Barica Kovačev-Marinčić, Nikolina Novotni-Horčička, Josip Mesec, Jelena Vugrinec
Izvorni znanstveni članak
 
KUKULJEVIĆEV ARKIV I POČECI NACIONALNE ZNANSTVENE PERIODIKE (str.61-68) hrvatskipdf 514 KB
KUKULJEVIĆ’S MAGAZINE ARKIV AND THE BEGINNINGS OF THE NATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS (str.67-68) engleskipdf 514 KB
Vinko Brešić
Izvorni znanstveni članak
 
USMENA KNJIŽEVNOST U KUKULJEVIĆEVU ARKIVU ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU (str.69-115) hrvatskipdf 565 KB
ORAL LITERATURE IN KUKULJEVIĆ’S ARKIV ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU (str.114-115) engleskipdf 565 KB
Ivan Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI U ČASOPISU RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U VARAŽDINU (str.117-135) hrvatskipdf 548 KB
IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI IN THE RADOVI ANNUAL OF THE INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF THE CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS IN VARAŽDIN (str.135-135) engleskipdf 548 KB
Eduard Vargović
Pregledni rad
 
KVALITETA ŽIVLJENJA, SREĆA I ŽIVOTNO ZADOVOLJSTVO U HRVATSKOJ I ZEMLJAMA EU, TE USPOREDBE SJEVEROZAPADNE I OSTALIH DIJELOVA HRVATSKE (str.139-153) hrvatskipdf 471 KB
QUALITY OF LIFE, HAPPINESS AND LIFE SATISFACTION IN CROATIA AND EU COUNTRIES, AND COMPARING NORTHWESTERN AND OTHER PARTS OF CROATIA (str.152-153) engleskipdf 471 KB
Ljiljana Kaliterna-Lipovčan, Andreja Brajša-Žganec
Prethodno priopćenje
 
DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (str.155-174) hrvatskipdf 413 KB
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF NORTHWESTERN CROATIA (str.173-174) engleskipdf 413 KB
Nenad Pokos
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIOEKONOMSKI RAZVOJ I KVALITETA ŽIVLJENJA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ: STATISTIČKA REGIONALIZACIJA KAO OKVIR ZA ELASTIČNU PODREGIJU (str.175-196) hrvatskipdf 354 KB
SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT AND QUALITY OF LIFE IN NORTHWESTERN CROATIA: STATISTICAL REGIONALIZATION AS A FRAME FOR ELASIC SUB-REGION (str.195-196) engleskipdf 354 KB
Saša Poljanec Borić
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIO-PROSTORNI ASPEKTI RAZVOJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE: IZMEĐU NORMIRANJA I PRAKSI (str.197-211) hrvatskipdf 496 KB
SOCIO-SPATIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT IN NORTH-WEST CROATIA: BETWEEN NORMATIVE ACTS AND PRCTICES (str.210-211) engleskipdf 496 KB
Anka Mišetić
Izvorni znanstveni članak
 
KVALITETA ŽIVLJENJA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ KROZ POVIJEST S NAGLASKOM NA GRAD VARAŽDIN (str.213-245) hrvatskipdf 452 KB
THE QUALITY OF LIFE IN NORTHWEST CROATIA THROUGH HISTORY WITH EMPHASIS ON THE CITY OF VARAŽDIN (str.245-245) engleskipdf 452 KB
Ljiljana Dobrovšak
Pregledni rad
 
KVALITETA ŽIVLJENJA GRAĐANA GRADA VARAŽDINA: USPOREDBA S EUROPSKOM UNIJOM (str.247-265) hrvatskipdf 561 KB
THE QUALITY OF LIFE OF CITIZENS IN THE CITY OF VARAŽDIN: A COMPARISON WITH THE EUROPEAN UNION (str.265-265) engleskipdf 561 KB
Andreja Brajša-Žganec, Goran Kozina
Izvorni znanstveni članak
 
KOLOMAN RAC U ARHIVSKIM DOKUMENTIMA (str.269-281) hrvatskipdf 760 KB
KOLOMAN RAC IN ARCHIVAL DOCUMENTS (str.281-281) engleskipdf 760 KB
Karmen Levanić
Izvorni znanstveni članak
 
AKADEMIK MIROSLAV ŠICEL – VODITELJ ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U VARAŽDINU 2003. – 2011. (str.285-301) hrvatskipdf 889 KB
ACADEMICIAN MIROSLAV ŠICEL – THE DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF THE CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS IN VARAŽDIN 2003 – 2011 (str.301-301) engleskipdf 889 KB
Eduard Vargović
Stručni rad
 
SREDNJOVJEKOVNO PLEMSTVO MEĐIMURJA (str.305-352) hrvatskipdf 553 KB
MEDIEVAL NOBILITY IN THE REGION OF MEĐIMURJE (str.352-352) engleskipdf 553 KB
Zoran Turk
Izvorni znanstveni članak
 
THEODOR KRAVINA CRONSTAIN I NJEGOVE VEZE S ISUSOVAČKIM KOLEGIJEM U VARAŽDINU (OBLJETNICA ČETVRTINE TISUĆLJEĆA IMENOVANJA VARAŽDINSKOG PROFESORA CRONSTAINA REKTOROM THERESIANUMA U BEČU) (str.353-366) hrvatskipdf 650 KB
THEODOR KRAVINA CRONSTAIN AND HIS CONNECTIONS TO THE JESUIT COLLEGE IN VARAŽDIN (THE QUARTER OF MILLENNIA ANNIVERSARY OF THE VARAŽDIN PROFESSOR CRONSTAIN APPOINTMENT TO THE POST OF RECTOR OF THERESIANUM) (str.366-366) engleskipdf 650 KB
Stanislav Južnič
Izvorni znanstveni članak
 
PJESME FLORIJANA ANDRAŠECA U NOVINAMA MURAKÖZ-MEDJIMURJE (str.367-378) hrvatskipdf 261 KB
FLORIJAN ANDRAŠEC’S POEMS IN MURAKÖZ-MEDJIMURJE NEWSPAPER (str.378-378) engleskipdf 261 KB
Branimir Bunjac
Stručni rad
 
DJELOVANJE VARAŽDINSKIH GIMNAZIJSKIH SKAUTA POČETKOM PRVOG SVJETSKOG RATA (str.379-391) hrvatskipdf 282 KB
ACTIVITIES OF VARAŽDIN GRAMMAR SCHOOL SCOUTS AT THE BEGINNING OF THE FIRST WORLD WAR (str.391-391) engleskipdf 282 KB
Siniša Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
DOPRINOS VARAŽDINSKE MLADEŽI DOBROTVORNIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM PRVOG SVJETSKOG RATA (str.393-414) hrvatskipdf 392 KB
VARAŽDIN YOUTH’S CONTRIBUTION TO CHARITY ACTIVITIES DURING THE FIRST WORLD WAR (str.413-414) engleskipdf 392 KB
Siniša Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
UDIO DJELA S FILOZOFSKOM TEMATIKOM U KNJIŽNOM FONDU SAMOSTANSKE KNJIŽNICE REDA KAPUCINA U VARAŽDINU PREMA KATALOZIMA IZ 1762. I 1944. (str.415-434) hrvatskipdf 578 KB
SHARE OF PHILOSOPHICAL TITLES IN THE LIBRARY FUND OF THE VARAŽDIN CAPUCHIN MONASTERY LIBRARY ACCORDING TO THE 1762 AND 1944 CATALOGUES (str.434-434) engleskipdf 578 KB
Matija Mato Škerbić
Pregledni rad
 
VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI POD RAVNATELJSTVOM HRVATSKOG SKLADATELJA DAVORA BOBIĆA (2007.-2014.) (str.435-448) hrvatskipdf 257 KB
VARAŽDIN BAROQUE EVENINGS UNDER GUIDANCE OF COMPOSER DAVOR BOBIĆ (2007-2014) (str.448-448) engleskipdf 257 KB
Zdenka Weber
Pregledni rad
 
O HRVATSKOJ AKADEMIJI, NJEZINIM RAZREDIMA I ČLANOVIMA ROĐENIM NA PODRUČJU SJEVEROZAPADNE HRVATSKE. U POVODU 30. OBLJETNICE TISKA ČASOPISA RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD VARAŽDIN (str.449-462) hrvatskipdf 780 KB
ABOUT THE CROATIAN ACADEMY, ITS DEPARTMENTS, AND MEMBERS BORN IN THE NORTHWEST OF CROATIA. ON THE 30TH ANNIVERSARY OF THE PAPERS OF THE INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH WORK IN VARAŽDIN (str.462-462) engleskipdf 780 KB
Vladimir Huzjan, Ana Kaniški
Prethodno priopćenje
 
VITRAJI PAVLA VOJKOVIĆA U ŽUPNOJ CRKVI SV. MARTINA BISKUPA U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA (str.463-492) hrvatskipdf 2 MB
PAVAO VOJKOVIĆ’S STAINED GLASS WINDOWS IN THE CHURCH OF ST. MARTIN THE BISHOP IN VARAŽDINSKE TOPLICE (str.491-492) engleskipdf 2 MB
Ana Kaniški
Pregledni rad
 
Posjeta: 27.760 *