hrcak mascot   Srce   HID

Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 1 No. 1., 2005.


Croatica et Slavica Iadertina,Vol. 1 No. 1.
Datum izdavanja: siječnja 2006.

Objavljen na Hrčku: 27. 4. 2009.
Sadržaj Puni tekst
UVODNA RIJEČ (str.2-2)  
Uvodnik  
TIHI PREGALAC ZNANOSTI (str.3-9) hrvatskipdf 162 KB
A QUIET AND DILIGENT SCHOLAR (str.3-9)  
Tihomil Maštrović
Stručni rad
 
BIBLIOGRAFIJA RADOVA NIKICE KOLUMBIĆA (str.11-17) hrvatskipdf 155 KB
Vanda Babić
Stručni rad
 
DVA MOGUĆA FONOLOŠKA TUMAČENJA PROZODIJSKOGA SUSTAVA U CAVTATSKOME GOVORU (str.19-30) hrvatskipdf 361 KB
TWO POSSIBLE FONOLOGICAL EXPLANATIONSOF THE PROSODIC SYSTEM IN THE SPEECH OF CAVTAT (str.19-30)  
Dalibor Brozović
Izvorni znanstveni članak
 
O JEZIKU (str.31-37) hrvatskipdf 232 KB
ON LANGUAGE (str.31-37)  
Josip Užarević
Stručni rad
 
ČAKAVŠTINA U "SENJSKOM PUNTAPETU" MIROSLAVA KOVAČEVIĆA SENJANINA (str.39-46) hrvatskipdf 208 KB
THE ČAKAVIAN VARIANT IN THE "SENJSKI PUNTAPET" (SENJ BROOCH) BY MIROSLAV KOVAČEVIĆ FROM SENJ (str.39-46)  
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
SLOŽENO-SUFIKSALNA TVORBA IMENICA U GRADIŠĆANSKOHRVATSKIM ČAKAVSKIM GOVORIMA (str.47-60) hrvatskipdf 348 KB
THE COMPOUND AND SUFFIXAL NOUN FORMATION IN ČAKAVIAN SPEECHES OF BURGENLAND CROATS (str.47-60)  
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI NASTAVNI JEZIK I DVOJEZIČNO ŠKOLSTVO GRADIŠĆANSKIH HRVATA U AUSTRIJI POČEVŠI OD GODINE 1921. (str.61-76) hrvatskipdf 264 KB
CROATIAN AS A LANGUAGE OF INSTRUCTION AND BILINGUAL SCHOOL SYSTEM IN AUSTRIA BEGINNING FROM 1921 (str.61-76)  
Andrea Zorka Kinda-Berlakovich
Izvorni znanstveni članak
 
POVIJESNI RAZLOZI TERMINOLOŠKIH PROMJENA U NOVOM HRVATSKOM KAZNENOM ZAKONODAVSTVU (str.77-88) hrvatskipdf 253 KB
HISTORICAL REASONS FOR THE TERMINOLOGICAL CHANGES IN THE NEW CROATIAN PENAL LEGISLATION (str.77-88)  
Josip Miletić
Izvorni znanstveni članak
 
DIJALOG I JEDNOSTAVNA PROŠLA GLAGOLSKA VREMENA U "BRIŽINSKIM SPOMENICIMA" I GLAGOLSKIM PRENJIMA (str.89-106) hrvatskipdf 394 KB
DIALOGUE AND SIMPLE PAST TENSES IN "FREISING MANUSCRIPTS" AND IN GLAGOLITIC CONTRASTS (str.89-106)  
Kornelija Kuvač-Levačić
Pregledni rad
 
NARJEČNO RAZLIKOVANJE UZ RIJEKU MURU (str.107-123)  
DIALECT VARIATION ALONG THE MURA (str.107-123) engleskipdf 341 KB
Marc L. Greenberg
Izvorni znanstveni članak
 
NAGLASAK PRASLAVENSKE RIJEČI *SЬRDЬCE (str.125-133) hrvatskipdf 366 KB
THE ACCENT OF PROTO-SLAVIC *SЬRDЬCE (str.125-138)  
Mate Kapović
Izvorni znanstveni članak
 
GENDER OF THE NAMES OF PROFESSIONS (str.135-151)  
ΡOД ИМЕН СYЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В НАЗВАНИЯХ ПΡOФЕСCИЙ (str.135-151) ruskipdf 453 KB
Eugenija Ćuto
Pregledni rad
 
TVORBA I KARAKTERISTIKE TRPNIH GLAGOLSKIH PRIDJEVA U RUSKOM I HRVATSKOM JEZIKU (UZ OSVRT NA POJAM INFINITIVNE OSNOVE) (str.153-163) hrvatskipdf 363 KB
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИЗНАКИ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ В РУССКОМ И ХОРВАТСКОМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКАХ (С АНАЛИЗОМ ОСНОВЫ НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ФОРМЫ) (str.153-163)  
Tomislav Levačić
Pregledni rad
 
RECEPCIJA KARNARUTIĆA U MAĐARSKOJ KNJIŽEVNOSTI (str.165-194) hrvatskipdf 422 KB
RECEPTION OF THE KARNARUTIĆ IN THE HUNGARIAN LITERATURE (str.165-194)  
István Lőkös
Izvorni znanstveni članak
 
SCENSKI KONTEKST "KOMEDIJA" NIKOLE NALJEŠKOVIĆA (str.195-205) hrvatskipdf 265 KB
STAGE CONTEXT OF "COMEDIES" OF NIKOLA NALJEŠKOVIĆ (str.195-205)  
Divna Mrdeža Antonina
Izvorni znanstveni članak
 
PROPOVIJEDI VICKA ZMAJEVIĆA (str.207-228) hrvatskipdf 361 KB
VICKO ZMAJEVIĆ' SERMONS (str.207-228)  
Vanda Babić
Pregledni rad
 
BALADA I CENZURA U ILIRIZMU I BIDERMAJERU (str.229-238) hrvatskipdf 285 KB
DIE BALLADE UND DIE ZENSUR IM ILLYRISMUS UND IM BIEDERMEIER (str.229-238)  
Zaneta Sambunjak
Izvorni znanstveni članak
 
LIRSKI PREPJEVI P. A. KAZALIJA (str.239-249) hrvatskipdf 303 KB
P. A. KAZALI'S LYRIC POETIC TRANSLATIONS (str.239-249)  
Nevenka Košutić-Brozović
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATICE U BIOGRAFSKOM RJEČNIKU "DONNE ILLUSTRI" ZADRANKE ITALE BOGDANOVIĆ (1874.-1945.) (str.251-266) hrvatskipdf 291 KB
FAMOUS CROATIAN WOMEN IN THE DICTIONARY "DONNE ILLUSTRI" (str.251-266)  
Nedjeljka Balić-Nižić
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA NJEMAČKE KNJIŽEVNOSTI U BORBAMA STARIH I MLADIH U "VIENCU" (str.267-289) hrvatskipdf 308 KB
DEUTSCHE LITERATUR IM STREIT DER ALTEN UND JUNGEN IN DER ZEITSCHRIFT VIENAC (str.267-289)  
Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak
 
PAGINAE IADERTINAE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA (UZ 90. OBLJETNICU SMRTI ANTUNA GUSTAVA MATOŠA) (str.291-311) hrvatskipdf 329 KB
THE PAGINAE IADERTINAE OF ANTUN GUSTAV MATOŠ 8ON THE OCCASION OF THE 90TH ANNIVERSARY OF DEATH OF ANTUN GUSTAV MATOŠ) (str.291-311)  
Tihomil Maštrović
Izvorni znanstveni članak
 
ANTIMODERNISTIČKI MODERNIST (str.313-323) hrvatskipdf 236 KB
ANTIMODERN MODERNIST (str.313-323)  
Zoran Kravar
Izvorni znanstveni članak
 
TEMATSKA, STRUKTURALNA I NARATIVNA OBILJEŽJA ROMANA "U MRAKU" ILIJE JAKOVLJEVIĆA (str.325-344) hrvatskipdf 279 KB
THE THEMATIC, STRUCTURAL AND NARRATIVE FEATURES OF ILIJA JAKOVLJEVIĆ'S NOVEL "IN THE DARK" (str.325-344)  
Šimun Musa
Izvorni znanstveni članak
 
ČABRAJČEVI KNJIŽEVNOKRITIČKI ZAPISI U OZRAČJU POEZIJE I ZNANOSTI (str.345-371) hrvatskipdf 358 KB
ČABRAJEC'S WORKS OF LITERARY CRITICISM IMBUED WITH POETRY AND SCIENCE (str.345-371)  
Mladen Dorkin
Stručni rad
 
A. P. ČEHOV, "TRI SESTRE": MONOLOŠKI ILI DIJALOŠKI GOVOR? (str.373-383) hrvatskipdf 355 KB
А. П. ЧEXOВ, "ТРИ СЕСТРЫ": МОНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЛИ ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ? (str.373-383)  
Zdenka Matek Šmit
Izvorni znanstveni članak
 
ASPEKT VREMENA U ROMANIMA E. ZAMJATINA "MI" I G. ORWELLA "1984" (str.385-399) hrvatskipdf 281 KB
THE ASPECT OF TIME IN THE NOVELS "WE" BY E. ZAMYATIN AND "1984" BY G. ORWELL (str.385-399)  
Rafaela Šejić
Izvorni znanstveni članak
 
PROBLEMI PRIJEVODA PRIPOVIJESTI "ĐAVAO" MARINE CVETAJEVE (str.401-411) hrvatskipdf 329 KB
PROBLEMS OF TRANSLATION OF MARINA TSVETAEVA'S STORY "THE DEVIL" (str.401-411)  
Adrijana Vidić
Pregledni rad
 
 
Ostalo  
Posjeta: 69.483 *