hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja,Vol. 53 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 30. 12. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.I-I) hrvatskipdf 87 KB
Content (str.II-II) engleskipdf 81 KB
Kazalo  
Impressum (str.III-III) hrvatskipdf 85 KB
Impressum (str.III-III) engleskipdf 85 KB
Ostalo  
The Role of Personal Factors in Explaining Binge Eating  
Uloga osobnih čimbenika u objašnjenju kompulzivnog prejedanja (str.1-16) hrvatskipdf 344 KB
Danijela Božić, Ivana Macuka
Izvorni znanstveni članak
 
"They Used to Tell me That I'm no Better Than My Son"-Family Stigma Based on Intellectual Disability of a Family Member  
„Nekad su mi znali reći da nisam bolja od svog sina“ - stigma obitelji temeljem intelektualnih teškoća člana obitelji (str.17-31) hrvatskipdf 338 KB
Marko Buljevac, Zdravka Leutar
Izvorni znanstveni članak
 
Beliefs about Inclusive Practices among Students of Teacher Education and in-Service Teachers  
Uvjerenja studenata učiteljskog studija i zaposlenih učitelja o inkluzivnoj praksi (str.32-46) hrvatskipdf 332 KB
Dejana Bouillet, Vlatka Domović, Sanela Ivančević
Izvorni znanstveni članak
 
Raising Awareness Among Secondary School Students About the Needs of Their Deaf and Hard-of-Hearing Peers  
Senzibiliziranje učenika srednje škole za specifične potrebe gluhih i nagluhih vršnjaka (str.47-60) hrvatskipdf 323 KB
Zlatka Kozjak Mikić, Mirna Šaban, Vesna Ivasović
Izvorni znanstveni članak
 
CroDA: Hrvatski diskursni korpus govornika s afazijom  
CroDA: a Croatian Discourse Corpus of Speakers with Aphasia (str.61-71) engleskipdf 312 KB
Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Karolina Lice
Izvorni znanstveni članak
 
Perception of Oneself and One's Environment Among Parents who Have Children with Developmental Disabilities and Parents of Typically Developing Children  
Doživljaj samoga sebe i okoline kod roditelja djece urednog razvoja i roditelja djece s razvojnim teškoćama (str.72-87) hrvatskipdf 712 KB
Ivana Rašan, Željka Car, Jasmina Ivšac Pavliša
Izvorni znanstveni članak
 
The Role of Empathy in the Relationship Between Intelligence and Criminal Recidivism  
Uloga empatije u odnosu inteligencije i kriminalnog recidivizma (str.88-97) hrvatskipdf 309 KB
Martina Lotar Rihtarić, Ivana Vrselja, Đulijana Badurina-Sertić
Izvorni znanstveni članak
 
Psihološke posljedice nasilja preko interneta za žrtve, nasilnike i nasilnike/žrtve  
Psychological Outcomes of Cyber-Violence on Victims, Perpetrators and Perpetrators/Victims (str.98-110) engleskipdf 337 KB
Daniela Šincek, Ivana Duvnjak, Marija Milić
Izvorni znanstveni članak
 
Dinamički potencijal povratnih informacija u samoreguliranom učenju i motivaciji djece s teškoćama u učenju matematike  
Dynamic Potential of Feedback in Self-Regulated Learning and Motivation of Children with Mathematical Learning Difficulties (str.111-129) engleskipdf 466 KB
Linda Salihu, Mikko Aro, Pekka Räsänen
Izvorni znanstveni članak
 
Characteristics of Eye Movements and Models of Reading Based on the Use of Eye-Tracking  
Obilježja pokreta očiju i modeli čitanja utemeljeni na uporabi uređaja za praćenje pokreta očiju (str.130-141) hrvatskipdf 325 KB
Ana Matić
Pregledni rad
 
Aging and Old Age in the Mirrors of Spirituality  
Starost i starenje u zrcalu duhovnosti (str.142-151) hrvatskipdf 304 KB
Ana Štambuk
Pregledni rad
 
Upute autorima (str.155-157) hrvatskipdf 199 KB
Instructions to authors (str.158-159) engleskipdf 161 KB
Ostalo  
Posjeta: 17.564 *