hrcak mascot   Srce   HID

Medicinski vjesnik, Vol. 31 No. (1-4), 1999.


Medicinski vjesnik,Vol. 31 No. (1-4)
Datum izdavanja: prosinca 1999.

Objavljen na Hrčku: 5. 1. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Uvodnik (str.11-11) hrvatskipdf 289 KB
Antun Tucak
Uvodnik
 
125-ta obljetnica konstituirajuće skupštine ’"Družtva slavonskih liečnika u Osieku" održane 15. prosinca 1874. godine (str.11-16) hrvatskipdf 3 MB
125th anniversary of "The Slavonian Medical Association of Osijek" constitutive assembly, held on 15th december 1874 (str.11-16) engleskipdf 3 MB
Biserka Belicza
Stručni rad
 
Razvoj stomatološke zaštite u Osijeku (str.17-18) hrvatskipdf 1 MB
The beginnings of stomatology in Osijek (str.17-18) engleskipdf 1 MB
Zdenka Mandić, Slavica Dješka
Stručni rad
 
Dinamika volumena prednjeg odjeljka potkoljenice tijekom mišićne kontrakcije (str.19-22) hrvatskipdf 2 MB
Volume dynamics of the front shin compartment in muscle contraction (str.19-22) engleskipdf 2 MB
Radivoje Radić, Vasilije Nikolić
Stručni rad
 
Eksperimentalni modeli proučavanja rane embriogeneze sisavaca (str.23-26) hrvatskipdf 2 MB
Experimental models in the research of the early embriogenesis (str.23-26) engleskipdf 2 MB
Ljiljana Kostović-Knežević, Srećko Gajović, Tatjana Belovari
Stručni rad
 
Principi oslikavanja magnetskom rezonancijom (str.27-32) hrvatskipdf 3 MB
Principles of magnetic resonance imaging (str.27-32) engleskipdf 3 MB
Jasminka Brnjas-Kraljević, Maja Balarin, Sanja Dolanski-Babić
Stručni rad
 
Uzroci smrti obduciranih u Kliničkoj bolnici Osijek tijekom petogodišnjeg razdoblja (str.33-40) hrvatskipdf 4 MB
The cause of death in five year period in the Osijek clinical hospital (str.33-40) engleskipdf 4 MB
Suzana Mimica, Branko Dmitrović, Mladen Marcikić, Milanka Mrčela, Zorislav Kraus, Damir Dumić, Valerija Blažičević
Stručni rad
 
Pregled smrtonosnih ratnih strijelnih rana i ozljeda nastalih djelovanjem eksplozivnih sredstava u istočnoj Slavoniji (str.41-47) hrvatskipdf 3 MB
Autopsy analysis of mortal gunshot and explosive war wounds in eastern Slavonia (str.41-47) engleskipdf 3 MB
Mladen Marcikić, Branko Dmitrović, Zorislav Kraus, Damir Dumić, Milanka Mrčela
Stručni rad
 
Mogućnost detekcije nevirusnih uzročnika spolno prenosivih bolesti citološkom analizom VCE razmaza obojenih po Papanicolaou (str.49-53) hrvatskipdf 2 MB
Possibilities of detection of non-viral pathogens causing sexully transmitted diseases by means of cytological analysis of VCE-smears stained by Papanicolaou (str.49-53) engleskipdf 2 MB
Marija Pajtler
Stručni rad
 
Glikobiologija psihološkog stresa (str.55-61) hrvatskipdf 3 MB
Glycobiology of psychological stress (str.55-61) engleskipdf 3 MB
Gordan Lauc, Jerka Dumić, Mirna Flögel
Stručni rad
 
Epidemiološke odlike sojeva Pseudomonas aeruginosa izoliranih iz različitih kliničkih materijala (str.63-66) hrvatskipdf 2 MB
Epidemiological characteristic of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from different clinical specimens (str.63-66) engleskipdf 2 MB
Jasmina Vraneš, Mira Horonitz, Boris Gmajnički, Jasminka Talapko
Stručni rad
 
Infekcije s novootkrivenim uzročnicima (str.67-70) hrvatskipdf 2 MB
Emerging infections (str.67-70) engleskipdf 2 MB
Ivan Soldo, Mario Duvnjak
Stručni rad
 
Riba kao pokazatelj onečišćenja eko-sustava živom (str.71-74) hrvatskipdf 2 MB
Fish- an indicator of an eco-system mercury contamination (str.71-74) engleskipdf 2 MB
Dinko Puntarić, Jasna Bošnir, Zdenko Šmit, Željka Capuder
Stručni rad
 
Genetika epilepsija dječje dobi (str.75-89) hrvatskipdf 6 MB
Genetics of the epilepsies in childhood (str.75-89) engleskipdf 6 MB
Duško Mardešić
Stručni rad
 
Morbus Caroli u devetogodišnjeg djeteta (str.91-92) hrvatskipdf 730 KB
Caroli's disease in a nine-year-old boy (str.91-92) engleskipdf 730 KB
Zlatko Mandić, Zdenka Kručaj, Ljerka Pinotić, Snježana Angebrandt
Stručni rad
 
Intervencijska radiologija u Kliničkoj bolnici Osijek (str.93-95) hrvatskipdf 1 MB
Intervention radiology at the Osijek clinical hospital (str.93-95) engleskipdf 1 MB
Otomar Rubin, Slavko Šimunić, Krešimir Glavina
Stručni rad
 
Radioterapija - radiobiološke i fizikalne osnove, primjena u liječenju raka dojke (str.97-106) hrvatskipdf 5 MB
Radiotherapy- radiobiological and fiscal bases, therapy of breast cancer (str.97-106) engleskipdf 5 MB
Zdenko Krajina
Stručni rad
 
Analiza bolesnika oboljelih od karcinoma štitnjače liječenih u Odjelu za nuklearnu medicinu, zaštitu od zračenja i patofiziologiju u razdoblju od 1968. do 1998. godine (str.107-116) hrvatskipdf 4 MB
Analysis of patients with thyroid cancer treated at the Department of nuclear medicine, radiation protection and pathophysology over the period 1968 - 1998 (str.107-116) engleskipdf 4 MB
Ivan Karner, Juraj Smoje, Aleksandar Rusić, Jasna Gardašanić, Nedeljko Topuzović, Ivan Mihaljević, Pašezada Kosović
Stručni rad
 
Fiberbronhoskopija u etiološkoj dijagnostici pneumonije (str.117-120) hrvatskipdf 1 MB
Fibrobronchoscopy in the etiological diagnosis of pneumonia (str.117-120) engleskipdf 1 MB
Ivan Žulj
Stručni rad
 
Epidemiološka istraživanja cerebrovaskularnih bolesti u Hrvatskoj (str.121-126) hrvatskipdf 3 MB
Epidemiological investigations of cerebrovascular diseases in Croatia (str.121-126) engleskipdf 3 MB
Boško Barac
Stručni rad
 
Ličnost i psihopatologija (str.127-130) hrvatskipdf 2 MB
Personality and psychopathology (str.127-130) engleskipdf 2 MB
Nikola Mandić
Stručni rad
 
Psoriasis vulgaris u istočnoj Hrvatskoj - epidemiologija i "trigger" čimbenici (str.131-137) hrvatskipdf 3 MB
Psoriasis vulgaris in eastern Croatia- epidemiology and "trigger" factors (str.131-137) engleskipdf 3 MB
Vladimira Barišić-Druško, Ivana Ručević
Stručni rad
 
Učinkovitost dijetalne prehrane na tijek liječenja psorijaze (str.139-143) hrvatskipdf 3 MB
Efficacy of low energy diet in the treatment of psoriasis (str.139-143) engleskipdf 3 MB
Marija Adam Perl, Vladimira Druško, Marko Lukić, Antonija Perl
Stručni rad
 
Suzbijanje raka debelog crijeva: iskustvo osječkog programa zaštite (str.145-149) hrvatskipdf 3 MB
Control of colon cancer: experience with the Osijek program of protection (str.145-149) engleskipdf 3 MB
Zdravko Ebling
Stručni rad
 
Dijabetičko stopalo (str.151-156) hrvatskipdf 2 MB
The diabetic foot (str.151-156) engleskipdf 2 MB
Ante Ivandić, Zoran Švarc, Ivana Prpić-Križevac, Tatjana Bačun, Silvija Canecki, Sandra Nesek
Stručni rad
 
Kirurški problemi u liječenju dijabetičkih stopala (str.157-175) hrvatskipdf 6 MB
Surgical issues in the treatment of diabetic foot (str.157-175) engleskipdf 6 MB
Janko Hančević, Vladimir Lehner
Stručni rad
 
Kritička ocjena tromboprofilakse u kirurški liječenih bolesnika (str.177-183) hrvatskipdf 3 MB
A critical assessment of thromboprophylaxis in surgically treated patients (str.177-183) engleskipdf 3 MB
Katarina Zdravčević-Šakić
Stručni rad
 
ESWL - standardna metoda liječenja urolitijaze (str.185-189) hrvatskipdf 2 MB
ESWL - the standard treatment for urolithiasis (str.185-189) engleskipdf 2 MB
Antun Tucak
Stručni rad
 
Prognostički faktori karcinoma grkljana (str.191-198) hrvatskipdf 3 MB
Prognostic factors in laryngeal carcinoma (str.191-198) engleskipdf 3 MB
Davorin Đanić
Stručni rad
 
Učestalost retinopatije u bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih klorokinom (str.199-202) hrvatskipdf 2 MB
Frequency of retinopathy in patients with rheumatoid arthritis treated by chlorochine (str.199-202) engleskipdf 2 MB
Zlatko Balog, Tanja Jukić-Lešina
Stručni rad
 
Operacijsko liječenje hidrocefalusa (str.203-207) hrvatskipdf 2 MB
Operative treatment of hydrocephalus in Osijek clinical hospital (str.203-207) engleskipdf 2 MB
Marko Rukovanjski, Božidar Muršić, Gordan Reljac, Goran Blagus, Đuro Vranković, Ivan Hećimović, Bruno Splavski, Robert Softić
Stručni rad
 
Mehaničke komplikacije pri ugradnji totalne endoproteze kuka (str.209-211) hrvatskipdf 1 MB
Mehanical complications in total hip joint endoprosthesis implantation (str.209-211) engleskipdf 1 MB
Savo Jovanović, Radivoje Radić
Stručni rad
 
Mogućnost antenatalne i intrapartalne dijagnostike ugroženosti prijevremeno rođenog djeteta (str.213-216) hrvatskipdf 1 MB
Possibilities in antenatal and itrapartal diagnostics of imperilled preterm born child (str.213-216) engleskipdf 1 MB
Darko Čuržik
Stručni rad
 
IV. osječki urološki dani (str.217-219) hrvatskipdf 2 MB
4th Osijek Urological days (str.217-219) engleskipdf 2 MB
Ruđer Novak
Stručni rad
 
Hrvatska medicinska tehnologija je više no spremna za novi milenij (str.221-221) hrvatskipdf 393 KB
Lodge 1993’s Blaskovich says Croatia’s medical technology ’more than ready’ for new millennium (str.221-221) engleskipdf 393 KB
Jerry Blaskovich
Ostalo
 
Posjeta: 21.591 *