hrcak mascot   Srce   HID

Povijesni prilozi, Vol. 36 No. 53, 2017.


Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Prikrivena moć. Uloga pripadnica gradske elite u političkom, društvenom i gospodarskom životu zagrebačkoga Gradeca (str.7-27) hrvatskipdf 192 KB
Concealed power: The role of the female members of the city elite in the political, social and economic life of Zagreb Gradec (str.28-28) engleskipdf 192 KB
Marija Karbić, Bruno Škreblin
Izvorni znanstveni članak
 
“Statuta Confiniariorum Varasdinensium” iz 1732. godine: latinski i kajkavski tekst (str.29-72) hrvatskipdf 284 KB
“Statuta Confiniariorum Varasdinensiumˮ iz 1732. godine: latinski i kajkavski tekst (str.73-73) engleskipdf 284 KB
Zlatko Kudelić
Izvorni znanstveni članak
 
Thematic Strand on the History of Education in Croatia (str.77-79) engleskipdf 82 KB
Vlasta Švoger
Uvodnik
 
The 'Quiet Force': The Role of Legal Education in the Disciplining of the Hungarian and Croatian Nobility in the 1760s (str.81-107) engleskipdf 258 KB
‘Tiha sila’. Uloga pravnoga obrazovanja u discipliniranju mađarskoga i hrvatskoga plemstva 1760-ih (str.108-108) hrvatskipdf 258 KB
Ivana Horbec
Izvorni znanstveni članak
 
The Upbringing of Competent and Patriotic Officers: Military Education at the Theresian Military Academy in Wiener Neustadt (1752-1805) (str.109-131) engleskipdf 240 KB
Odgoj kompetentnih i patriotskih časnika: vojno obrazovanje u Terezijanskoj vojnoj akademiji u Bečkom Novom Mjestu (1752.-1805.) (str.132-132) hrvatskipdf 240 KB
Teodora Shek Brnardić
Izvorni znanstveni članak
 
Resistance, Conflicts And Contributions To Organising Education In Slavonia In The 18th And The First Decades Of The 19th Century (str.161-133) engleskipdf 259 KB
Otpori, sukobi i prinosi organiziraju obrazovanja u Slavoniji u 18. i prvim desetljećima 19. stoljeća (str.162-162) hrvatskipdf 259 KB
Milan Vrbanus
Izvorni znanstveni članak
 
The 1848 – 1849 Revolutionary Turmoil – Incentive for Changes in Croatia’s Education System (str.163-184) engleskipdf 206 KB
Revolucionarna previranja 1848. – 1849. – poticaj za promjene u hrvatskom školstvu (str.185-185) hrvatskipdf 206 KB
Vlasta Švoger
Izvorni znanstveni članak
 
Rajna Šošić Klindžić, Uvod u teorijsku arheologiju – stvaraoci i pravci u 20. stoljeću, Zagreb: FF Press, 2016, 196 stranica (str.189-191) hrvatskipdf 80 KB
Goran Đurđević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Katrin Keller, Petr Maťa und Martin Scheutz (ur.), Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie, Wien: Böhlau Verlag, 2017, 388 stranica (str.192-195) hrvatskipdf 101 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, uredili Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016, 772 stranica (str.195-199) hrvatskipdf 90 KB
Dragana Balić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Robert Skenderović i Stanko Andrić (ur.), Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014., Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017, 392 stranice (str.200-203) hrvatskipdf 87 KB
Anđelko Vlašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Luka Šešo (ur.), Samobor – stotinu godina nakon Milana Langa, Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište i Ogranak Matice hrvatske u Samoboru, 197 stranica (str.203-206) hrvatskipdf 100 KB
Paula Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik, godina LXIX, broj 1 (2016), 1-273 stranica; Historijski zbornik, godina LXIX, broj 2 (2016), 275-624 stranica (str.206-209) hrvatskipdf 99 KB
David Cesar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dubravko Lovrenović, (1956. – 2017.) (str.213-213) hrvatskipdf 59 KB
Dženan Dautović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 11.381 *