hrcak mascot   Srce   HID

Veterinarski arhiv, Vol. 88 No. 1, 2018.


Datum izdavanja: siječnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Molekularni dokaz toksinskih tipova bakterije Clostridium perfringens, enteropatogenih sojeva Escherichia coli te rotavirusa i koronavirusa u uzorcima proljeva kod neonatalne jaradi  
Molecular detection of Clostridium perfringens toxinotypes, Enteropathogenic Escherichia coli, rotavirus and coronavirus in diarrheic fecal samples of neonatal goat kids (str.1-20) engleskipdf 1 MB
Desh D. Singh, Rajveer S. Pawaiya, Kumaresan Gururaj, Neeraj K. Gangwar, Anil K. Mishra, Dimple Andani, Manoj K. Singh, Saket Bhushan, Ashok Kumar
Izvorni znanstveni članak
 
Histopatološko istraživanje Ahilove tetive nakon izlaganja bisfenolu A i naknadnog liječenja trombocitnim faktorima rasta  
Histopathological study of the Achilles tendon after exposure to bisphenol-A and its subsequent treatment with platelet growth factors (str.21-35) engleskipdf 5 MB
Cristina Bellido, Carlos Abellán, Ana Molina, Alfonso Blanco, Rosario Moyano
Izvorni znanstveni članak
 
Stanična imunost kunića nakon višekratne izloženosti sevofluranu i dušikovu oksidulu  
The effect of repeated sevoflurane and nitrous oxide exposure on immunity in rabbits (str.37-48) engleskipdf 2 MB
Višnja Nesek Adam, Damjan Marin, Maja Popović, Sanja Berić Lerotić, Andrea Gudan Kurilj, Dražen Matičić, Dražen Vnuk
Izvorni znanstveni članak
 
Elektrokemijski imunosenzor za dokazivanje progesterona u mlijeku krava muzara  
An electrochemical immunosensor for detecting progesterone in milk from dairy cows (str.49-57) engleskipdf 411 KB
Ling Wu, Wei Yang, Cheng Xia, Chuang Xu, Hongyou Zhang
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje učinka medicinskog meda L-mesitran® na cijeljenje nekirurških rana kod mačaka  
Observational study of the effect of L-Mesitran® medical honey on wound healing in cats (str.59-74) engleskipdf 2 MB
Barbara Lukanc, Tončka Potokar, Vladimira Erjavec
Izvorni znanstveni članak
 
Histološko i histomorfometrijsko istraživanje kore malog mozga i srebrom obojenih regija nukleolusne organizacije Purkinjeovih neurona u štakora kronično tretiranim morfinom  
Histological and histomorphometric studies on the cerebellar cortex and silver stained nucleolus organizer regions of Purkinje neurons in chronic morphine-treated rats (str.75-88) engleskipdf 2 MB
Ilhami Celik, Muzaffer Seker, Ahmet Salbacak
Izvorni znanstveni članak
 
Morfologija epaksijalnog mišićja i osteološki razvoj ranih stadija mekousne pastrve (Salmothymus obtusirostris, Heckel, 1851)  
Morphology of the epaxial musculature and osteological development of the early developmental stages of softmouth trout (Salmothymus obtusirostris, Heckel, 1851) (str.89-100) engleskipdf 1 MB
Srebrenka Nejedli, Zvonimir Kozarić, Ivan Katavić, Ivona Žura Žaja, Ivana Tlak Gajger
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj spola i klaoničke dobi na fizikalno-kemijska svojstva junećega mesa  
The effect of sex and age at slaughter on the physicochemical properties of baby-beef meat (str.101-110) engleskipdf 388 KB
Dejan Marenčić, Ante Ivanković, Lidija Kozačinski, Maja Popović, Željka Cvrtila
Izvorni znanstveni članak
 
Otpornost na vankomicin i geni za virulenciju u bakterija roda Enterococcus  
The prevalence, vancomycin resistance and virulence gene profiles of Enterococcus species recovered from different foods of animal origin (str.111-124) engleskipdf 507 KB
Mehmet Elmalı, Hayriye Y. Can
Izvorni znanstveni članak
 
Morfološke osobitosti pasivnog fleksornog mehanizma ptica s različitim rasporedom prstiju  
The morphological characteristics of the passive flexor mechanism of birds with different digit layout (str.125-138) engleskipdf 2 MB
Tajana Trbojević Vukičević, Stanko Galić, Danijela Horvatek Tomić, Snježana Kužir
Izvorni znanstveni članak
 
Molekularna karakterizacija iz psa izdvojenog izolata bakterije Escherichia coli koji proizvodi prošireni spektrum beta-laktamaza i New Delhi metalo-beta-laktamazu-1 (blaNDM1) - prikaz slučaja  
Molecular characterization of extensively drug resistant (XDR), extended spectrum beta-lactamases (ESBL) and New Delhi Metallo beta-lactamase-1 (blaNDM1) producing Escherichia coli isolated from a male dog - a case report (str.139-148) engleskipdf 511 KB
Bommenahalli S. Pruthvishree, Obli R. Vinodh Kumar, Mani Sivakumar, Shikha Tamta, Ramanjeneya Sunitha, Dharmendra K. Sinha, Bhoj R. Singh
Stručni rad
 
Višak ekstremiteta (polymelia) i udvostručenje donjega dijela debelog crijeva u psa pasmine pudl - prikaz slučaja  
Polymelia and duplication of the descending colon in a Poodle dog - a case report (str.149-157) engleskipdf 607 KB
Edmilson R. Daneze, Fabrício B. J. Brasil
Stručni rad
 
Posjeta: 6.837 *