hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 49 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 24. 1. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj/Contents (str.5-8) hrvatskipdf 496 KB
Ostalo  
In honorem Neven Budak. Prof. dr. sc. Neven Budak – biobibliographica sexagenario dicata (str.11-31) hrvatskipdf 1 MB
Trpimir Vedriš, Damir Agičić
Životopis
 
Povijesno-topografski aspekti kristijanizacije agera kolonije Pole u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (4. – 6. stoljeće) (str.35-77) hrvatskipdf 1016 KB
Historical and Topographical Aspects of Christianization of the Ager of Colonia Pola in Late Antiquity and Early Middle Ages (4th – 6th centuries) (Summary) (str.71-73)  
Marina Zgrablić, Davor Bulić
Pregledni rad
 
Insediamenti templari sulla costa adriatica orientale e relazioni con il versante Adriatico occidentale (str.79-125) talijanskipdf 860 KB
Templar Settlements in Istria and along the Croatian Coast and Relations with Western Adriatic Side (Summary) (str.124-124)  
Templarske naseobine u Istri i na hrvatskoj obali i odnosi sa zapadnojadranskom stranom (Sažetak) (str.124-125)  
Vito Ricci
Izvorni znanstveni članak
 
Širenje hrvatskog etnonima i lingvonima na slovensko stanovništvo današnje istočne Slovenije između 16. i početka 19. stoljeća i njihovo iščeznuće (str.127-147) hrvatskipdf 694 KB
The Spread of the Croatian Ethnonym and Linguonym to the Slovene Population of the Present-Day Eastern Slovenia Between the 16th and Early 19th Centuries and Their Disappearance (Summary) (str.146-147)  
Boris Golec
Pregledni rad
 
Uloga slavonskih i srijemskih šuma u osmanskom vojnom pohodu na Siget 1566. s posebnim obzirom na mostogradnju (str.149-170) hrvatskipdf 604 KB
The Role of Forests of Slavonia and Syrmia in the Ottoman Szigetvár Campaign of 1566 with Particular Regard to Bridge-Building (Summary) (str.170-170)  
Anđelko Vlašić
Izvorni znanstveni članak
 
Migration Movements in Varaždin in the Context of the Process of Modernization (1850 – 1918) with Special Emphasis on the Towns of Civil Croatia and Styria (str.171-201) engleskipdf 754 KB
Migracijska kretanja u Varaždinu u kontekstu modernizacijskih procesa (1850. – 1918.) s posebnim obzirom na gradove u Banskoj Hrvatskoj i Štajerskoj (Sažetak) (str.200-201)  
Ivančica Jež
Izvorni znanstveni članak
 
Kobarid/Caporetto vs. Vittorio Veneto: konfliktne kulture sjećanja u zagrebačkom dnevniku Obzor (str.203-226) hrvatskipdf 653 KB
Caporetto (Kobarid) vs. Vittorio Veneto: Conflicting Cultures of Remembrance in the Obzor Daily (Zagreb) (Summary) (str.226-226)  
Ivana Cvijović Javorina
Izvorni znanstveni članak
 
Jasenovačke žrtve i uspostava nacionalnog programa u Srbiji (1986. – 1995.) (str.227-260) hrvatskipdf 725 KB
Jasenovac Victims and the Establishment of the National Programme in Serbia (1986–1995) (Summary) (str.260-260)  
Bernardica Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
O studiju njemačkog jezika na zagrebačkom Filozofskom fakultetu potkraj 19. i početkom 20. stoljeća Ivana Cvijović Javorina, „Od ovih je njemački jezik za nas bez dvojbe najvažniji...“: prilozi za povijest nastave njemačkog jezika i studija germanistike na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu 1876.-1904., Zagreb: Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, FF Press, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016., 161 str. (str.263-265) hrvatskipdf 444 KB
Lucija Bakšić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zločinci, psihijatri i politička javnost: razvoj koncepta moralnog ludila od osamnaestog stoljeća do danas. David W. Jones, Disordered Personalities and Crime. An Analysis of the History of Moral Insanity, London-New York: Routledge, 2016., 295 str. (str.265-267) hrvatskipdf 443 KB
Vinko Drača
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O hrvatskoj historiografiji u socijalističko doba. Magdalena Najbar-Agičić, U skladu s marksizmom ili činjenicama: Hrvatska historiografija 1945-1960., Zagreb: Ibis grafika, 2013., 557 str. Branimir Janković, Mijenjanje sebe same: Preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma, Zagreb: Srednja Europa, 2016., 293 str. (str.267-270) hrvatskipdf 466 KB
Marino Badurina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nov izvor o nastanku Nezavisne Države Hrvatske. Alfred Rosenberg, Die Tagebücher von 1934 bis 1944. Herausgegeben und kommentiert von Jürgen Matthäus und Frank Bajohr, Frankfurt am Main: S. Fischer, 2015., 650 str. (str.270-274) hrvatskipdf 262 KB
Matko Globačnik
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest se događa i nakon prijelomnica: anatomija jedne hrvatske velikaške porodice. Iskra Iveljić, Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi, Zagreb: Filozofski fakultet, FF Press, 2014., 312 str. (str.274-276) hrvatskipdf 442 KB
Vinko Drača
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Isprepletene povijesti. Iskra Iveljić (ed.), The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century), Zagreb: FF Press, 2015., 582 str. (str.276-280) hrvatskipdf 460 KB
Nikola Tomašegović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Odjeci reformacije i katoličke obnove u hrvatskim povijesnim zemljama: dva zbornika radova. Tridentska baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Ur. Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje. Zagreb: Matica Hrvatska, Katolički Bogoslovni Fakultet u Zagrebu, Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu, 2016., 503 str. The Reformation in the Croatian Historical Lands. Research Results, Challenges, Perspectives. Ur. Zrinka Blažević, Stanko Jambrek, Nataša Štefanec. Osijek-Zagreb: Bibilijski institut, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2015., 300 str. (str.281-283) hrvatskipdf 444 KB
Vinko Drača
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Namjesnik austrijske Dalmacije Gabrijel Rodić o sebi i svom vremenu. Marko Trogrlić, Dostojan vojnik Jelačića bana. Autobiografski zapisi dalmatinskog namjesnika Gabrijela Rodića, Zagreb-Split: Leykam international, 2017., 228 str. (str.284-289) hrvatskipdf 474 KB
Željko Karaula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dvije knjige o caru Dioklecijanu. Jasen Boko, Dioklecijan: biografija kontroverznog rimskog cara: reformator ili progonitelj kršćana, Zagreb: Profil, 2016., 334 str. Nenad Cambi, Dioklecijan: Vir prudens, moratus callide et subtilis ili inventor scelerum et machinator omnium malorum, Split: Književni krug; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016., 315 str. (str.289-293) hrvatskipdf 458 KB
Tea Miroslavić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vino i vinogradarstvo u Slavoniji, Srijemu i Baranji u povijesnoj perspektivi Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod i Erdut, 20. – 22. rujna 2017. (str.297-299) hrvatskipdf 455 KB
Josip Parat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Križarski pohod ugarsko-hrvatskog kralja Andrije II. Znanstveni kolokvij 800 godina križarskog pohoda Andrije II. (800 years of Andrew II’s crusade), Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb (27. listopada 2017.) (str.299-301) hrvatskipdf 455 KB
Paula Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija knjiga povijesne tematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2016.-2017. godine (str.303-314) hrvatskipdf 526 KB
Vedran Muić
Bibliografija
 
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (od sveska 43, godina 2011) (str.315-318) hrvatskipdf 494 KB
Ostalo  
Author and Contributor Guidelines (str.319-322) engleskipdf 482 KB
Ostalo  
Posjeta: 18.376 *