hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: December 2017

Published on HRČAK: 09 February 2018
Table of contents Full text
Hrvatska tradicija Priče o Akiru premudrom u južnoslavenskim prijepisima (str.1-21)  
The Croatian Tradition of The Story of Akir the Wise in South Slavonic Recensions (str.1-21) englishpdf 568 KB
Keiko MITANI
Original scientific paper
 
Pouka o ovozemaljskom čistilištu iz Fatevićeva zbornika (str.23-43) croatianpdf 455 KB
INSTRUCTION ON EARTHLY PURGATORY IN THE FATEVIĆ MISCELLANY (str.23-43)  
Marija-Ana DÜRRIGL
Original scientific paper
 
Srednjovjekovni itinerar po Svetoj zemlji iz Vinodolskoga zbornika (str.45-90) croatianpdf 597 KB
MEDIEVAL ITINERARY AROUND THE HOLY LAND IN THE VINODOL MISCELLANY (str.45-90)  
Josip VUČKOVIĆ
Original scientific paper
 
Glagolski oblici u protestantskom izdanju Artikuli ili deli prave stare krstianske vere (1562.) (str.91-112) croatianpdf 940 KB
THE VERB FORMS IN THE PROTESTANT EDITION ARTIKULI ILI DELI PRAVE STARE KRSTIANSKE VERE (1562.) (str.91-112)  
Tanja KUŠTOVIĆ
Original scientific paper
 
Sintaksa aktivnih participa u hrvatskoglagoljskom psaltiru (str.113-141) croatianpdf 580 KB
THE SYNTAX OF THE ACTIVE PARTICIPLES IN THE CROATIAN GLAGOLITIC PSALTER (str.113-141)  
Lucija TURKALJ
Original scientific paper
 
EMILIE BLÁHOVÁ (str.143-150) croatianpdf 535 KB
Zdenka RIBAROVA
In memoriam, Obituary
 
Втора книга од едицијата за Григоровичев паримејник. Зденка РИБАРОВА, Григоровичев паримејник, II. Лексика, Index verborum (str.151-156) macedonianpdf 356 KB
Лилјана МАКАРИЈОСКА
Book Review
 
Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske аkademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga institutа (str.157-163) russianpdf 253 KB
Анатолий ТУРИЛОВ
Book Review
 
Václav KONZAL, Staroslověnská modlitba proti d’áblu. Nejstarší doklad exorcizmu ve velkomoravském písemnictví (str.164-167) croatianpdf 239 KB
Martina KRAMARIĆ
Book Review
 
Ivan PAVAČIĆ JECALIĆEV, Staroslavenska misa Dubašnica. Notni zapisi (str.167-169) croatianpdf 234 KB
Tomislav GALOVIĆ
Book Review
 
Vrijedni prinosi o trećoredskoj glagoljaškoj tradiciji. Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 47/1, 48/1 (str.169-176) croatianpdf 476 KB
Sanja ZUBČIĆ
Book Review
 
Marija-Ana DÜRRIGL, Eshatološke vizije u hrvatskoglagoljskoj književnosti (str.176-183) croatianpdf 306 KB
Andrea RADOŠEVIĆ
Book Review
 
O proučavanju slavenske Biblije. Slavic Texts Editions of Biblical Content: Problems and Perspectives. Studi Slavistici XIII (str.184-188) croatianpdf 273 KB
Marija-Ana DÜRRIGL
Book Review
 
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje. Faksimilno izdanje. Latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća (str.188-191) croatianpdf 334 KB
Anica NAZOR
Book Review
 
Mosty mostite: studi in onore di Marcello Garzaniti (str.191-194) croatianpdf 334 KB
Vesna BADURINA STIPČEVIĆ
Book Review
 
Aneta DIMITROVA, Златоструят в преводаческата дейност на старобългарските книжовници (str.195-198) croatianpdf 272 KB
Ana MIHALJEVIĆ
Book Review
 
Ravsko glagoljsko četveroknjižje. Riznica glagoljaške kulture i hrvatske pismenosti otoka Rave, I. Glagoljske matične knjige Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije na Ravi, 1613. – 1830.; II. Glagoljska madrikula Bratovštine sv. Roka, 1764. – 1892.; Glagoljska kopija iz Libra kvaterna, 1769. – 1849.; III. Fatevićev zbornik duhovnog štiva, 1617.; IV. Svaštice (str.199-208) croatianpdf 343 KB
Josip GALIĆ
Book Review
 
ICCEES IX World Congress 2015 (str.209-214) croatianpdf 329 KB
Anica VLAŠIĆ-ANIĆ
News
 
Milan Mihaljević – dobitnik državne nagrade za znanost za 2015. godinu (str.214-215) croatianpdf 231 KB
Marinka ŠIMIĆ
News
 
Ana Kovačević – dobitnica godišnje nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2016. godinu (str.216-217) croatianpdf 231 KB
Sandra POŽAR
News
 
Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice (str.218-221) croatianpdf 244 KB
Sandra POŽAR
News
 
O dijakronijskoj slavenskoj sintaksi – treći put (str.221-222) croatianpdf 233 KB
Ana KOVAČEVIĆ
News
 
Upute za oblikovanje priloga (str.223-225) croatianpdf 336 KB
Other  
Izdanja Staroslavenskoga instituta (str.226-228) croatianpdf 304 KB
Other  
croatianpdf 396 KB
Index  
Visits: 7.176 *